September 22, 2020, 16:34:29 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 18
1
News / Version 0.17 - dire wolf, hunters camp, auto-updates
« on: August 29, 2020, 11:33:14 AM »
Phew new version, I barely made it this month (yes I know it's a stretch :P). There are not too many changes, maybe I will catch up with the plot in the next version...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(run out of space on dropbox)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7 or older
+ hunters camp, quest to kill dire wolf
+ better item models: vodka, gray potion
+ better camp generator
+ renamed skill haggle -> persuasion, can be used in some dialogs
+ wolfs don't attack instantly
+ boss music and health bar
+ prevent from spawning units inside campfire
+ continue last game in menu
+ support for auto updates
+ scene manager optimisations
+ vignette effect
- crash when hunter pick traveling merchant feat [Leinnan]
- crash when asking mayor about quest in capital city [Woltvint]
- missing boss music
- invalid explosion size for client for some spells
- double explosion sound for clients

2
Uff nowa wersja, ledwo się zmieściłem w tym miesiącu (tak wiem że jest to naciągane :P). Zmian nie ma za dużo, może uda się nadgonić fabułę w następnej wersji...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(na dropboxie skończyło się miejsce)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7 lub starszej
+ obóz łowców, zadanie z zabiciem złowieszczego wilka
+ lepsze modele przedmiotów: wódka, szara mikstura
+ lepszy generator obozów
+ zmiana nazwy umiejętności targowanie -> perswazja, można ją wykorzystać w niektórych dialogach
+ wilk nie atakuje odrazu
+ muzyka i pasek zdrowia bossa
+ zabezpiecznie przed generowaniem jednostek w ognisku
+ kontynuuj ostatnią grę w menu
+ wsparcie dla automatycznych aktualizacji
+ optymalizacje manadżera sceny
+ efekt winiety
- crash przy wyborze przez łowce atutu uczeń wędrownego kupca [Leinnan]
- crash gdy pyta się burmistrza o zadanie w stolicy [Woltvint]
- brak muzyki bossa
- nieprawidłowy rozmiar eksplozji u klienta dla niektórych czarów
- podwójny dźwięk eksplozji u klienta

3
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« on: July 21, 2020, 18:34:05 PM »
Naprawione w 0.16+.

4
Newsy / Re: Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« on: July 06, 2020, 10:29:02 AM »
Nowa gra>Łowca>Uczeń wędrownego kupca>100% crash
Ehh pierwszy bug do naprawy.

5
News / Version 0.16 - ogre, weapon models, fixes
« on: July 02, 2020, 19:01:13 PM »
New version as every month :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.2 or older
+ new enemy: ogre
+ new equipment: cutlass, mercenary sword, barbed cudgel, dwarf axe, kite shield, spiked shield, shield of death, ogre club
+ improved models: short/long sword, hatchet, battle axe, crystal axe, axe of giant, orc axe/sword/hammer, iron/steel/mithril/adamantine shield, The Wall shield
+ new names, dialogs improvements
+ end of game don't block chat, loading game etc
+ idle dialogs loaded from files
+ converted quest "camp near city" to script
+ multiple chest types support, silver chest
+ allow changing sound device
+ less hardcoded characters appearances
+ some dungeons start with door, in mages tower levels goes up
+ combat: using too heavy shield slow down blocking & bashing, use more stamina
- crash sometimes when client gives item to npc hero
- after client give ring/amulet npc hero it won't be visible until trading again
- in server lobby for clients it was always displayed that there was no password
- crash in multiplayer when quickloading after save was replaced in background to incompatibile save
- it was possible to spawn strength/endurance/dexterity potion in chest [Zielu]
- failed to load game for client when someone shoot from bow
- invalid units interpolation when using 'speed' command
- zombie sometimes not attacking after stunning [Zielu]
- bull's charge not stopping attack animation [Zielu]
- fixed draw_hitbox command & shields
- no death camera for clients
- gorush shaman not using his new armor [Zielu]
- gorush missing shaman texture
- random client crash after fighting with golems [Zielu]
- fixed reversed shift/control key in give/share items
- heroes without mana don't collect mana potions
- only Jozan heal team when traveling
- sometimes garbage text when recruiting hero in academy
- more golems on worldmap encounter
- encounter map was not changing
- better projectiles synchronization in multiplayer
- save/load chest animation
- invalid inventory weight after alchemy [SwagOfficerSuccubus]
- opening alchemy view didn't close other views
- crash when using list_stats command on non hero
- can't use dash/bull's charge when overloaded
- invalid damage calculations for bull's charge

