January 26, 2021, 09:59:34 AM

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Discussions / Happy New Year Everyone!
« Last post by Minister of Death on January 01, 2021, 17:56:10 PM »
...And let's hope this year is better.
2
News / Version 0.17 - dire wolf, hunters camp, auto-updates
« Last post by Minister of Death on September 08, 2020, 07:29:54 AM »
Keep up the good work!
3
News / Version 0.17 - dire wolf, hunters camp, auto-updates
« Last post by Tomashu on August 29, 2020, 11:33:14 AM »
Phew new version, I barely made it this month (yes I know it's a stretch :P). There are not too many changes, maybe I will catch up with the plot in the next version...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(run out of space on dropbox)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7 or older
+ hunters camp, quest to kill dire wolf
+ better item models: vodka, gray potion
+ better camp generator
+ renamed skill haggle -> persuasion, can be used in some dialogs
+ wolfs don't attack instantly
+ boss music and health bar
+ prevent from spawning units inside campfire
+ continue last game in menu
+ support for auto updates
+ scene manager optimisations
+ vignette effect
- crash when hunter pick traveling merchant feat [Leinnan]
- crash when asking mayor about quest in capital city [Woltvint]
- missing boss music
- invalid explosion size for client for some spells
- double explosion sound for clients
4
Newsy / Wersja 0.17 - złowieszczy wilk, obóz łowców, automatyczne aktualizacje
« Last post by Tomashu on August 29, 2020, 11:31:29 AM »
Uff nowa wersja, ledwo się zmieściłem w tym miesiącu (tak wiem że jest to naciągane :P). Zmian nie ma za dużo, może uda się nadgonić fabułę w następnej wersji...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(na dropboxie skończyło się miejsce)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7 lub starszej
+ obóz łowców, zadanie z zabiciem złowieszczego wilka
+ lepsze modele przedmiotów: wódka, szara mikstura
+ lepszy generator obozów
+ zmiana nazwy umiejętności targowanie -> perswazja, można ją wykorzystać w niektórych dialogach
+ wilk nie atakuje odrazu
+ muzyka i pasek zdrowia bossa
+ zabezpiecznie przed generowaniem jednostek w ognisku
+ kontynuuj ostatnią grę w menu
+ wsparcie dla automatycznych aktualizacji
+ optymalizacje manadżera sceny
+ efekt winiety
- crash przy wyborze przez łowce atutu uczeń wędrownego kupca [Leinnan]
- crash gdy pyta się burmistrza o zadanie w stolicy [Woltvint]
- brak muzyki bossa
- nieprawidłowy rozmiar eksplozji u klienta dla niektórych czarów
- podwójny dźwięk eksplozji u klienta
5
Bugs / Hamachi Multiplayer crash
« Last post by Minister of Death on August 23, 2020, 20:51:24 PM »
Thanks for the update. I'm sure those who still use hamachi appreciate it.
6
Bugs / Hamachi Multiplayer crash
« Last post by Wiexino on August 09, 2020, 13:36:58 PM »
Update: Apparently this bug only occurs if there are no AI players in the match. If youre playing a multiplayer game with at least 1 AI opponent then the music will play, but if all are human players, then no music.
7
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« Last post by Tomashu on July 21, 2020, 18:34:05 PM »
Naprawione w 0.16+.
8
Newsy / Re: Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« Last post by Tomashu on July 06, 2020, 10:29:02 AM »
Nowa gra>Łowca>Uczeń wędrownego kupca>100% crash
Ehh pierwszy bug do naprawy.
9
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« Last post by Leinnan on July 05, 2020, 16:29:45 PM »
Nowa gra>Łowca>Uczeń wędrownego kupca>100% crash
10
News / Version 0.16 - ogre, weapon models, fixes
« Last post by Minister of Death on July 05, 2020, 02:38:39 AM »
nice work!
Pretty cool screencap, can't wait to enconter them in game.
Pages: [1] 2 3 ... 10