February 17, 2019, 21:39:31 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: 1 [2] 3 4 ... 15
16
Newsy / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:38:25 AM »
Nowa wersja na szybko z powodu poważnego błędu (brak przedmiotów wygenerowanych w skrzyniach).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ wczytywanie obiektów z pliku
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie [MikelkCZ]
- naprawione nieprawidłowe kolizje dla niektórych obiektów
- naprawione kolizje gracza z znakami na budynkach
- naprawiony nieprawidłowy model wioskowego ratuszu
- naprawiona nieprawidłowa tekstura znaku sprzedawcy jedzenia
- lepsze przekierowanie na stronę
- naprawiona bazowa animacja czasami odtwarzana po animacji picia
- naprawione nieoznaczanie używalnych obiektów jako wolne gdy klient przestaje ich używać, zepsuta animacja
- naprawione przesyłanie informacji o używaniu drzwi pomiędzy klientami
- naprawiony brak przedmiotów w skrzynkach

17
Bugs / No text
« on: October 04, 2017, 17:17:38 PM »
Can you post log.txt here, thanks.

18
News / New version 0.6.1
« on: October 04, 2017, 17:15:32 PM »
:) I modified website to allow french translation of menu (using google translate :P), if there are any errors I will fix them.

19
Bugs / Known bugs
« on: October 03, 2017, 20:08:34 PM »
New known bugs in 0.6.1:
Quote
- can talk to unit that is exiting/entering building, talking will be done thru building anyway
- grass under moon well

Already fixed in next version:
- blocked path under building signs
- invalid food seller sign texture
- invalid village hall mesh
- invalid collisions with objects on wall (painting etc)?

Also here: https://github.com/Tomash667/carpg/issues?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Aissue%20is%3Aopen%20label%3Abug

20
Bugs / Crash after entering location
« on: October 02, 2017, 21:07:54 PM »
Fixed in 0.6.1 which can be now downloaded :)

21
Bugs / Odp: Crash after entering location
« on: October 01, 2017, 12:19:10 PM »
Yes it working :) Looks like it's crashing when one team member have item that other team member want to get in trade from them. I'll try to fix it shortly.

22
Bugs / Odp: Crash after entering location
« on: October 01, 2017, 11:58:09 AM »
Can you upload files from crashes folder somewhere? Thanks.

23
News / New version 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:10:01 AM »
Previous version was a bit late so in this month there are mostly fixes. New things are bookshelfs, reading books, gui changes and outside location rendering improvements.

Edit: Added patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Changes in patch 0.6.1:
Code: [Select]
- fixed crash when team npc want item from another team npc (MikelkCZ)
- better redirecting to website

Changes:
Code: [Select]
+ readable books
+ usable bookshelf
+ items rotation in inventory
+ sorting unit labels by distance
+ open location optimalizations
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap
- fixed invalid rumor texts in journal for some quests
- fixed summoning wolf on arena
- fixed allies declining/agreeing randomly to pvp after loading
- fixed units spawning randomly with worse items then they should have for their level
- fixed summoning wolf thru walls/door/arena
- fixed crash when summoned wolf inside wall
- fixed not working input with low fps, unit position exploding, wrong animations
- fixed missing unit animations that happen sometimes
- fixed saving & loading name/save name containing quotation mark
- fixed uneven generation of units in the inn/arena
- fixed missing message about near enemies for client when trying to leavel location

24
Newsy / Nowa wersja 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:07:46 AM »
Poprzednia wersja się trochę opóźniła więc ten miesiąc wykorzystałem głównie na poprawki. Z nowych rzeczy są biblioteczki, czytanie książek, zmiany w gui i optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji.

