February 19, 2019, 14:42:16 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 15
1
Discussions / I am the new guy
« on: December 03, 2018, 08:15:08 AM »
Moved to discussions. Are you sure you are not a bot? :P

2
Discussions / I recall when the forums used to be alive
« on: October 10, 2018, 09:40:18 AM »
Only bots write here regularly but i delete them and their posts.

3
Discussions / I recall when the forums used to be alive
« on: October 09, 2018, 08:12:56 AM »
:(

4
Błędy / Bug z wyjeciem broni
« on: April 19, 2018, 08:56:40 AM »
Przyznajesz się bez bicia że jesteś botem?

5
News / Patch 0.7.1
« on: April 18, 2018, 08:19:20 AM »
Two first bugs were two serious to wait.

6
News / Patch 0.7.1
« on: April 15, 2018, 20:31:47 PM »
Due to some serious errors I was working on fixing them then adding new features.

CaRpg patch 0.7->0.7.1 (1.7 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ sorting team items, icon in inventory
- fixed multiplayer not working
- fixed crash when using alt tab in fullscreen mode after opening inventory
- fixed crash after loading game with saved action after hiding weapon, saving action after hiding weapon in MP
- fixed blocking player after loading saved game while using bookcase
- fixed crash after puting welded item to bookcase
- closing inventory when hiding weapon to sell/give it correctly cancels action
- fixed crash when client gives npc equipped item
- fixed using bookcase by clients
- fixed long transition time when fighting on arena
- fixed crash after loading game and gaining new fake parcel for bandits quest
- fixed rare crash when encountered crazies and they give item to player
- fixed crash after receiving reward from drinking contest
- fixed snychronization of inventory bug after receiving potions after tournament combat
- fixed crash when encountered crazy mage/crazy cook/quest madman/quest golem
- fixed alt tab moving cursor/view
- automatic loading game after startup don't crash if save is invalid
- fixed crash when using alt tab at loading in fullscreen mode
- fixed npc asking player about better items

7
Newsy / Patch 0.7.1
« on: April 15, 2018, 20:29:39 PM »
Z powodu kilku poważnych błędów w pierwszej kolejności nowy patch do wersji 0.7.

CaRpg patch 0.7->0.7.1 (1.7 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ sortowanie drużynowych przedmiotów, ikona w ekwipunku
- naprawione niedziałanie trybu multiplayer
- naprawiony crash po użyciu alt tab w trybie pełnoekranowym po przeglądaniu ekwipunku
- naprawiony crash po wczytaniu gry z zapisaną akcją po schowaniu broni, zapisywanie akcji po schowaniu broni w MP
- naprawione blokowanie akcji gracza po wczytaniu szybkiego zapisu podczas korzystania z biblioteczki
- naprawiony crash po odłożeniu na biblioteczkę przedmiotu trzymanego w dłoni
- zamknięcie ekwipunku podczas chowania broni w celu oddania/sprzedania jej poprawnie przerywa akcję
- naprawiony crash gdy klient da npc założony przedmiot
- naprawione używanie biblioteczki przez klientów
- naprawiony długi czas przejścia podczas walki na arenie
- naprawiony crash po wczytaniu gry i otrzymaniu kolejnej fałszywej paczki w zadaniu z bandytami
- naprawiony rzadki crash po natrafieniu na szaleńców i otrzymanie od nich przedmiotu
- naprawiony crash po otrzymaniu nagrody za zawody w piciu
- naprawiony błąd synchronizacji ekwipunku po otrzymaniu przez klienta miksturek po walce w zawodach
- naprawiony crash podczas losowego spotkania szalonego maga/szalonego kucharza/questowego szaleńca/questowego golema
- naprawione przesuwanie kursora/widoku przed alt tab
- automatyczne wczytywanie gry po uruchomieniu nie crashuje gdy zapis jest nieprawidłowy
- naprawiony crash po użyciu alt tab w trakcie wczytywania gry w trybie pełnoekranowym
- naprawione pytanie gracza przez npc o lepsze przedmioty

