February 19, 2019, 14:25:21 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: [1] 2 3
1
News / Patch 0.7.1
« on: April 15, 2018, 20:31:47 PM »
Due to some serious errors I was working on fixing them then adding new features.

CaRpg patch 0.7->0.7.1 (1.7 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ sorting team items, icon in inventory
- fixed multiplayer not working
- fixed crash when using alt tab in fullscreen mode after opening inventory
- fixed crash after loading game with saved action after hiding weapon, saving action after hiding weapon in MP
- fixed blocking player after loading saved game while using bookcase
- fixed crash after puting welded item to bookcase
- closing inventory when hiding weapon to sell/give it correctly cancels action
- fixed crash when client gives npc equipped item
- fixed using bookcase by clients
- fixed long transition time when fighting on arena
- fixed crash after loading game and gaining new fake parcel for bandits quest
- fixed rare crash when encountered crazies and they give item to player
- fixed crash after receiving reward from drinking contest
- fixed snychronization of inventory bug after receiving potions after tournament combat
- fixed crash when encountered crazy mage/crazy cook/quest madman/quest golem
- fixed alt tab moving cursor/view
- automatic loading game after startup don't crash if save is invalid
- fixed crash when using alt tab at loading in fullscreen mode
- fixed npc asking player about better items

2
Newsy / Patch 0.7.1
« on: April 15, 2018, 20:29:39 PM »
Z powodu kilku poważnych błędów w pierwszej kolejności nowy patch do wersji 0.7.

CaRpg patch 0.7->0.7.1 (1.7 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ sortowanie drużynowych przedmiotów, ikona w ekwipunku
- naprawione niedziałanie trybu multiplayer
- naprawiony crash po użyciu alt tab w trybie pełnoekranowym po przeglądaniu ekwipunku
- naprawiony crash po wczytaniu gry z zapisaną akcją po schowaniu broni, zapisywanie akcji po schowaniu broni w MP
- naprawione blokowanie akcji gracza po wczytaniu szybkiego zapisu podczas korzystania z biblioteczki
- naprawiony crash po odłożeniu na biblioteczkę przedmiotu trzymanego w dłoni
- zamknięcie ekwipunku podczas chowania broni w celu oddania/sprzedania jej poprawnie przerywa akcję
- naprawiony crash gdy klient da npc założony przedmiot
- naprawione używanie biblioteczki przez klientów
- naprawiony długi czas przejścia podczas walki na arenie
- naprawiony crash po wczytaniu gry i otrzymaniu kolejnej fałszywej paczki w zadaniu z bandytami
- naprawiony rzadki crash po natrafieniu na szaleńców i otrzymanie od nich przedmiotu
- naprawiony crash po otrzymaniu nagrody za zawody w piciu
- naprawiony błąd synchronizacji ekwipunku po otrzymaniu przez klienta miksturek po walce w zawodach
- naprawiony crash podczas losowego spotkania szalonego maga/szalonego kucharza/questowego szaleńca/questowego golema
- naprawione przesuwanie kursora/widoku przed alt tab
- automatyczne wczytywanie gry po uruchomieniu nie crashuje gdy zapis jest nieprawidłowy
- naprawiony crash po użyciu alt tab w trakcie wczytywania gry w trybie pełnoekranowym
- naprawione pytanie gracza przez npc o lepsze przedmioty

