February 19, 2019, 14:24:13 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: 1 2 [3]
31
Newsy / Wersja 0.2.12
« on: November 20, 2014, 19:31:12 PM »
Nowa wersja CaRpg 0.2.12  ;)
W tej wersji główne zmiany to nowe modele i obiekty stworzone przez Leinnana oraz usunięte błędy z poprzedniej wersji.

Download:
CaRpg 0.2.12 (88.8 MB)
https://www.dropbox.com/s/0rdmj3ez6kgtev5/CaRpg_0.2.12.zip?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384Hmicclg3VUJOdFFtSjg/view?usp=sharing

Patch 0.2.12 (dla wersji 0.2.10, 2.62 MB)
https://www.dropbox.com/s/a5lm75yr2qqfww0/CaRpg_patch_0.2.12.zip?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicM3l3ZW9JWmt3RTQ/view?usp=sharing

Zmiany:
Code: [Select]
+ ai w czasie wyjmowania łuku może się ruszać
+ nowe obiekty: półki, stołek, bania
+ nowe modele (stół, biurko, tron, biblioteczka, łóżko, namiot, skrzynki, obrazy, drewniana tarcza, chochla)
+ skrypt patch
+ więcej budynków w mieście
+ migotanie pochodni
- naprawione liczenie walk na arenie
- naprawiony błąd w oknie dialogowym z checkboxem
- naprawiony brakujący przedmiot z wersji 0.2/0.2.1 z powodu literówki (emerals zamiast emerald)
- naprawiony błąd z generowanie obiektów na ścianie w obiektach przy ścianie (np gobelin i łóżko)
- usunięty memory leak przy sprawdzaniu wersji gry
- usunięty memory leak u serwera gdy laguje a klient szybko strzela z łuku
- usunięty crash rzadko występujący przy strzelaniu z łuku

32
Newsy / Nowa sekretna wersja
« on: November 09, 2014, 21:56:34 PM »
Znalazłem dość poważny błąd powodujący crash w angielskiej wersji. Po kryjomu podmieniłem pliki, chyba nikt nie zauważył bo nie dodałem jeszcze zmian na warsztacie i indiedb :P

Dodatkowe zmiany:
+ można wybrać język przez podwójne kliknięcie
+ logowanie typu buildu
- usunięty błąd w dialogu z checkboxem który o dziwo nie crashował z access voliation
- usunięty dźwięk złota gdy zdejmowało się przedmiot ze zwłok

Aktualnie zajmuje się systemem przedmiotów:
* żelazny miecz
* stalowy miecz wysokiej jakości
* adamentowy miecz mistrzowskiej jakości+15
ITP

33
News / Version 0.2.10
« on: November 06, 2014, 12:42:52 PM »
New CaRpg version 0.2.10
Not many visible changes in this version. Mainly gui, translation and bug fixes.

Download (86.6 MB):
https://www.dropbox.com/s/0fr5bprbot3pyk8/CaRpg_0.2.10.zip?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicelFHa2h0eThMTmM/view?usp=sharing

Patch 0.2.5 -> 0.2.10 (1.82 MB):
https://www.dropbox.com/s/nj9bt4qbvc1aboy/CaRpg_patch_0.2.10.zip?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicbHhVLXFMdFVzQnc/view?usp=sharing