6
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« on: July 02, 2020, 18:58:49 PM »
Nowa wersja jak co miesiąc :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.2 lub starszej
+ nowy wróg: ogr
+ nowy ekwipunek: kordelas, miecz najemnika, kolczasta pałka, krasnoludzki topór, tarcza latawcowa, tarcza z kolcami, tarcza śmierci, pałka ogra
+ usprawnione model: krótki/długi miecz, toporek, topór bojowy, kryształowy topór, topór giganta, orkowy topór/miecz/młot, żelazna/stalowa/mithrilowa/adamantowa tarcza, tarcza Mur
+ nowe imiona/nazwy, usprawnienia dialogów
+ koniec gry nie blokuje otwarcia chatu, wczytania gry itp
+ losowe dialogi wczytywane z pliku
+ konwersja zadania "obóz obok miasta" na skrypty
+ obsługa wielu modeli skrzyni, srebrna skrzynia
+ obsługa zmiany urządzenia dźwięku
+ mniej zahardcodowany wygląd postaci
+ niektóre podziemia zaczynają się od drzwi, w wieży magów poziomy są w górę
+ walka: używanie zbyt ciężkiej tarczy spowalnia blokowanie i uderzanie tarczą, zużywa więcej wytrzymałości
- crash czasami gdy klient daje przedmiot bohaterowi
- gdy klient daje amulet/pierścień bohaterowni nie widać go aż do kolejnej wymiany przedmiotów
- u klienta po dołączeniu do serwera zawsze wyświetla się że nie ma hasła
- crash przy szybkim wczytywaniu gry w multiplayer gdy podmieniło się w tle zapis na niekompatybilny
- w skrzyniach mogło wygenerować eliksiry siły/kondycji/zręczności [Zielu]
- błąd wczytywania zapisu u klienta gdy ktoś strzelił z łuku
- błędna interpolacja jednostek przy użyciu komendy 'speed'
- zombie czasami nie atakuje po ogłuszeniu [Zielu]
- bycza szarża nie przerywa animacji ataku [Zielu]
- naprawiona komenda draw_hitbox i tarcze
- brak kamery śmierci u klienta
- gorush shaman nie zakłada nowego pancerza [Zielu]
- brak tekstury u gorush shaman
- losowy crash klienta po walce z golemami [Zielu]
- odwrócone klawisze shift/control przy wymianie przedmiotów z sojusznikiem
- bohaterowie bez many nie zbierają miksturek many
- tylko Jozan przywraca zdrowie podczas podróży
- czasami śmieciowy tekst po zrekrutowaniu bohatera w akademii
- więcej golemów podczas spotkania na mapie
- mapa losowego spotkania była zawsze taka sama
- poprawiona synchronizacja pocisków w multiplayer
- poprawny zapis/wczytywanie animacji skrzyni
- nieprawidłowa waga ekwipunku po alchemii [SwagOfficerSuccubus]
- otwieranie widoku alchemii nie zamykało innych widoków
- crash po użyciu komendy list_stats na nie bohaterze
- nie można używać zrywu/byczej szarży przy przeciążeniu
- złe liczenie obrażeń byczej szarży

7
>> Drzewa nadal się świecą :P
Chodzi ci o oświetlenie "specular" na pniu? Hmm musiałbym wszystkie modele zedytować i ustawić lepsze wartości. Mogę to poprawić.