3
News / New version 0.7
« on: March 31, 2018, 09:11:36 AM »
New year, new version, hopefully not last this year ;D

Download:
CaRpg 0.7 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1/0.6.2->0.7 (1.7 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ loading arena unit groups from lists
+ better visible crosshair in dark places
+ info about leaving event area
+ using AngelScript language in console
+ changes in stamina regeneration speed
- fixed random crash when fighting with arena enemies and rolled to spawn mages and golems
- fixed empty location where there should be mages and golems there
- fixed recalculating inventory weight when loading old saves
- fixed crash after killing spider [xweert123]
- fixed some sounds not ending after loading game
- fixed error when loading sounds when sound was turned off in configuration
- fixed animation error when eating/drinking when sitting
- fixed animations and other bugs when using objects
- fixed bug when client take out weapon and use object in same time
- fixed errors during drinking contest (missing player blockade when he was talking during start, crash when ai was sitting on stoll and eating)
- fixed player can shoot without stamina
- fixed crash when Gorush changes class
- fixed very good starting item when player have very low skill
- fixed effects not disappearing from clients after travel
- heavy/medium armor don't gives better defense from dexterity bonus then light armor
- info about gaining skill/attribute shows up for client not for server
- fixed effects not disappearing from clients after travel
- fixed blocking arrows don't remove stamina
- fixed high shield skill give stamina from being hit
- fixed going up/down in dungeon kicking client
- rest before drinking contest was blocking join for clients
- tournament heroes wasn't spawning when entered at exact day
- removed memory leaks when spawning and removing camps
- fixed crash when when entering dungeon corpses where generated
- leaving location when unit is dying don't block looting it or spawning blood
- fixed crash during pvp when challenged player quit
- fixed sound volume not working for some sound
- fixed crash when client have sound attached and quits
- when npc is looking at player in some quests and player quits it won't make npc freeze
- fixed bugs and crashes when player leave game during tournament
- pressing next available dialog option button don't crash, 9 and 0 can be used now
- better dividing gold between team members
- fixed crash when used 'scare' command on unaware target, better escape handling
- Gorush correctly reveals his name for other players
- improved information about getting gold for clients
- fixed rare crash when there was encounter just before entering location
- fixed missing enemies inside forest
- fixed crash when revisiting sawmill
- fixed crash when encountered bandits attacking travelers
- fixed spawning orc with key behind locked doors
- fixed crash after revisiting mine
- fixed generating too strong enemies on encounters
- fixed crash when looking at down stairs in one type of dungeons
- archers don't come near target when they run out of stamina
- improved synchronization of traps between client and server
- fixed invisible arrows shoot from traps for clients
- fixed hitpoint of arrow and object

Quote
Looks like number of bugs in carpg is infinite!