8
News / New version 0.7
« on: March 31, 2018, 09:11:36 AM »
New year, new version, hopefully not last this year ;D

Download:
CaRpg 0.7 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1/0.6.2->0.7 (1.7 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ loading arena unit groups from lists
+ better visible crosshair in dark places
+ info about leaving event area
+ using AngelScript language in console
+ changes in stamina regeneration speed
- fixed random crash when fighting with arena enemies and rolled to spawn mages and golems
- fixed empty location where there should be mages and golems there
- fixed recalculating inventory weight when loading old saves
- fixed crash after killing spider [xweert123]
- fixed some sounds not ending after loading game
- fixed error when loading sounds when sound was turned off in configuration
- fixed animation error when eating/drinking when sitting
- fixed animations and other bugs when using objects
- fixed bug when client take out weapon and use object in same time
- fixed errors during drinking contest (missing player blockade when he was talking during start, crash when ai was sitting on stoll and eating)
- fixed player can shoot without stamina
- fixed crash when Gorush changes class
- fixed very good starting item when player have very low skill
- fixed effects not disappearing from clients after travel
- heavy/medium armor don't gives better defense from dexterity bonus then light armor
- info about gaining skill/attribute shows up for client not for server
- fixed effects not disappearing from clients after travel
- fixed blocking arrows don't remove stamina
- fixed high shield skill give stamina from being hit
- fixed going up/down in dungeon kicking client
- rest before drinking contest was blocking join for clients
- tournament heroes wasn't spawning when entered at exact day
- removed memory leaks when spawning and removing camps
- fixed crash when when entering dungeon corpses where generated
- leaving location when unit is dying don't block looting it or spawning blood
- fixed crash during pvp when challenged player quit
- fixed sound volume not working for some sound
- fixed crash when client have sound attached and quits
- when npc is looking at player in some quests and player quits it won't make npc freeze
- fixed bugs and crashes when player leave game during tournament
- pressing next available dialog option button don't crash, 9 and 0 can be used now
- better dividing gold between team members
- fixed crash when used 'scare' command on unaware target, better escape handling
- Gorush correctly reveals his name for other players
- improved information about getting gold for clients
- fixed rare crash when there was encounter just before entering location
- fixed missing enemies inside forest
- fixed crash when revisiting sawmill
- fixed crash when encountered bandits attacking travelers
- fixed spawning orc with key behind locked doors
- fixed crash after revisiting mine
- fixed generating too strong enemies on encounters
- fixed crash when looking at down stairs in one type of dungeons
- archers don't come near target when they run out of stamina
- improved synchronization of traps between client and server
- fixed invisible arrows shoot from traps for clients
- fixed hitpoint of arrow and object

Quote
Looks like number of bugs in carpg is infinite!