Changelog:
Code: [Select]
Featured changes:
* better gui (inventory, character panel, trade, minimap)
* loading translation from file
* many minor upgrades and bug fixes
Changes:
+ animation of taking weapon without shield
+ new equipment, sorted, with infinite space, can sell/drop equipped items
+ better console (can scroll, remember last commands)
+ can pick any resolution
+ journal shortcuts
+ update journal when it's opened
+ update minimap after opening doors
+ shortcut for picking all items
+ blocking is more usefull now
+ updated raknet library
+ generated team open doors
+ images in saves on world map
+ easier picking dialog choice
+ bow accuracy depends on skill
+ shield block speed depends on skill
+ armor skill incrase allowed dexterity
+ in hardcore mode save name is remembered
+ arifacts give magic resistance, potion of antimagic
+ magic items incrase magic damage
+ Spinesheath incrase backstab damage, rogue has incrased backstab damage, undead and golems take decrased backstab damage
+ can open journal on world map
+ minimap displays other units, items and portals
+ ai better cast healing and rise spells, target units that need it most
+ boss in quest 'Evil' is easier, dungeons have minimum two levels
+ priest heals team on travel
+ can't stun with shield bash all the time
+ some bosses now have guards that don't attack until them
+ updated FmodEx from 4.40.06 to 4.44.46
Fixed bugs:
- fixed wrong representation of units on minimap
- keeping button pressed don't act like pressing it more times
- breaking drinking potion don't change it to team item
- items gained while alone don't change to team items when someone join you
- fixed error with stairs in right up corner
- fixed missing translations
- fixed heroes in dungeon not opening doors on generation
- fixed memleak when loading save on worldmap and exiting
- fixed MP error when server use different character on loading
- fixed MP error when leader is new character on loading
- in MP client throwing gold now works
- player leaving game don't block NPC with he was trading/talking
- fixed memleak with text boubbles in MP
- command 'trainage' don't crash on worldmap for client
- door walls in crypt have correct texture
- noclip works for cleint
- background color in save images is now correct
- NPC can't trigger portals by moving in them
- in ancient weaponery there is only one portal
- whisper works correctly in lobby for multiple clients
- turning cheats in tutorial don't crash
- fixed crash when after visiting dugeon you were in outside locating and alt-tabed
- units that stop using object won't block
- potions and training correctly incrase requirments for next level
- fixed missing key in quest 'Orc band'
- fixed bug when AI keep blocking after combat
- fixed bug in MP where information about end of blocking was not sent
- fixed bug in command 'list itemn'
- stairs are now drawn on cave minimap
- fixed bug in generating cave
- fixed bug after loading game where AI is trainging shooting with bow
- fixed memleak when loading game (with particles)
- fixed with bosses running everywhere after hearing combat
- ai don't break dialog to cast spell
- ai don't search for enemies when combat end while they cast spell
- portals where visible on different levels of dungeon
- changing level when taking weapon is now handled
- fixed crash when loading game with arrows
- fixed boss ai in quest 'Evil'
- fixed bug with crazies on road
- spell raise don't block other units with raised
- drain spell don't work on friendly units
- mages check if there units on fire line
- fixed bug in location from quest 'Evil' was never reseted after completing it
- fixed rare crash when entering city/village
- fixed bug with painting colliding with each other
- fixed bugs with tournament (correctly say it was in this year, don't crash when loading before starting, heroes geather around)
- fixed crash when talking with bodyguards in quest 'Lost bow'
- bodyguards and boss in quest 'Lost bow' don't talk like goblins
- fixed crash in secret location
- fixed bug when killing units cause your team to lose morale
- fixed bug in quest 'Weird stone' not counting toward completed unique quests
- fixed bug in MP in loading quest items
- fixed crash in MP where player was talking weapon
- fixed crash in MP when loading game saved in encounter and leaving
- fixed bug where player give gold to NPC and it calculate in based on server gold

34
Newsy / Wersja 0.2.10
« on: November 06, 2014, 12:38:23 PM »
Nowa wersja CaRpg  ;D 0.2.10 ;D
Widocznych zmian nie ma w tej wersji aż tyle, głównie zmiany w gui, tłumaczeniu i naprawione błędy.

Download (86.6 MB):
https://www.dropbox.com/s/0fr5bprbot3pyk8/CaRpg_0.2.10.zip?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicelFHa2h0eThMTmM/view?usp=sharing

Patch 0.2.5 -> 0.2.10 (1.82 MB):
https://www.dropbox.com/s/nj9bt4qbvc1aboy/CaRpg_patch_0.2.10.zip?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicbHhVLXFMdFVzQnc/view?usp=sharing