4
Newsy / Nowa wersja 0.7
« on: March 31, 2018, 08:58:25 AM »
Nowy rok, nowa wersja, oby nie ostatnia w tym roku ;D

Download:
CaRpg 0.7 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1/0.6.2->0.7 (1.7 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ wczytywanie grup przeciwników na arenie z pliku
+ lepiej widoczny celownik w ciemności
+ info o opuszczaniu obszaru wydarzenia
+ obsługa języka skryptowego AngelScript w konsoli
+ zmiany w szybkości regneracji wytrzymałości
- naprawiony crash przy wygenerowaniu magówi i golemów podczas walki na arenie
- naprawiony brak wrogów w lokalizacji gdy powinni być tam magowie i golemy
- naprawione przeliczanie wagi ekwipunku dla wczytywania starych zapisów
- naprawiony crash po zabiciu pająka [xweert123]
- naprawione nieprzerywanie niektórych dźwięków po wczytaniu
- naprawiony błąd wczytywania dźwięków przy wyłączonym dźwięku w konfiguracji
- naprawiony błąd animacji podczas jedzenia/picia siedząc
- naprawione błędy animacji i inne problemy podczas używania obiektów
- naprawiony błąd gdy klient jednocześnie użyje obiektu i zacznie wyjmować broń
- naprawione błądy podczas zawodów w piciu (brak blokady gracza gdy rozmawiał w trakcie rozpoczęcia, crash gdy ai siedział na stołku i coś jadł)
- naprawiona możliwość strzelania z łuku bez wytrzymałości przez gracza
- naprawiony crash gdy Gorush zmienia klasę postaci
- naprawione bardzo dobre początkowe przedmioty gracza przy bardzo niskiej umiejętności
- naprawiony brak aktualizacji efektów u klienta po podróży
- ciężki/średni pancerz nie daje lepszej tylko gorszą premie do obrony od zręczności
- informacja o zdobyciu atrybutu/umiejętności pojawia się u gracza a nie serwera
- efekty dla klientów po podróży poprawnie się aktualizują
- blokowanie strzał i czarów zużywa już wytrzymałość
- wysoka umiejętność tarczy nie przywraca wytrzymałości po trafieniu
- podróż w górę/dół nie wyrzuca już klienta z gry
- odpoczywanie przed zawodami w piciu blokowało udział dla klientów
- wejście do miasta w dniu zawodów powodowało nie pojawienie się uczestników zawodów
- usunięte wycieki pamięci przy tworzeniu i usuwaniu obozów
- naprawiony crash przy wchodzeniu do podziemi gdy generowało zwłoki
- opuszczanie lokalizacji z umierającymi jednostkami nie blokuje ich późniejsze ograbienie i tworzy krew
- naprawiony crash gdy podczas pvp wyzwany gracz opuści grę
- naprawiony brak działania ustawień głośności dla niektórych dźwięków
- naprawiony crash gdy dźwięk jest przypięty do klienta a on opuści grę
- opuszczenie gry przez gracza na którego patrzy się npc w niektórych questach nie powoduje jej zawieszenia
- naprawione bugi i crashe w czasie zawodów gdy gracz opuści grę
- wybranie klawisza następnej niedostępnej opcji dialogowej nie powoduje już crasha, obsługa klawiszy 9 i 0
- poprawione działania podziału złota
- naprawiony crash po użyciu komendy 'scare' na nieświadomym celu, lepsza obsługa uciekania
- Gorush poprawnie ujawnia jak się nazywa u innych graczy
- poprawiona informacja o zdobywaniu złota przez klientów
- naprawiony rzadki crash gdy wystąpi spotkanie tuż przed dotarciem do lokalizacji
- naprawiony brak wrogów w lesie
- naprawiony crash po ponownym odwiedzeniu tartaku
- naprawiony crash przy natrafieniu na bandytów atakujących podróżnych
- naprawiony błąd gdy ork z kluczem wygeneruje się za zamkniętymi drzwiami
- naprawiony crash po ponownym odwiedzeniu kopalni
- naprawione generowanie zbyt silnych wrogów podczas podróży
- naprawiony crash w jednym rodzaju podziemi podczas renderowania schodów w dół
- łucznicy nie podchodzą do celu gdy skończy się im wytrzymałość
- poprawiona synchronizacja pułapek pomiędzy klientem a serwerem
- naprawione niewidoczne strzały u klientów wystrzelone z pułapek
- poprawiony punkt trafienia strzały w obiekt

Quote
Wygląda na to że liczba bugów w carpg jest nieskończona!

5
News / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:39:38 AM »
New fast version due to serious bug in previous version (no items generated in chests).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ loading objects from file
- fixed crash when team npc want item from another team npc [MikelkCZ]
- fixed some object wrongly having colliders
- fixed building signs blocking player in city
- fixed invalid village hall mesh
- fixed invalid sign texture for food seller
- better redirecting to website
- fixed base animation played sometimes after drinking animation
- fixed not marking usable object as free when client stopped using, broken animation
- fixed opening/closing door not send between clients (only between client and server)
- fixed missing items in chests

6
Newsy / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:38:25 AM »
Nowa wersja na szybko z powodu poważnego błędu (brak przedmiotów wygenerowanych w skrzyniach).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ wczytywanie obiektów z pliku
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie [MikelkCZ]
- naprawione nieprawidłowe kolizje dla niektórych obiektów
- naprawione kolizje gracza z znakami na budynkach
- naprawiony nieprawidłowy model wioskowego ratuszu
- naprawiona nieprawidłowa tekstura znaku sprzedawcy jedzenia
- lepsze przekierowanie na stronę
- naprawiona bazowa animacja czasami odtwarzana po animacji picia
- naprawione nieoznaczanie używalnych obiektów jako wolne gdy klient przestaje ich używać, zepsuta animacja
- naprawione przesyłanie informacji o używaniu drzwi pomiędzy klientami
- naprawiony brak przedmiotów w skrzynkach

7
News / New version 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:10:01 AM »
Previous version was a bit late so in this month there are mostly fixes. New things are bookshelfs, reading books, gui changes and outside location rendering improvements.