9
Newsy / Nowa wersja 0.7
« on: March 31, 2018, 08:58:25 AM »
Nowy rok, nowa wersja, oby nie ostatnia w tym roku ;D

Download:
CaRpg 0.7 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1/0.6.2->0.7 (1.7 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ wczytywanie grup przeciwników na arenie z pliku
+ lepiej widoczny celownik w ciemności
+ info o opuszczaniu obszaru wydarzenia
+ obsługa języka skryptowego AngelScript w konsoli
+ zmiany w szybkości regneracji wytrzymałości
- naprawiony crash przy wygenerowaniu magówi i golemów podczas walki na arenie
- naprawiony brak wrogów w lokalizacji gdy powinni być tam magowie i golemy
- naprawione przeliczanie wagi ekwipunku dla wczytywania starych zapisów
- naprawiony crash po zabiciu pająka [xweert123]
- naprawione nieprzerywanie niektórych dźwięków po wczytaniu
- naprawiony błąd wczytywania dźwięków przy wyłączonym dźwięku w konfiguracji
- naprawiony błąd animacji podczas jedzenia/picia siedząc
- naprawione błędy animacji i inne problemy podczas używania obiektów
- naprawiony błąd gdy klient jednocześnie użyje obiektu i zacznie wyjmować broń
- naprawione błądy podczas zawodów w piciu (brak blokady gracza gdy rozmawiał w trakcie rozpoczęcia, crash gdy ai siedział na stołku i coś jadł)
- naprawiona możliwość strzelania z łuku bez wytrzymałości przez gracza
- naprawiony crash gdy Gorush zmienia klasę postaci
- naprawione bardzo dobre początkowe przedmioty gracza przy bardzo niskiej umiejętności
- naprawiony brak aktualizacji efektów u klienta po podróży
- ciężki/średni pancerz nie daje lepszej tylko gorszą premie do obrony od zręczności
- informacja o zdobyciu atrybutu/umiejętności pojawia się u gracza a nie serwera
- efekty dla klientów po podróży poprawnie się aktualizują
- blokowanie strzał i czarów zużywa już wytrzymałość
- wysoka umiejętność tarczy nie przywraca wytrzymałości po trafieniu
- podróż w górę/dół nie wyrzuca już klienta z gry
- odpoczywanie przed zawodami w piciu blokowało udział dla klientów
- wejście do miasta w dniu zawodów powodowało nie pojawienie się uczestników zawodów
- usunięte wycieki pamięci przy tworzeniu i usuwaniu obozów
- naprawiony crash przy wchodzeniu do podziemi gdy generowało zwłoki
- opuszczanie lokalizacji z umierającymi jednostkami nie blokuje ich późniejsze ograbienie i tworzy krew
- naprawiony crash gdy podczas pvp wyzwany gracz opuści grę
- naprawiony brak działania ustawień głośności dla niektórych dźwięków
- naprawiony crash gdy dźwięk jest przypięty do klienta a on opuści grę
- opuszczenie gry przez gracza na którego patrzy się npc w niektórych questach nie powoduje jej zawieszenia
- naprawione bugi i crashe w czasie zawodów gdy gracz opuści grę
- wybranie klawisza następnej niedostępnej opcji dialogowej nie powoduje już crasha, obsługa klawiszy 9 i 0
- poprawione działania podziału złota
- naprawiony crash po użyciu komendy 'scare' na nieświadomym celu, lepsza obsługa uciekania
- Gorush poprawnie ujawnia jak się nazywa u innych graczy
- poprawiona informacja o zdobywaniu złota przez klientów
- naprawiony rzadki crash gdy wystąpi spotkanie tuż przed dotarciem do lokalizacji
- naprawiony brak wrogów w lesie
- naprawiony crash po ponownym odwiedzeniu tartaku
- naprawiony crash przy natrafieniu na bandytów atakujących podróżnych
- naprawiony błąd gdy ork z kluczem wygeneruje się za zamkniętymi drzwiami
- naprawiony crash po ponownym odwiedzeniu kopalni
- naprawione generowanie zbyt silnych wrogów podczas podróży
- naprawiony crash w jednym rodzaju podziemi podczas renderowania schodów w dół
- łucznicy nie podchodzą do celu gdy skończy się im wytrzymałość
- poprawiona synchronizacja pułapek pomiędzy klientem a serwerem
- naprawione niewidoczne strzały u klientów wystrzelone z pułapek
- poprawiony punkt trafienia strzały w obiekt

Quote
Wygląda na to że liczba bugów w carpg jest nieskończona!

10
Bugs / Reporting bugs
« on: January 03, 2018, 09:00:12 AM »
Thanks for reporting this.

11
Suggestions / Multiplayer Gameplay Suggestions
« on: December 12, 2017, 08:54:49 AM »
This must be some weird spam like this: http://carpg.pl/forum/index.php?topic=54.msg1140#msg1140

12
Thanks for reporting this bug :)

13
Bugs / No text
« on: October 26, 2017, 19:21:45 PM »
Here is something to test https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicSUswQWFYLTB0OE0/view?usp=sharing Just replace exe from 0.6.2 version with this. It should create directory with debug information about fonts (text parameters and bitmaps).

14
Bugs / No text
« on: October 16, 2017, 09:38:30 AM »
Thanks, there is no problem with loading fonts, maybe with creating font bitmaps, I will do some testing.

What windows language do you use?

Added issue here https://github.com/Tomash667/carpg/issues/206

15
News / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:39:38 AM »
New fast version due to serious bug in previous version (no items generated in chests).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ loading objects from file
- fixed crash when team npc want item from another team npc [MikelkCZ]
- fixed some object wrongly having colliders
- fixed building signs blocking player in city
- fixed invalid village hall mesh
- fixed invalid sign texture for food seller
- better redirecting to website
- fixed base animation played sometimes after drinking animation
- fixed not marking usable object as free when client stopped using, broken animation
- fixed opening/closing door not send between clients (only between client and server)
- fixed missing items in chests

Pages: [1] 2 3 ... 15