July 05, 2020, 02:51:59 AM

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
News / Version 0.16 - ogre, weapon models, fixes
« Last post by Minister of Death on Today at 02:38:39 »
nice work!
Pretty cool screencap, can't wait to enconter them in game.
2
News / Version 0.16 - ogre, weapon models, fixes
« Last post by Tomashu on July 02, 2020, 19:01:13 PM »
New version as every month :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.2 or older
+ new enemy: ogre
+ new equipment: cutlass, mercenary sword, barbed cudgel, dwarf axe, kite shield, spiked shield, shield of death, ogre club
+ improved models: short/long sword, hatchet, battle axe, crystal axe, axe of giant, orc axe/sword/hammer, iron/steel/mithril/adamantine shield, The Wall shield
+ new names, dialogs improvements
+ end of game don't block chat, loading game etc
+ idle dialogs loaded from files
+ converted quest "camp near city" to script
+ multiple chest types support, silver chest
+ allow changing sound device
+ less hardcoded characters appearances
+ some dungeons start with door, in mages tower levels goes up
+ combat: using too heavy shield slow down blocking & bashing, use more stamina
- crash sometimes when client gives item to npc hero
- after client give ring/amulet npc hero it won't be visible until trading again
- in server lobby for clients it was always displayed that there was no password
- crash in multiplayer when quickloading after save was replaced in background to incompatibile save
- it was possible to spawn strength/endurance/dexterity potion in chest [Zielu]
- failed to load game for client when someone shoot from bow
- invalid units interpolation when using 'speed' command
- zombie sometimes not attacking after stunning [Zielu]
- bull's charge not stopping attack animation [Zielu]
- fixed draw_hitbox command & shields
- no death camera for clients
- gorush shaman not using his new armor [Zielu]
- gorush missing shaman texture
- random client crash after fighting with golems [Zielu]
- fixed reversed shift/control key in give/share items
- heroes without mana don't collect mana potions
- only Jozan heal team when traveling
- sometimes garbage text when recruiting hero in academy
- more golems on worldmap encounter
- encounter map was not changing
- better projectiles synchronization in multiplayer
- save/load chest animation
- invalid inventory weight after alchemy [SwagOfficerSuccubus]
- opening alchemy view didn't close other views
- crash when using list_stats command on non hero
- can't use dash/bull's charge when overloaded
- invalid damage calculations for bull's charge
3
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« Last post by Tomashu on July 02, 2020, 18:58:49 PM »
Nowa wersja jak co miesiąc :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.2 lub starszej