Edit: Added patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Changes in patch 0.6.1:
Code: [Select]
- fixed crash when team npc want item from another team npc (MikelkCZ)
- better redirecting to website

Changes:
Code: [Select]
+ readable books
+ usable bookshelf
+ items rotation in inventory
+ sorting unit labels by distance
+ open location optimalizations
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap
- fixed invalid rumor texts in journal for some quests
- fixed summoning wolf on arena
- fixed allies declining/agreeing randomly to pvp after loading
- fixed units spawning randomly with worse items then they should have for their level
- fixed summoning wolf thru walls/door/arena
- fixed crash when summoned wolf inside wall
- fixed not working input with low fps, unit position exploding, wrong animations
- fixed missing unit animations that happen sometimes
- fixed saving & loading name/save name containing quotation mark
- fixed uneven generation of units in the inn/arena
- fixed missing message about near enemies for client when trying to leavel location

8
Newsy / Nowa wersja 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:07:46 AM »
Poprzednia wersja się trochę opóźniła więc ten miesiąc wykorzystałem głównie na poprawki. Z nowych rzeczy są biblioteczki, czytanie książek, zmiany w gui i optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji.

Edit: Dodany patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Zmiany w patchu 0.6.1:
Code: [Select]
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie (MikelkCZ)
- lepsze przekierowanie na stronę

Zmiany:
Code: [Select]
+ możliwość czytania książek
+ używalna biblioteczka
+ obracanie przedmiotów w ekwipunku
+ sortowanie tekstu jednostek według dystansu
+ optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji
- naprawiony nie działający tryb multiplayer z wersji 0.5
- naprawione brakujące animacje dla klientów w trybie multiplayer
- naprawiony crash i brakujące komunikaty dla 3+ graczy gdy klient traci połączenie pomiędzy wczytywanymi poziomami/światem
- naprawiony crash gdy nowy gracz dołącza do wczytywanej gry
- naprawiony crash i nieprawidłowe działanie lobby gdy jest wczytywana gra z 3+ graczami
- naprawiony crash przy alt-tabowaniu na samym początku inicjalizacji gry [Zettaton]
- naprawiony crash po zabicu złego bossa [Medarc]
- naprawiony błąd wczytywania klientów gdy serwer opuści grę na mapie świata a potem rozpocznie nową grę
- naprawiona komenda warp gdy jednostka używa obiektu
- naprawiony błąd z losowym wyświetlaniem kolorów przy atrybutach/umiejętnościach
- naprawione używanie komendy goto_map w budynku i powrót do tej samej lokacji
- naprawiona nieprawidłowa informacja że zostałeś wyrzucony zamiast informacji o wyłączaniu serwera
- naprawiony losowy crash przy wybieraniu łatwej walki na arenie
- naprawiony błąd z prawidłowym odtwarzaniem dźwięków areny w multiplayer
- usunięta szara obwódka wokół minimapy w podziemiach
- naprawione nieprawidłowe teksty plotek w dzienniku dla niektórych questów
- naprawione przywoływanie wilka na arenie
- naprawione losowe zgadzenie/odmawianie pvp przez npc po wczytaniu gry
- naprawione losowe generowanie jednostke z o wiele slabszymi przedmiotami niż ich poziom
- naprawione przywoływanie wilka za ścianą/drzwiami/na arenie
- naprawiony crash po przywołaniu wilka w środku ściany
- naprawione nie działająca obsługa klawiszy, eksplozja pozycji, nieprawidłowe animacje przy niskim fps
- naprawiony brak animacji postaci czasami
- naprawione zapisywanie i wczytywanie nazwy postaci/zapisu zawierającej cudzysłów
- naprawione nierównomierne generowanie jednostek w karczmie/na arenie
- naprawiony brak komunikatu o pobliskich wrogach przy próbie opuszczenia lokacji przez klienta