>> Dodałbym do mikstur wymaganie bazy(alkohol) jak w Wieśminie pierwszym.
Mogę dodać jakieś receptury oparte na alkoholu tylko jakie? Na pewno nie wszystkie bo to nie wiedźmin :P

>> Czekam na przejście na Vulkan :D
To jeszcze trochę poczekasz :P

>> PS Kiedy cienie i AO?
Soon (TM)

8
News / Version 0.15 - directx 11, more recipes, slime enemy
« on: May 31, 2020, 18:48:56 PM »
New version ;D Due to directx 11 it took more time then I tough but it is finally here.

Special thanks for BottledByte for implementing remembering recipes and for Zielu for multiplayer testing :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.1 or older
+ moved from directx 9 to directx 11
+ learning new alchemy recipes [BottledByte & Tomashu]
+ new alchemical ingredients: magic herb, tallow, vitalit, troll's blood; new recipes: natural healing , regeneration, antimagic, antidotum; historic book
+ new enemy - slime
+ scarecrow on fields, windmill
+ converted quest "find artifact" to script
+ month name instead of number, different start date
+ different dialogs for traveling merchant, trainer
+ update libraries: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- randomly generated dungeons were mostly of single type
- random crash when entering city after AI asks for armor [SwagOfficerSuccubus]
- crash after loading game where player is casting spell [Ampped]
- can't use speed command in singleplayer game
- mouse zoom sometimes didn't have effect on camera
- crash when launching [AnimeIsWrong]
- script error when talking with alchemist, everyone get better prices
- merchant stock didn't generate selected items
- crash when window is minimized in fullscreen and game is loading [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai asks for items in invalid order
- camera bugs when talking with next npc right after first dialog
- crash when loading mp game with doors opening/closing
- missing news after clearing location
- improved cleric heal targeting priority
- memory leak after regenerating enemies in forest
- feats mobility/finese required endurance instead of dexterity
- not visible equipped rings/amulets when sharing items or looting corpse
- hero skill preference randomized on level up
- for client raised undead have empty health bar
- far enemies do nothing after being shot
- ai wasn't buying some amulets/rings [Zielu]
- invalid attack/defense values of items when sharing items with hero by client

9
Nowa wersja  ;D Z powodu directx 11 zajęło to więcej czasu niż przewidywałem ale w końcu jest.

Podziękowania dla BottledByte za implementacje zapamiętywania receptur i dla Zielu za testy multiplayer :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.1 lub starszej
+ przejście z directx 9 na directx 11
+ nauka nowych receptur alchemicznych [BottledByte & Tomashu]
+ nowe składniki alchemiczne: magiczne ziele, smalec, vitalit, krew trola; nowe receptury: naturalnego leczenia, regeneracji, antymagii, antidotum; książka historyczna
+ nowy wróg - szlam
+ strach na wróble na polach, wiatrak
+ przeniesienie zadania "znajdź artefakt" do skryptów
+ nazwa miesiąca zamiast liczby, inna początkowa data
+ inne dialogi u wędrownego kupca, trenera
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- losowo generowane podziemia były głównie jednego typu
- losowy crash przy wchodzeniu do miasta po tym jak ai poprosił o pancerz [SwagOfficerSuccubus]
- crash po wczytaniu zapisu w MP gdy klient rzuca czar [Ampped]
- nie można używać komendy 'speed' w jednoosobowej grze
- kółko myszki czasami nie ma wpływu na kamerę
- crash podczas uruchamiania [AnimeIsWrong]
- błędy skryptu podczas rozmowy z alchemikiem, wszyscy mają lepsze ceny
- u kupca nie generowało niektórych przedmiotów
- crash gdy okno jest zminimalizowane w trybie pełnoekranowym podczas wczytywania [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai w złej kolejności prosi o przedmioty
- błąd kamery gdy rozmawia się z jedną osobą po drugiej
- crash po wczytaniu gry multiplayer gdy drzwi są otwierane/zamykane
- brak wieści o oczyszczeniu lokalizacji
- usprawnione wybieranie celu do leczenia przez kapłana
- wyciek pamięci po ponownym wygenerowaniu wrogów w lesie
- atuty mobilność/finezja wymagały kondycji a nie zręczności
- brak widocznych założonych pierścieni/amuletów u klienta podczas wymiany przedmiotów i grabienia zwłok
- losowe preferencje umiejętności bohatera po zdobyciu poziomu
- u klienta ożywieni nieumarli nie mają pusty pasek życia
- odlegli wrogowie nie reagują na trafienie z łuku
- ai niekupowało niektórych amuletów i pierścieni [Zielu]
- złe wartości ataku/obrony u klienta podczas wymiany przedmiotów z bohaterem