Lista zmian:
Code: [Select]
Najważniejsze zmiany:
* ulepszone gui (ekwipunek, panel postaci, handel, minimapa itp)
* wczytywanie tłumaczenia z pliku
* wiele pomniejszych ulepszeń i naprawionych błędów
Zmiany:
+ animacja wyciągania/chowania broni jednoręcznej bez tarczy
+ nowy ekwipunek, przedmioty są automatycznie sortowane, nieskończone miejsce, można wyrzucać/sprzedawać założone przedmioty
+ lepsza konsola (przewijanie tekstu, zapamiętywanie ostatnich komend)
+ możliwość wybrania dowolnej rozdzielczości
+ skróty klawiszowe dziennika
+ aktualizacja dziennika gdy jest on otwarty
+ aktualizacja minimapy po otwarciu drzwi
+ skrót do zabierania wszystkich przedmiotów
+ wczytywanie nazw i opisów przedmiotów z pliku
+ blokowanie jest o wiele przydatniejsze
+ zaktualizowany raknet
+ wygenerowana drużyna otwiera drzwi jeśli pojawi się po drugiej stronie
+ miniaturka w zapisach na mapie
+ łatwiejszy wybór opcji dialogowych myszką
+ celność łuku zależy od umiejętności
+ szybkość blokowania zależy od umiejętności
+ umiejętność używania pancerza zwiększa limit zręczności
+ w trybie hardcore używa przy zapisywaniu domyślnie starej nazwy zapisu
+ artefakty dają odporność na czary, mikstura antymagii
+ przedmioty zwiększają obrażenia od magii
+ grzbietokłuj i niektóre postacie zadają większe obrażenia ciosem w plecy, nieumarli i konstrukty są odporne na cios w plecy
+ otwieranie dziennika na mapie świata
+ wyświetlanie na minimapie innych postaci, przedmiotów i portali (aby łatwiej było ukończyć niektóre zadania)
+ lepsze rzucanie czarów celowanych na poruszający się cel lub samego siebie (leczenie)
+ w zadaniu 'Zło' stara świątynia ma minimum 2 poziomy, końcowy boss jest łatwiejszy
+ ai rzuca czar leczenia na najbardziej rannych, ożywienia na najsilniejszych
+ kapłan leczy drużynę w czasie podróży
+ nie można co chwila ogłuszać jednostek
+ niektórzy bossowie mają teraz obstawę która nie atakuje dopóki oni nie zaatakują
+ aktualizacja FmodEx z 4.40.06 do 4.44.46
Naprawione błędy:
- naprawione kiepskie odwzorowanie pozycji w grze na minimapie
- przytrzymanie klawisza nie działa jak kilkukrotne wciskanie
- przerwanie wypijania mikstury nie zmienia jej na drużynową
- przedmioty zdobyte samemu nie są drużynowe gdy ktoś do ciebie dołączy
- usunięty błąd z kierunkiem schodów w prawym górnym rogu
- naprawione brakujące tłumaczenia
- bohaterowie wygenerowani w podziemiach otwierają drzwi, nie stoją w korytarzu
- usunięty memleak przy wczytywaniu zapisu z mapy świata i wychodzeniu do menu
- usunięty błąd przy wczytywaniu gry w MP gdy serwer używał innej postaci
- usunięty błąd w generowaniu postaci gdy przywódca jest nową postacią w zapisie
- usunięty błąd z wyrzucaniem złota przez klienta (nie wysyłał komunikatu do serwera, tak na prawdę nic nie wyrzucał)
- klient opuszczając grę nie blokuje npc jeśli z nim handluje/rozmawia
- usunięty memleak związany z tekstami w czasie rozmowy w mp
- użycie komendy 'trainage' przez klienta na mapie świata nie crashuje
- obudowa drzwi w skarbcu krypty ma taką samą teksturę jak ściana
- naprawione działanie noclip u klienta
- naprawiony kolor tła w miniaturkach zapisów
- npc nie uruchamia portalu przechodząc przez przypadek przez niego
- starożytna zbrojownia: usunięty nadmiarowy portal, skrzynia z artefaktami jest w odległej skrzyni
- szept działa u klienta który chce rozmawiać z klientami którzy dołączyli po nim
- włączenie kodów w samouczku nie crashuje
- usunięty crash przy zamykaniu gry jeśli było się w podziemiach a potem w nie podziemiach używało alt-tab w fullscreen
- usunięty błąd z blokowaniem się jednostek które kończa używać obiekt
- naprawione błędy związane ze szkoleniem i piciem miksturki zwiększającej atrybuty (nie zwiększało wymagań)
- usunięty błąd z kluczem w zadaniu "Orkowa banda"
- usunięty błąd z blokowaniem gdy nie ma wrogów przez ai
- usunięty błąd z niewysyłaniem komunikatów o końcu blokowania
- usunięty błąd w komendzie "list itemn"
- w jaskini na minimapie są rysowane schody
- usunięty błąd w generowaniu jaskini
- usunięty błąd dotyczący wczytywania gry gdzie ai trenuje strzelanie (nie strzela)
- usunięty memoryleak przy wczytywaniu gry (ParticleEmitter)
- bossowie którzy chcą powiedzieć coś przed walką nie biegają po pokojach gdy usłyszą jakiś okrzyk
- ai nie przerywa dialogu żeby rzucić czar
- po rzuceniu czaru leczenia/ożywienia postać nie będzie szukać wrogów jeśli zginęli
- portal w queście 'Zło' po wygenerowaniu był widoczny też na wyższych poziomach
- chowanie/wyjmowanie broni w czasie zmiany poziomu jest poprawnie obsługiwane
- usunięty błąd w generowaniu schodów koło drzwi
- usunięty crash po wczytywaniu gdy były jakieś pociski w grze
- boss w queście 'Zło' nie pojawia się w ołtarzu, lepiej modli się przy ołtarzu
- usunięty błąd w spotkaniu z szaleńcami na drodze
- usunięty błąd w zaklęciu ożywiania, ożywali tam gdzie stali blokując się w innych wrogach
- czar wyssania życia nie działa na sojuszników
- magowie sprawdzają czy nie ma kogoś na lini strzału
- usunięty błąd, po przejściu questa 'Zło' lokacja nigdy nie jest resetowana (nowi wrogowie się pojawiają a starzy nie znikają)
- usunięty rzadki crash po wchodzeniu do miasta/wioski
- usunięty błąd w generowaniu obrazów nachodzących na siebie (i inny obiektów wieszących na ścianie)
- po zawodach jeśli nie weźmie się w nich udziału poprawnie mówi że już w tym roku były
- pogadanie z ochroniarzami w queście 'Zaginiony łuk' crashowało
- ochroniarz i boss w queście 'Zaginony łuk' miał teksty goblina
- usunięty crash w sekretnej lokacji
- usunięty błąd z wpływem śmierci wroga na morale członków drużyny gracza
- usunięty błąd w queście 'Dziwny kamień', nie liczył się do ukończonych unikalnych zadań, nie dało się przejść na 100% gry
- bohaterowie przed zawodami nie rozchodzą się, wczytywanie po ich wygenerowniu nie crashuje
- usunięty błąd w MP przy wczytywaniu questowych przedmiotów
- w MP nie crashuje po wczytaniu zapisu gdzie ktoś chowa/wyjmuje broń
- w MP nie crashuje po wczytaniu zapisu w czasie spotkania na mapie świata gdy się je opuszcza
- w MP płacenie bandytom i magowie używało złota serwera a nie gracza