9
News / New version 0.5
« on: September 07, 2017, 21:28:41 PM »
There was long time without new version but finally it is here. Main changes: stamina, special actions per class (dash, bull's charge, animal ally), faster loading at startup and as usual fixed old bugs ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ player actions (rogue - dash, hunter - animal ally, warrior - bull's charge)
+ stamina - used by attacking, blocking
+ new items: cup, golden cup, golden bar, plate, sausage, soup, stew, fish, fish meat, healing herb, green herb, frying pan
+ new resource manager, loading when required (units, items, buildings, objects, textures, music) not on start of game, new pak format
+ loading spells, dialogs, unit, buildings from file
+ loading list of required entities from file
+ bow arrow speed depends on bow type & skill [Paradox Edge]
+ autowalk (key F)
+ support for missing textures and meshes for items loading
+ allow game start without sound drivers
+ removed main quest until it's more complete
+ support for transparent items
+ new commands forcequest, stun, refresh_cooldown
- fixed rare pathfinding crash inside city/village
- fixed world map not sent to clients randomly
- fixed last item not visible in controls change panel
- fixed orc gorush always picking shaman class for random
- fixed orc gorush never getting more healing potions as intendent
- fixed incorrect number of items generated for innkeeper and orc blacksmith
- fixed crash when entering cave/encounter with animals
- fixed crash when using $ in textbox
- fixed crash in ecounter deliver parcel when parcel was not in inventory
- fixed crash when loading game on worldmap and player is disconnected
- fixed rare crash when generating village
- fixed tournament heroes being generated in any city, not only chosen one
- fixed window focus bug
- fixed problems with cursor when window was far from center
- fixed "iron vain" typo
- fixed invalid player name
- fixed carried inventory weight effect on run speed
- fixed many animations speed affected by walk speed (drop item, pickup)
- fixed compability with pre 0.3 village hall broken in 0.4.20
- fixed fields texture in villages
- fixed item icon not using armor texture overrides (mithril, dragonscale)
- fixed objects around buildings from village spawning inside city townhall
- fixed journal blocking quicksave/quickload

10
Newsy / Nowa wersja 0.5
« on: September 07, 2017, 21:25:59 PM »
Dawno nie było żadnej nowej wersji ale w końcu jest. Z główny zmian: wytrzymałość/stamina, specjalne akcje per klasa (pęd, bycza szarża, zwierzęcy sojusznik), szybsze wczytywanie na początku no i standardowo naprawione stare bugi.  ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ specjalne akcje (łotrzyk - zryw, łowca - zwierzęcy sojusznik, wojownik - bycza szarza)
+ wytrzymałość - używana do atakowania, blokowania
+ nowe przedmioty: kielich, złoty kielich, talerz, kiełbasa, zupa, gulasz, surowa ryba, ryba, leczące ziele, zielone ziele, patelnia
+ nowy menadżer zasobów, wczytywanie gdy potrzeba a nie na początku gry (jednostki, przedmioty, budynki, obiekty, tekstury, muzyka), nowy format pak
+ wczytywanie z pliku zaklęć, dialogów, jednostek, budynków
+ wczytywanie listy wymaganych encji z pliku
+ szybkość strzały zależy od umiejętności i rodzaju łuku [Paradox Edge]
+ automatyczne chodzenie (domyślnie klawisz F)
+ obsługa brakujących tekstur i modeli dla przedmiotów w trakcie wczytywania
+ możliwość włączenia gry bez głośników/słuchawek
+ tymczasowo usunięty głowny quest dopóki nie jest ukończony
+ przezroczyste przedmioty
+ nowe komendy konsoli forcequest, stun, refresh_cooldown
- naprawiony rzadki crash podczas wyszukiwania ścieżek w mieście/wiosce
- naprawiony błąd z losowym nie wysyłanie mapy świata do klientów
- naprawiony brak widoczności ostatniego elementu na liście sterowania
- ork gorush nie zawsze wybiera losowo szamana
- ork gorush ma więcej miksturek gdy awansuje
- naprawiona nieprawidłowa liczba przedmiotów wygenerowana u handlarzy
- naprawiony crash przy wchodzeniu do jaskini/losowego spotkania ze zwierzętami
- naprawiony crash przy używaniu $ w polach tekstowych
- naprawiony crash przy braku paczki podczas spotkania w queście z dostarczaniem paczki
- naprawiony crash serwera gdy gracz opuści grę podczas wczytywania mapy świata
- naprawiony rzadki crash przy generowaniu wioski
- naprawiony błąd z generowanie uczestników turnieju w innych miastach niż docelowe
- naprawiony błąd z wykrywaniem że okno gry jest aktywne
- naprawione problemy z kursorem gdy okno jest przesunięte
- naprawione nieprawidłowe imie gracza
- naprawiony wpływ obciążenia na szybkość biegu i niektóre animacjie (wyrzucanie, podnoszenie przedmiotów)
- naprawiona niekompatybilność z wioskami z przed wersji 0.3
- naprawione tekstury pola w wioskach
- naprawione generowanie obrazków przedmiotów które mają inne tekstury (mithrilowe)
- naprawione generowanie obiektów z wioski w środku ratusza
- naprawione blokowanie szybkiego zapisu/wczytywanie przez otwarty dziennik