+ nowy wróg: ogr
+ nowy ekwipunek: kordelas, miecz najemnika, kolczasta pałka, krasnoludzki topór, tarcza latawcowa, tarcza z kolcami, tarcza śmierci, pałka ogra
+ usprawnione model: krótki/długi miecz, toporek, topór bojowy, kryształowy topór, topór giganta, orkowy topór/miecz/młot, żelazna/stalowa/mithrilowa/adamantowa tarcza, tarcza Mur
+ nowe imiona/nazwy, usprawnienia dialogów
+ koniec gry nie blokuje otwarcia chatu, wczytania gry itp
+ losowe dialogi wczytywane z pliku
+ konwersja zadania "obóz obok miasta" na skrypty
+ obsługa wielu modeli skrzyni, srebrna skrzynia
+ obsługa zmiany urządzenia dźwięku
+ mniej zahardcodowany wygląd postaci
+ niektóre podziemia zaczynają się od drzwi, w wieży magów poziomy są w górę
+ walka: używanie zbyt ciężkiej tarczy spowalnia blokowanie i uderzanie tarczą, zużywa więcej wytrzymałości
- crash czasami gdy klient daje przedmiot bohaterowi
- gdy klient daje amulet/pierścień bohaterowni nie widać go aż do kolejnej wymiany przedmiotów
- u klienta po dołączeniu do serwera zawsze wyświetla się że nie ma hasła
- crash przy szybkim wczytywaniu gry w multiplayer gdy podmieniło się w tle zapis na niekompatybilny
- w skrzyniach mogło wygenerować eliksiry siły/kondycji/zręczności [Zielu]
- błąd wczytywania zapisu u klienta gdy ktoś strzelił z łuku
- błędna interpolacja jednostek przy użyciu komendy 'speed'
- zombie czasami nie atakuje po ogłuszeniu [Zielu]
- bycza szarża nie przerywa animacji ataku [Zielu]
- naprawiona komenda draw_hitbox i tarcze
- brak kamery śmierci u klienta
- gorush shaman nie zakłada nowego pancerza [Zielu]
- brak tekstury u gorush shaman
- losowy crash klienta po walce z golemami [Zielu]
- odwrócone klawisze shift/control przy wymianie przedmiotów z sojusznikiem
- bohaterowie bez many nie zbierają miksturek many
- tylko Jozan przywraca zdrowie podczas podróży
- czasami śmieciowy tekst po zrekrutowaniu bohatera w akademii
- więcej golemów podczas spotkania na mapie
- mapa losowego spotkania była zawsze taka sama
- poprawiona synchronizacja pocisków w multiplayer
- poprawny zapis/wczytywanie animacji skrzyni
- nieprawidłowa waga ekwipunku po alchemii [SwagOfficerSuccubus]
- otwieranie widoku alchemii nie zamykało innych widoków
- crash po użyciu komendy list_stats na nie bohaterze
- nie można używać zrywu/byczej szarży przy przeciążeniu
- złe liczenie obrażeń byczej szarży
4
News / Version 0.15 - directx 11, more recipes, slime enemy
« Last post by Minister of Death on June 17, 2020, 19:53:46 PM »
Great work!
5
Newsy / Re: Wersja 0.15 - directx 11, więcej receptur, nowy wróg szlam
« Last post by Tomashu on June 02, 2020, 09:06:23 AM »
>> Drzewa nadal się świecą :P
Chodzi ci o oświetlenie "specular" na pniu? Hmm musiałbym wszystkie modele zedytować i ustawić lepsze wartości. Mogę to poprawić.