10
Bugs / Known bugs
« on: May 26, 2020, 07:59:08 AM »
It's already sticky post... I updated first post with some useful links.

11
News / [EN] Patch 0.14.1
« on: April 11, 2020, 20:56:02 PM »
There was bug and now they are gone :P

Patch requires version 0.14, extract all files to same folder and overwrite existing items.
CaRpg patch 0.14.1 (2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ increased max allowed players to 64
- crash on crafting in alchemy, fixed by BottledByte [Lemiczek]
- crash after finishing using cauldron after alchemy [Lemiczek]
- missing/broken english texts in main storyline [BottledByte]
- clicking on scrollbar in alchemy when only 1 potion can be created caused numberic overflow [Lemiczek]
- after loading game where client is ending using object it was stuck inside object
- no encounters when spamming travel and stop travel [Lemiczek]
- no quest item spawned in crypt [Ampped]
- camp spawned under city and can't be entered in bandits/camp near city quest [Ampped]
- loading freeze after dead unit with script vars is removed (ill villager) [Ampped]

12
Newsy / [PL] Patch 0.14.1
« on: April 11, 2020, 20:54:36 PM »
Były błędy, nie ma błędów :P

Patch wymaga wersji 0.14, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.14.1 (2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ zwiększenie maksymalnej liczby graczy do 64
- crash przy alchemii, naprawione przez BottledByte [Lemiczek]
- crash po zapisaniu gry przy odchodzeniu od kociołka po alchemii [Lemiczek]
- popsute angielski teksty w głównej fabule [BottledByte]
- klikanie na pasek przewijania podczas alchemii gdy można stworzyć tylko jedną miksturkę powodowało wyświetlenie błędnych liczb [Lemiczek]
- po wczytaniu gry gdzie klient kończy korzystać z obiektu jest on wbity w obiekt
- brak spotkań na mapie gdy szybko zleca się i anuluje podróż [Lemiczek]
- brak questowych przedmiotów w krypcie [Ampped]
- obóz pojawia się pod miastem i nie można do niego wejść w questach bandyci/obóz koło miasta [Ampped]
- zatrzymanie wczytywania się gdy zostaje usunięta jednostka z zmienymi skryptu (chory wieśniak) [Ampped]

13
News / Version 0.14 - alchemy, shrine, continued storyline
« on: March 31, 2020, 17:24:18 PM »
The new version of the occasion coronavirus  :-X

Special thanks to brave testers: BottledByte i Lemiczek ;)