11
News / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:44:54 AM »
Probably last patch version before 0.5, there is no bugs left :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 for versions 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ added code to prevent font loading failure on windows 10 [XNautPhD]
+ added code to turn off sound and music if initializing sound driver fails [XNautPhD]
+ update FmodEx library to newest version
- fixed new version dialog not showing up
- fixed ai not buying medium armor if they have none if this is their best skill
- fixed wrong displayed count for ground items with count > 255 in MP
- fixed memory leaks created in previous version
- fixed memory leak for bow animation and unit shape in create character panel
- fixed memory leaks in dialog window with checkbox
- fixed bandit archer have 10% change to carry two bows
- fixed potion or food not disappearing after consume when unit is killed for client
- fixed memory leak with loading armors from file
- fixed message box not showing on task bar
- fixed english translation typo for quest delivery letter
- fixed taking out bow when changing level cause bugs [Vinur_Gamall]
- fixed spawning goblins quest boss in random room when loading game after talking with innkeeper (pre 0.4 saves)
- fixed killing/breaking action of units using objects will make them stuck inside object
- fixed breaking action of units drinking/eating will cause item to stay in hand
- fixed message about not accepting pvp when client accepted pvp from server
- fixed ultra rare crash on create character panel [Vinur_Gamall]
- fixed bow animation on create character panel [Vinur_Gamall]

12
Newsy / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:42:50 AM »
Prawdopodobnie ostatnia wersja patchów przed 0.5, więcej bugów nie ma :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 dla wersji 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ dodana obsługa nieudanego wczytywania czcionek w windows 10 [XNautPhD]
+ dodana obsługa wyłączania dźwięku w przypadku błędów inicjalizacji sterownika dźwięku [XNautPhD]
+ aktualizacja biblioteki FmodEx do najnowszej wersji
- naprawione wyświetlanie komunikatu o nowej wersji
- naprawione ai nie kupował średniego pancerza gdy nie miał żadnego a był to najlepszy skill
- naprawiona zła wyświetlana ilość przedmiotów na ziemi w MP gdy było ich ponad 255
- naprawione wycieki pamięci z poprzedniej wersji
- naprawiony wyciek pamięci z animacji strzelania i fizyki w ekranie tworzenia postaci
- naprawiony wyciek pamięci w oknach dialogowych z checkboxem
- naprawiona szansa 10% bandyty łucznika na posiadanie dwóch łuków
- naprawione nie znikanie jedzonego przedmiotu gdy postać umiera w MP
- naprawione wycieki pamięci przy wczytywaniu pancerzy z pliku
- naprawione nie wyświetlanie ikony na pasku zadań gdy wyskoczył błąd
- naprawione literówki w zadaniu dostarczenia listu w angielskiej wersji
- naprawiony błąd gdy postać wyciąga łuk przy zmianie poziomu [Vinur_Gamall]
- naprawione pojawianie się bosa w losowym pokoju po wczytaniu w jednym zadaniu (zapisy z przed 0.4)
- naprawione zabijanie/przerywanie akcji jednostki powodowało uwięzienie w obiekcie
- naprawione przerywanie akcji jedzącej jednostki powodował pozostanie przedmiotu w dłoni
- naprawiona wiadomość o niezaakceptowaniu pvp gdy się to zrobiło
- naprawiony ultra rzadki crash na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiona animacja łuku na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]