>> Dodałbym do mikstur wymaganie bazy(alkohol) jak w Wieśminie pierwszym.
Mogę dodać jakieś receptury oparte na alkoholu tylko jakie? Na pewno nie wszystkie bo to nie wiedźmin :P

>> Czekam na przejście na Vulkan :D
To jeszcze trochę poczekasz :P

>> PS Kiedy cienie i AO?
Soon (TM)
6
Newsy / Wersja 0.15 - directx 11, więcej receptur, nowy wróg szlam
« Last post by Leinnan on June 01, 2020, 09:30:50 AM »
Drzewa nadal się świecą :P Dodałbym do mikstur wymaganie bazy(alkohol) jak w Wieśminie pierwszym.

Czekam na przejście na Vulkan :D

Ogólnie propsy za niezłą aktualizację.

PS Kiedy cienie i AO?
7
News / Version 0.15 - directx 11, more recipes, slime enemy
« Last post by Tomashu on May 31, 2020, 18:48:56 PM »
New version ;D Due to directx 11 it took more time then I tough but it is finally here.

Special thanks for BottledByte for implementing remembering recipes and for Zielu for multiplayer testing :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.1 or older
+ moved from directx 9 to directx 11
+ learning new alchemy recipes [BottledByte & Tomashu]
+ new alchemical ingredients: magic herb, tallow, vitalit, troll's blood; new recipes: natural healing , regeneration, antimagic, antidotum; historic book
+ new enemy - slime
+ scarecrow on fields, windmill
+ converted quest "find artifact" to script
+ month name instead of number, different start date
+ different dialogs for traveling merchant, trainer
+ update libraries: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- randomly generated dungeons were mostly of single type
- random crash when entering city after AI asks for armor [SwagOfficerSuccubus]
- crash after loading game where player is casting spell [Ampped]
- can't use speed command in singleplayer game
- mouse zoom sometimes didn't have effect on camera
- crash when launching [AnimeIsWrong]
- script error when talking with alchemist, everyone get better prices
- merchant stock didn't generate selected items
- crash when window is minimized in fullscreen and game is loading [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai asks for items in invalid order
- camera bugs when talking with next npc right after first dialog
- crash when loading mp game with doors opening/closing
- missing news after clearing location
- improved cleric heal targeting priority
- memory leak after regenerating enemies in forest
- feats mobility/finese required endurance instead of dexterity
- not visible equipped rings/amulets when sharing items or looting corpse
- hero skill preference randomized on level up
- for client raised undead have empty health bar
- far enemies do nothing after being shot
- ai wasn't buying some amulets/rings [Zielu]
- invalid attack/defense values of items when sharing items with hero by client
8
Newsy / Wersja 0.15 - directx 11, więcej receptur, nowy wróg szlam
« Last post by Tomashu on May 31, 2020, 18:40:59 PM »
Nowa wersja  ;D Z powodu directx 11 zajęło to więcej czasu niż przewidywałem ale w końcu jest.

Podziękowania dla BottledByte za implementacje zapamiętywania receptur i dla Zielu za testy multiplayer :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.1 lub starszej
+ przejście z directx 9 na directx 11
+ nauka nowych receptur alchemicznych [BottledByte & Tomashu]
+ nowe składniki alchemiczne: magiczne ziele, smalec, vitalit, krew trola; nowe receptury: naturalnego leczenia, regeneracji, antymagii, antidotum; książka historyczna
+ nowy wróg - szlam
+ strach na wróble na polach, wiatrak
+ przeniesienie zadania "znajdź artefakt" do skryptów
+ nazwa miesiąca zamiast liczby, inna początkowa data
+ inne dialogi u wędrownego kupca, trenera
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- losowo generowane podziemia były głównie jednego typu
- losowy crash przy wchodzeniu do miasta po tym jak ai poprosił o pancerz [SwagOfficerSuccubus]
- crash po wczytaniu zapisu w MP gdy klient rzuca czar [Ampped]
- nie można używać komendy 'speed' w jednoosobowej grze
- kółko myszki czasami nie ma wpływu na kamerę
- crash podczas uruchamiania [AnimeIsWrong]
- błędy skryptu podczas rozmowy z alchemikiem, wszyscy mają lepsze ceny
- u kupca nie generowało niektórych przedmiotów
- crash gdy okno jest zminimalizowane w trybie pełnoekranowym podczas wczytywania [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai w złej kolejności prosi o przedmioty
- błąd kamery gdy rozmawia się z jedną osobą po drugiej
- crash po wczytaniu gry multiplayer gdy drzwi są otwierane/zamykane
- brak wieści o oczyszczeniu lokalizacji
- usprawnione wybieranie celu do leczenia przez kapłana
- wyciek pamięci po ponownym wygenerowaniu wrogów w lesie
- atuty mobilność/finezja wymagały kondycji a nie zręczności
- brak widocznych założonych pierścieni/amuletów u klienta podczas wymiany przedmiotów i grabienia zwłok
- losowe preferencje umiejętności bohatera po zdobyciu poziomu
- u klienta ożywieni nieumarli nie mają pusty pasek życia
- odlegli wrogowie nie reagują na trafienie z łuku
- ai niekupowało niektórych amuletów i pierścieni [Zielu]
- złe wartości ataku/obrony u klienta podczas wymiany przedmiotów z bohaterem
9
Bugs / Known bugs
« Last post by Tomashu on May 26, 2020, 07:59:08 AM »
It's already sticky post... I updated first post with some useful links.
10
Bugs / Known bugs
« Last post by Tylerlum on May 22, 2020, 13:40:03 PM »
please check whether or not the listed bugs are still existing in this version
Keep me up to date with new bugs so they will be added here.
Let me know which bugs to mark as major bugs

Request for sticky post
Pages: [1] 2 3 ... 10