Edit: Dodany patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Zmiany w patchu 0.6.1:
Code: [Select]
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie (MikelkCZ)
- lepsze przekierowanie na stronę

Zmiany:
Code: [Select]
+ możliwość czytania książek
+ używalna biblioteczka
+ obracanie przedmiotów w ekwipunku
+ sortowanie tekstu jednostek według dystansu
+ optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji
- naprawiony nie działający tryb multiplayer z wersji 0.5
- naprawione brakujące animacje dla klientów w trybie multiplayer
- naprawiony crash i brakujące komunikaty dla 3+ graczy gdy klient traci połączenie pomiędzy wczytywanymi poziomami/światem
- naprawiony crash gdy nowy gracz dołącza do wczytywanej gry
- naprawiony crash i nieprawidłowe działanie lobby gdy jest wczytywana gra z 3+ graczami
- naprawiony crash przy alt-tabowaniu na samym początku inicjalizacji gry [Zettaton]
- naprawiony crash po zabicu złego bossa [Medarc]
- naprawiony błąd wczytywania klientów gdy serwer opuści grę na mapie świata a potem rozpocznie nową grę
- naprawiona komenda warp gdy jednostka używa obiektu
- naprawiony błąd z losowym wyświetlaniem kolorów przy atrybutach/umiejętnościach
- naprawione używanie komendy goto_map w budynku i powrót do tej samej lokacji
- naprawiona nieprawidłowa informacja że zostałeś wyrzucony zamiast informacji o wyłączaniu serwera
- naprawiony losowy crash przy wybieraniu łatwej walki na arenie
- naprawiony błąd z prawidłowym odtwarzaniem dźwięków areny w multiplayer
- usunięta szara obwódka wokół minimapy w podziemiach
- naprawione nieprawidłowe teksty plotek w dzienniku dla niektórych questów
- naprawione przywoływanie wilka na arenie
- naprawione losowe zgadzenie/odmawianie pvp przez npc po wczytaniu gry
- naprawione losowe generowanie jednostke z o wiele slabszymi przedmiotami niż ich poziom
- naprawione przywoływanie wilka za ścianą/drzwiami/na arenie
- naprawiony crash po przywołaniu wilka w środku ściany
- naprawione nie działająca obsługa klawiszy, eksplozja pozycji, nieprawidłowe animacje przy niskim fps
- naprawiony brak animacji postaci czasami
- naprawione zapisywanie i wczytywanie nazwy postaci/zapisu zawierającej cudzysłów
- naprawione nierównomierne generowanie jednostek w karczmie/na arenie
- naprawiony brak komunikatu o pobliskich wrogach przy próbie opuszczenia lokacji przez klienta

25
News / New version 0.5
« on: September 28, 2017, 08:08:35 AM »
From now there will be monthly updates, so only 3 days left for new version.

26
Bugs / Re: Crash on startup 0.5
« on: September 21, 2017, 21:36:02 PM »
I managed to fix that :) It was happening when using alt-tab/alt-enter at very start of initialization.

Here is bugfix patch version 0.5.1: https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicaExRWUVCalJOem8/view?usp=sharing

Changes:
Code: [Select]
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap

27
Bugs / Re: Crash on necromancer boss kill, cleric quest end
« on: September 21, 2017, 21:35:05 PM »
Thanks, fixed that. Here is bugfix patch version 0.5.1: https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicaExRWUVCalJOem8/view?usp=sharing

Changes:
Code: [Select]
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap

28
Bugs / Crash on startup 0.5
« on: September 20, 2017, 08:18:59 AM »
Can you upload files from crashes dir? From logs i see that you were alt-tabbing from fullscreen on loadscreen? I'll test it.

29
News / New version 0.5
« on: September 07, 2017, 21:28:41 PM »
There was long time without new version but finally it is here. Main changes: stamina, special actions per class (dash, bull's charge, animal ally), faster loading at startup and as usual fixed old bugs ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ player actions (rogue - dash, hunter - animal ally, warrior - bull's charge)
+ stamina - used by attacking, blocking
+ new items: cup, golden cup, golden bar, plate, sausage, soup, stew, fish, fish meat, healing herb, green herb, frying pan
+ new resource manager, loading when required (units, items, buildings, objects, textures, music) not on start of game, new pak format
+ loading spells, dialogs, unit, buildings from file
+ loading list of required entities from file
+ bow arrow speed depends on bow type & skill [Paradox Edge]
+ autowalk (key F)
+ support for missing textures and meshes for items loading
+ allow game start without sound drivers
+ removed main quest until it's more complete
+ support for transparent items
+ new commands forcequest, stun, refresh_cooldown
- fixed rare pathfinding crash inside city/village
- fixed world map not sent to clients randomly
- fixed last item not visible in controls change panel
- fixed orc gorush always picking shaman class for random
- fixed orc gorush never getting more healing potions as intendent
- fixed incorrect number of items generated for innkeeper and orc blacksmith
- fixed crash when entering cave/encounter with animals
- fixed crash when using $ in textbox
- fixed crash in ecounter deliver parcel when parcel was not in inventory
- fixed crash when loading game on worldmap and player is disconnected
- fixed rare crash when generating village
- fixed tournament heroes being generated in any city, not only chosen one
- fixed window focus bug
- fixed problems with cursor when window was far from center
- fixed "iron vain" typo
- fixed invalid player name
- fixed carried inventory weight effect on run speed
- fixed many animations speed affected by walk speed (drop item, pickup)
- fixed compability with pre 0.3 village hall broken in 0.4.20
- fixed fields texture in villages
- fixed item icon not using armor texture overrides (mithril, dragonscale)
- fixed objects around buildings from village spawning inside city townhall
- fixed journal blocking quicksave/quickload