13
Błędy / PRZENIESIONY: Font error?
« on: January 11, 2016, 08:58:49 AM »
Ten wątek został przeniesiony do Bugs.

http://carpg.pl/forum/index.php?topic=149.0

14
News / Patch version 0.4.10
« on: December 28, 2015, 21:14:34 PM »
Moar bug fixes, i wonder how many still waits to be fixed ::)

Download:
CaRpg 0.4.10 (102 MB)

Patch:
CaRpg 0.4.10 for version 0.4 (1.2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ rewritten mp packet handling to log all errors and not to crash
+ while shooting player rotate slower
+ add logging of sound drivers
+ better synchronization of revealing locations on world map in multiplayer
- fixed bug where team member will ask for orc armor and will wear it [Leinnan]
- fixed white screen after starting new game (sometimes on ati gpu) [Zielu]
- fixed black glitches in character create screen on character (sometimes on ati gpu) [Zielu]
- fixed bug where new player joining spawned inside building but was marked as outside (he didn't have green name),
when he leave building server crashed
- fixed server crash when new player joins game and crash at loading [Leinnan]
- fixed possibility to spawn new player outside building level, for now new players spawn in front of building
- fixed crash at closing game when some dialog boxes where closed automaticaly (for example main quest info was shown but server closed)
- fixed bug where npc team member will disappear but will still be visible on minimap (happened when he was in bulding and you leave location but entered it
again without leaving) [DerpyBarns]
- fixed cheat 'killall' not working in multiplayer
- fixed Gorush change don't work for client in MP
- fixed possible client crash when unit casts spell in MP
- fixed electro spell in MP
- fixed standing inside arena won't work when it's your turn to fight
- fixed generating bugged labiryth (1.5% chance)
- fixed npc shout sound for client in MP
- fixed hair changing don't show for client in MP
- fixed bloody screen when using cheats to lower str/end of client in MP
- fixed broken say/whisper/server commands
- fixed bug that allowed units to cast non combat spells (raise/heal) at lower level
- fixed bug when dungeon would be generated without prison room
- press and release mouse outside slider will not stop it working [Vinur_Gamall]
- now after shooting bow you can instantly click again to wait for next shot, don't have to wait to end of animation
- fixed bugs when stunned while looting chest/corpse/trading/talking
- fixed that client after entering/exiting building will rotate on server side after warp
- fixed units invalid size after entering location until they move/animate
- fixed items scaling with unit size [Vinur_Gamall]
- fixed mipmaping problems with terrain
- fixed bug in journal when sometimes there was missing enter between entries
- fixed server crash after client failed to load (again!)
- fixed dialog for deliver news quest
- fixed retrive package quest not working for client
- fixed crash when finished quest rescue captive
- fixed target location not revealed for client in find artifact quest
- fixed crash when taking quest for king agent in multiplayer
- fixed using portal will kick client from game
- fixed antimagic buff not removed after travel
- fixed effects removed after using portal
- fixed quest journal not updated in lost bow quest for client
- fixed location not revealed for client in lost bow quest
- fixed journal message added twice for client in evil quest
- fixed crash when ai tries to walk to location outside dungeon map

15
Newsy / Wersja patch 0.4.10
« on: December 28, 2015, 21:13:27 PM »
Kolejna porcja łatania, ciekawe ile jeszcze tych bugów zostało  ::)

Download:
CaRpg 0.4.10 (102 MB)

