July 01, 2022, 16:08:43 PM

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Ideas & discussions / Happy New Year Everyone!
« Last post by Docucat on January 14, 2022, 23:05:59 PM »
was it?
2
News / Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by Docucat on January 14, 2022, 23:01:21 PM »
nice work
3
News / Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by Minister of Death on August 14, 2021, 16:19:11 PM »
Wow, great work! I really missed the update this time, I was so busy early this summer damn. Anyways late thanks for the good work Tomashu and Groszek!
4
News / Re: Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by SpazzMaticus on July 11, 2021, 20:10:43 PM »
Woo, the art is looking real great! Been following carpg from time to time. Just wondering, any chance the terrain generation for towns gets revamped? You could have the heightmap generate squares that are higher or lower and put some of the houses on them.
5
News / Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by Tomashu on July 03, 2021, 19:57:25 PM »
Ehh, it was hard to get to work, but here is the new version;) Thanks to Groszek for graphic changes, at least there is something to look at.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7.1 or older
+ new gui textures, mages tower, spider, mannequin and shield - created by Groszek
+ small continued storyline
+ effects: rooted and slow moving
+ abilities "entangling arrow" / "bear trap" - can be learned in hunters camp
+ spell "fire trap" - can be learned from mages
+ investments in journal
+ can't kick out hero before he receive gold from sawmill/mine
+ converted quest "stolen artifact" to script
+ new console commands: "nocd" (abilities have no cooldown, costs no mana/stamina), "find" (search for nearest entity)
+ better scene manager - traps
- quests with long names don't fit in journal
- wrong sounds when hit skeleton/golem
- missing client hit sound from spears trap, from spells hit
- arrow hit wall sound for clients when shoot enemy was standing close to wall
- heal spell effect looked different for clients
- rare crash when loading
6
Newsy / Wersja 0.18 - Wszystkiego po trochu
« Last post by Tomashu on July 03, 2021, 19:55:23 PM »
Ehh ciężko było się zagonić do roboty ale oto jest nowa wersja ;) Podziękowania dla Groszka za zmiany graficzne, przynajmniej jest na co popatrzeć.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7.1 lub starszej
+ nowe tekstury gui, wieża magów, pająk, manekin i tarcze - utworzone przez Groszek
+ mała kontynuacja fabuły
+ efekty: zakorzeniony, spowolniony ruch
+ zdolności "oplatająca strzała" / "pułapka na niedźwiedzie" - można nauczyć się w obozie łowców
+ czar "ognista pułapka" - można nauczyć się od magów
+ zakładka inwestycje w dzienniku
+ nie można wyrzucić bohatera z drużyny dopóki nie dostanie złota z tartaku/kopalni
+ konwersja zadania "skradziony artefakt" na skrypty
+ nowe komendy "nocd" (zdolności nie mają czasu odnowienia, nie kosztują many/wytrzymałości), "find" (szuka najbliższego obiektu)
+ lepszy menadżer sceny - pułapki
- zadania z długą nazwą nie mieszczą się w dzienniku
- nieprawidłowe dźwięki po trafieniu szkieleta/golema itp
- brak dźwięku trafienia przez włócznie pułapkę u klienta/od trafienia czarem
- dźwięk trafienia w ściane u klienta jeśli zastrzelony wróg stał obok ściany
- efekt leczenia inaczej wyglądał u klienta
- rzadki crash podczas wczytywania
7
News / [EN] Patch 0.17.2
« Last post by Minister of Death on March 28, 2021, 22:19:53 PM »
Great work as usual!
8
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« Last post by Tomashu on March 01, 2021, 10:56:19 AM »
Dodałem, nie wiem tylko czy jest sens tam pisać :P
9
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« Last post by Leinnan on February 25, 2021, 16:49:59 PM »
Kawał kozak roboty! Tomasz może daj mu dostęp do działu?
10
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« Last post by Groszek on February 19, 2021, 15:20:33 PM »
Działa :) dzięki wielkie :) troszkę jest z tym zachodu bo  trzeba podpiąć hitboxa i centrum pod właściwy szkielet, no i usunąć/ przenieść na drugą warstwę zwykły model. Dlatego myślę ze wprowadzanie tego w locie w konwerterze może być problematyczne.
Pages: [1] 2 3 ... 10