30
Newsy / Nowa wersja 0.5
« on: September 07, 2017, 21:25:59 PM »
Dawno nie było żadnej nowej wersji ale w końcu jest. Z główny zmian: wytrzymałość/stamina, specjalne akcje per klasa (pęd, bycza szarża, zwierzęcy sojusznik), szybsze wczytywanie na początku no i standardowo naprawione stare bugi.  ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ specjalne akcje (łotrzyk - zryw, łowca - zwierzęcy sojusznik, wojownik - bycza szarza)
+ wytrzymałość - używana do atakowania, blokowania
+ nowe przedmioty: kielich, złoty kielich, talerz, kiełbasa, zupa, gulasz, surowa ryba, ryba, leczące ziele, zielone ziele, patelnia
+ nowy menadżer zasobów, wczytywanie gdy potrzeba a nie na początku gry (jednostki, przedmioty, budynki, obiekty, tekstury, muzyka), nowy format pak
+ wczytywanie z pliku zaklęć, dialogów, jednostek, budynków
+ wczytywanie listy wymaganych encji z pliku
+ szybkość strzały zależy od umiejętności i rodzaju łuku [Paradox Edge]
+ automatyczne chodzenie (domyślnie klawisz F)
+ obsługa brakujących tekstur i modeli dla przedmiotów w trakcie wczytywania
+ możliwość włączenia gry bez głośników/słuchawek
+ tymczasowo usunięty głowny quest dopóki nie jest ukończony
+ przezroczyste przedmioty
+ nowe komendy konsoli forcequest, stun, refresh_cooldown
- naprawiony rzadki crash podczas wyszukiwania ścieżek w mieście/wiosce
- naprawiony błąd z losowym nie wysyłanie mapy świata do klientów
- naprawiony brak widoczności ostatniego elementu na liście sterowania
- ork gorush nie zawsze wybiera losowo szamana
- ork gorush ma więcej miksturek gdy awansuje
- naprawiona nieprawidłowa liczba przedmiotów wygenerowana u handlarzy
- naprawiony crash przy wchodzeniu do jaskini/losowego spotkania ze zwierzętami
- naprawiony crash przy używaniu $ w polach tekstowych
- naprawiony crash przy braku paczki podczas spotkania w queście z dostarczaniem paczki
- naprawiony crash serwera gdy gracz opuści grę podczas wczytywania mapy świata
- naprawiony rzadki crash przy generowaniu wioski
- naprawiony błąd z generowanie uczestników turnieju w innych miastach niż docelowe
- naprawiony błąd z wykrywaniem że okno gry jest aktywne
- naprawione problemy z kursorem gdy okno jest przesunięte
- naprawione nieprawidłowe imie gracza
- naprawiony wpływ obciążenia na szybkość biegu i niektóre animacjie (wyrzucanie, podnoszenie przedmiotów)
- naprawiona niekompatybilność z wioskami z przed wersji 0.3
- naprawione tekstury pola w wioskach
- naprawione generowanie obrazków przedmiotów które mają inne tekstury (mithrilowe)
- naprawione generowanie obiektów z wioski w środku ratusza
- naprawione blokowanie szybkiego zapisu/wczytywanie przez otwarty dziennik

Pages: 1 [2] 3 4 ... 15