January 26, 2020, 22:27:53 PM

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« Last post by Leinnan on January 16, 2020, 11:29:34 AM »
A no właśnie, zapomniałem, że je dodałeś :D
2
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« Last post by Tomashu on January 16, 2020, 07:14:11 AM »
To te obrazki z tekstem na początku nowej gry :P
3
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« Last post by Leinnan on January 15, 2020, 12:59:41 PM »
- usunięty wyciek pamięci przy cutscenkach

Gdzie są cutscenki?
4
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« Last post by Tomashu on January 13, 2020, 11:16:03 AM »
I'm not using game maker. It's written in c++, you can check code here if interested https://github.com/Tomash667/carpg .
5
News / Re: Version 0.13 - mage class & improvements
« Last post by LXRDSTEGO on January 13, 2020, 00:19:02 AM »
What game maker do you use?
6
Suggestions / CaRpg for mobile
« Last post by Minister of Death on January 12, 2020, 17:15:20 PM »
Some people just don't realize what they're asking for ::)
7
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« Last post by Minister of Death on January 12, 2020, 17:14:00 PM »
You know, I'm going to play the mage class until I get bored of it, yay new class :-D
8
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« Last post by Tomashu on January 11, 2020, 20:48:02 PM »
New year, new version :P On last day when i thought everything was ready for new release I found bug that could cause memory corruption and crash and random places. Hopefully this fixes some of reported crashes that I couldn't fix :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5 or older
+ continued storyline
+ pickable mage class
+ better aiming with bow
+ mana potion shortcut
+ allow player to use multiple abilities
+ loading abilities from files
+ new feat (magic adept), items: master wand, ring of mystic magic
+ moved quest "bandits collect toll" to scripts
+ changed some flora textures [Leinnan]
+ optimisations
+ scene manager improvements
+ updated to Visual Studio 2019
+ update libraries: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash or memory corruption when revisiting city between 1 and 9 days
- crash when clicking/removing shortcut at right time [Savagesheep/mishka]
- fixed drain spell crashing when casting unit is removed
- crash when using quickload in menu with console open and there is no save or failed to load
- removing keys in settings wasn't saved unless other keys were changed
- no mana regeneration for npc clerics
- crash on quest timeout "kill animals" when target location is cave or player visit forest for first time
- crash on quest timeout "camp near city"
- can't cast heal when something is between camera and player
- crash at world generation when failed to spawn location with artifact
- removed memory leak in cutscenes
- crash in save load panel when saves where changed manualy while playing
- running in side and attacking won't cause running attack
- missing floor/ceiling collider
- ai escape only to next room then stays
- crash when render initialization failed
- rare crash when spawning heroes in dungeon
9
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« Last post by Tomashu on January 11, 2020, 20:44:18 PM »
Nowy rok, nowa wersja :P Dodatkowo został naprawiony jeden poważny błąd który mógł się aktywować w dowolnym momencie po korupcji pamięci i spowodować crasha :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5 lub starszej
+ kontynuacja fabuły
+ można wybrać klasę mag
+ lepsze celowanie z łuku
+ skrót do miksturki many
+ obsługa wielu zdolności używanych przez gracza
+ wczytywanie zdolności z pliku
+ nowy atut (adept magii), przedmioty: różdżka mistrza, pierścień magii mistycznej
+ przeniesienie zadania "bandyci pobierają opłatę" do skryptów
+ podmiana niektórych tekstur roślinności [Leinnan]
+ optymalizacje
+ usprawnienia menadżera sceny
+ aktualizacja do Visual Studio 2019
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash lub korupcja pamięci po ponownym odwiedzeniu miasta po 1 do 9 dniach
- crash przy klikaniu/usuwaniu skrótu w odpowiednim momencie [Savagesheep/mishka]
- naprawiony crash gdy jednostka rzucająca wyssanie życia jest usuwana
- crash przy wczytywaniu gry w menu gdy otwarta jest konsola i nie ma zapisu lub nie udało się wczytać
- usuwanie klawiszy w sterowaniu nie zapisywało się jeśli nie zmieniono innych ustawień
- brak regenercji many u npc kleryków
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "zabij zwierzęta" gdy celem jest jaskinia lub gdy gracz odwiedzi las poraz pierwszy
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "obóz obok miasta"
- nie można rzucić leczenia jeśli coś jest pomiędzy kamerą a graczem
- crash przy generowaniu świata gdy nie udało się znaleźć miejsca dla lokalizacji z artefaktem
- usunięty wyciek pamięci przy cutscenkach
- crash przy na ekranie zapisu gdy podmieniało się zapisy w tle
- atak podczas biegnięcia w bok nie powoduje ataku w biegu
- brak fizyki podłogi/sufitu w budynkach
- ai ucieka tylko do następnego pokoju, potem stoi w miejscu
- crash gdy są błędy inicjalizacji rendera
- rzadki crash przy generowaniu bohaterów w podziemiach
10
Suggestions / CaRpg for mobile
« Last post by Tomashu on January 08, 2020, 13:53:30 PM »
I'm not planing to make mobile version in near feature. But it's open source so anyone can make it :P
Pages: [1] 2 3 ... 10