35
Newsy / Nowa strona
« on: November 06, 2014, 12:29:59 PM »
Nowa strona, tym razem oparta o forum SMF. Mam nadzieję że ta pożyje dłużej niż poprzednie. ;)

36
Błędy / Znane błędy
« on: November 06, 2014, 12:27:39 PM »
Znane błędy w wersji 0.2.5:
- wyszukiwanie ścieżek ai nie działa zbyt dobrze jeżeli jest jakiś długi obiekt tuż przy ścianie, nie potrafią go ominąć, czasami w karczmie wchodzą w siebie gdy rozmawiasz; te błędy zostaną naprawione w wersji 0.3 bo potrzeba tutaj większych zmian
- czasami nie wykrywa że okno jest aktywne na początku gry dopóki nie użyje się alt+tab
- rozmiar postaci czasami się dziwnie zmienia
- czasami ai zapomina schować broni, nie ma to większego wpływu na rozgrywkę
- raz się zdarzyło że po zrekrutowaniu bohatera nie oznaczyło go jako członka drużyny (zielony nick), po wczytaniu było dobrze
- da się usiąść na ławce z drugiej strony przed karczmą
- po pojawieniu się postać przez chwilę jest obrócona w złą stronę
- członkowie drużyny żeby się odblokować przechodzą przez obiekty i inne jednostki
- jeśli wejdzie się do miasta dokładnie w momencie gdy mają się odbywać zawody to jednostki nie zostaną wygenerowane

37
Bugs / Known bugs
« on: November 06, 2014, 12:25:48 PM »
Known bugs in version 0.2.10:
- ai patchfinding don't works good in some cases, when there is long object near wall they can't walk around it, in inn they move through tables to get to you, this wille be fixed in 0.3 becouse needs bigger changes
- in windowed mode you need to alt+tab to window to get it active
- character size looks like changing sometimes
- sometimes ai forget to hide weapon, it won't affect them in any way
- once after recruiting npc don't act as team member (no green nick color), loading fixed this
- you can sit on bench from wrong site in front of inn
- in MP after entering building characters have wrong rotation for a moment
- team members move through units and objects to unstuck
- if you enter city in day of tournament or contest, units won't spawn there

38
Bugs / Reporting bugs
« on: November 06, 2014, 12:24:11 PM »
Before reporting a bug check if it's not already reported in topic "Known bugs".

Will adding bug report remember that the more information you write, the easier it will be to fix it. What were you doing when it's happened, single/multiplayer. If you can do this multiple times, save before this and upload it. You can attach log.txt and if game crashed crash.dmp too.