Patch:
CaRpg 0.4.10 dla wersji 0.4 (1.2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ przepisana obsługa paketiów w mp aby logowała wszystkie błędy i nie crashowała
+ w czasie celowania celownik porusza się wolniej
+ dodane logowanie sterowników dźwięku
+ lepsza synchronizacja ujawniania lokalizacji na mapie świata w MP
- naprawiony błąd z proszeniem ai o orkowy pancerz i zakładanie go [Leinnan]
- naprawiony biały ekran po rozpoczęciu gdy (czasami na kartach ati) [Zielu]
- naprawione czarne paski na postaci na ekranie tworzenia (czasami na ati) [Zielu]
- naprawiony błąd gdy nowa postać dołączyła do gry i pojawiła się w budynku ale była zapisana jako na zewnątrz (nie miała zielonego nicku), po opuszczeniu
budynku crashowała serwer
- naprawiony crash serwera gdy nowy gracz dołącza do gry i zawiesi się na wczytywaniu [Leinnan]
- naprawiona możliwość pojawienia się nowej postaci w budynku ale za ścianą (tymczasowo postać pojawią się przy drzwiach)
- naprawiony crash przy wyłączaniu gry gdy okno dialogowe zostało zamknięte automatycznie (pvp/główny quest)
- naprawiony błąd z członkiem drużyny niewidocznym ale widocznym na minimapie [DerpyBarns]
- naprawiona niedziałająca komenda 'killall' w MP
- naprawiona zmiana klasy Gorush nie działająca w MP
- naprawiony potęcjalny crash gdy postać rzucała czar w MP
- naprawiony czar electro w MP
- naprawione niedziałające stanie w środku areny gdy jest twoja kolej na walkę (trzeba było stać przed drzwiami)
- naprawione generowanie zbugowanego labiryntu (1.5% szansy)
- naprawiony dźwięk okrzyku u klienta
- naprawiony brak zmiany kolorów włosów u klienta
- naprawiony czerwony ekran przy używaniu kodów do zmniejszenia siły/wytrzymałości u klienta
- naprawione zepsute komendy say/whisper/server
- naprawiona możliwość rzucania czarów nie bojowych na zbyt niskim poziomie
- naprawiony błąd z generowanie podziemi bez więzienia
- puszczenie myszki w sliderze przy tworzeniu postaci ma poprawny efekt [Vinur_Gamall]
- naprawione strzelanie z łuku, nie trzeba kliknąć po ataku, wystarczy kliknąć po strzale
- naprawione błędy gdy postać zostałą ogłyszona w czasie przeszukiwanie skrzyni/ciała, handlu/wymiany/dialogu
- naprawione obracanie się postaci w miejscu przy wejściu/wyjściu do/z budynku po stronie serwera
- naprawione nieprawidłowe skalowanie postaci po zmianie poziomu dopóki nie odtworzy się animacja
- naprawione skalowanie przedmiotów do rozmiaru postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiony mipmaping terenu
- naprawiony błąd w dzienniku przez który czasami nie było odstępu pomiędzy wpisami
- naprawiony kolejny crash serwera gdy klient się nie wczytał
- naprawione dialogi dla questa z roznoszeniem wieści
- naprawiony quest z odzyskaniem paczki dla klienta
- naprawiony crash po ukończniu questa uratuj zakładnika w MP
- docelowa lokalizacja jest ujawniana dla klienta w queści znajdź artefakt
- naprawiony crash gdy klient rozpoczynał quest z agentem króla
- używanie portalu nie spowoduje zawieszenie się klienta i wyrzucenie go z gry
- naprawione nie znikanie buffu antymagi po zmianie lokalizacji
- naprawione usuwanie buffów po użyciu portalu
- naprawione nie aktualizowanie się dziennika w queście z zgubionym łukiem u klienta
- docelowa lokalizacja jest ujawniana dla klienta w queście z zgubionym łukiem
- naprawione podwójne dodawanie wiadomości o zamknięciu portalu u klienta
- naprawiony crash gdy ai próbuje wędrować poza mapę w podziemiach

Pages: [1] 2 3