39
Pomysły / TODO 0.2.5
« on: June 10, 2014, 09:47:37 AM »
Do zrobienia w wersji 0.2.5:
* angielska wersja językowa (25% zrobione)
* więcej losowych spotkań z szaleńcami
* unikalny bohater do z rekrutowania
* ograniczenie okrzyków bojowych NPC
* więcej standardowego ekwipunku u kowala
* powtarzalny quest "list gończy"
* lepsze uciekanie NPC
* lepszy tekst po śmierci ;)
* wyjście gracza w MP w czasie zawodów crashuje serwer
* sekret :3

Zrobione:
* zawody na arenie
* screenshot w zapisie
* quicksave/quickload
* tryb hardcore
* nowy unikalny quest, nowy potwór
* więcej tekstów postaci, unikalnych dialogów
* ulepszenia aktualnych questów (zrobione, np Jozan może rzucać leczenie, Xar się modli, Gorush siedzi na tronie)
* pomniejsze zmiany (zrobione, górnicy wydobywają rudę, tron)
* usunięcie błędów/memleaków (zrobione, ale nigdy nie wiadomo na ile %)

40
Newsy / Patch 0.2.1
« on: June 05, 2014, 12:00:48 PM »
Dostępny jest patch do wersji 0.2 który naprawia 1 poważny błąd oraz jeden mniej ważny. Jest też kilka ulepszeń które zdążyłem zrobić od wczoraj.

Linki do pobrania (926 KB):
https://www.dropbox.com/s/eiid44up509xw8w/CaRpg_0.2.1.zip
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicOVVuT0o1YWZwNjQ/edit?usp=sh...

Trzeba wypakować do tego samego folderu co wersja 0.2.

Pełna lista zmian:
- usunięty crash przy zapisywaniu się w questowej lokacji 2 razy
- usunięty crash przy otwieraniu dziennika jeśli wcześniej był otwarty na
stronie z zadaniem a teraz nie mamy żadnego
- usunięte wycieki pamięci które po dłuższym graniu mogą doprowadzić do braku
pamięci i crashu
+ dodany multisampling
+ logowanie możliwości procesora
+ wykrywanie duplikatów plików
+ szybsze wczytywanie jeśli wyłączymy dźwięk lub muzykę

Multisampling jest dostępny tylko jako opcja w pliku cfg lub komenda w konsoli. Po włączeniu gry w pliku log pojawią się dostępne opcje, np:
Code: [Select]
11:42:26 INFO - Utworzono okno.
11:42:26 INFO - Dostępny multisampling: x2(1), x4(8), x8(4)
11:42:26 INFO - Utworzono urządzenie direct3d w trybie sprzętowym.

Widać, że moja karta graficzna obsługuje multisampling x2, x4 i x8. Można go przetestować w grze wpisując komendę w konsoli "multisampling X" (zamiast X 2, 4 lub 8). Da się też ustawić jakość np "multisampling X Y" gdzie Y to jakość, informacja dostępna w nawiasie ale musi być mniejsza o 1. Czyli mam do wyboru:
* 0 - wyłączony
* 2 0 - razy 2, jakoś zerowa
* 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7 - razy 4 i 8 jakości do wyboru (czy one się czymkolwiek różnią tego nie sprawdzałem)
* 8 0, 8 1, 8 2, 8 3 - razy 8 i 4 jakości do wyboru.

Jakby ktoś miał jakieś problemy z ustawieniem tego to można pisać w tym temacie.

41
Newsy / CaRpg 0.2
« on: June 03, 2014, 17:08:49 PM »
Nowa wersja!

Rozmiar: 80.3 MB
Link: https://www.dropbox.com/s/5t1i5iq0ejrbyov/CaRpg_0.2.zip
https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmiccWhPZUdhZmxxRUk/edit?usp=sh...

Co nowego:
Za dużo żeby wszystko wymieniać więc tylko najważniejsze zmiany od wersji 0.1:
* tarcza, łuk, różne miksturki, inne przedmioty
* potężny cios, strzelanie, blokowanie, bash
* lepsze ai, pathfinding
* mapa świata, różne lokacje, miasta, wioski
* zadania, plotki, newsy
* zapisywanie i wczytywanie
* pułapki, czary wrogów
* dialogi

42
Błędy / Zgłaszanie błędów
« on: June 03, 2014, 17:00:28 PM »
Przed zgłoszeniem błędu sprawdź czy ktoś już go nie zgłosił w temacie "Znane błędy".

Przy dodawaniu pamiętaj że im więcej podasz informacji tym lepiej, jeśli go nie zdołam naprawić to na nic twoje zgłoszenie. Co robiłeś gdy to się wydarzyło, single/multiplayer. Jeżeli potrafisz odtworzyć ten błąd zapisując się przed nim i dodając tu ten zapis to będzie dużo łatwiej go naprawić. Możesz też dodać plik log.txt.

Jeśli gra się zawiesiła to dodaj plik crash.dmp.

Pages: 1 2 [3]