If forum is not for you I welcome you to discord: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5.1 or older
+ continued storyline and side quest
+ alchemy skill, crafting 6 simple potions (healing & mana)
+ new history feat: student of traveling merchant (+10 haggle, 500 gold)
+ building inside city - shrine
+ camera setup in dialogs
+ converted quests "deliver letter" and "gladiator armor" to scripts
+ loading feats from file
+ loading rooms from file
+ scene manager improvements (part 2)
+ warp to building front command
+ search for location shortcut - F, journal & chat buttons
+ cancel attack key - X
+ update libraries: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- save in hardcore mode wasn't removed
- ai gets stuck when using stools in inn
- improved summon wolf targeting
- rare crash when canceling pick server
- missing message about completing all unique quests
- unit is overloaded after exceeding carry capacity [Lemiczek]
- changing controls require double-click [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- error with missing dll MSVCP140 on some systems [BottledByte]
- after defeat on arena dash gets broken [Lemiczek]
- defeated ally blocks dash
- thunder bolt can be cast thru walls and objects
- ai aiming fixed
- herbs spawned behind location area [BottledByte]
- if unit lies on ground, after entering location it will be still lying
- fast travel toast inactive when there is another [Lemiczek]
- weird character placement and downwarp using a wand and seat after canceling take out weapon [BottledByte]
- health bar in multiplayer incorrect update after defeat [BottledByte]
- magic crystal does not have mana restoring effect [BottledByte]
- dash/bull's charge could move thru small objects and get player stuck [Lemiczek, BottledByte]
- journal cycling while adding a note during world map [Lemiczek]
- multiplayer terrain synchronization weirdness on packet loss [BottledByte]
- console causing game crash when extremely long integer is supplied to a command [BottledByte, Lemiczek]
- items can be used in knockout animation or when lying on ground [BottledByte]
- client crash when disconnected during changing dungeon level
- missing mouth animation when talking for clients
- broken lobby after client with invalid data checksum tries to join [BottledByte]

14
Newsy / Wersja 0.14 - alchemia, kapliczka, kontynuacja fabuły
« on: March 31, 2020, 17:20:29 PM »
Nowa wersja z okazji koronawirusa  :-X

Specjalne podziękowania dla dzielnych testerów: BottledByte i Lemiczek ;)

Jeśli forum nie jest dla ciebie to zapraszam na discorda: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5.1 lub starszej
+ kontynuacja fabuły i poboczne zadanie
+ umiejętność alchemii, wytwarzanie 6 prostych miksturek (leczenie & mana)
+ nowy atut historii: uczeń wędrownego kupca (+10 targowania, 500 złota)
+ budynek w mieście - kapliczka
+ ustawienia kamery podczas rozmowy
+ przeniesienie zadań "dostarcz list" i "pancerz gladiatora" do skryptów
+ wczytywanie atutów z pliku
+ wczytywanie pokoi z pliku
+ usprawnienia menadżera sceny - część 2
+ komenda warp może przenieść do przodu budynku
+ skrót do szukania lokalizacji - F, przyciski dziennik i chat
+ klawisz anulowania ataku - X
+ aktualizacja bibliotek: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- zapis w trybie hardcore nie był usuwany
- ai ciągle korzystało ze stołków w karczmie
- usprawnienie celowania z przywołania wilka
- rzadki crash przy zamykaniu okna wyboru serwera
- brakujący komunikat o ukończeniu wszystkich unikalnych zadań
- przeciążenie po przekroczeniu limitu udźwigu [Lemiczek]
- zmiana ustawień sterowania wymagała podwójnego kliknięcia [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- błąd z brakiem dll MSVCP140 na niektórych systemach [BottledByte]
- po porażce na arenie zdolność zryw jest zepsuta [Lemiczek]
- pokonany sojusznik blokował zdolność zryw
- czar piorun mógł być rzucany przez ściany i obiekty
- poprawki co celowania przez ai
- zioła generowały się poza obszarem lokalizacji [BottledByte]
- jeśli jednostka leży na ziemi to po powrocie do lokalizacji też będzie leżeć
- powiadomienie o szybkiej podróży jest nieaktywne gdy jest więcej niż jedno [Lemiczek]
- dziwna pozycja i teleportowanie gracza przy używaniu różdżki i krzesła podczas anulowania wyjmowania broni [BottledByte]
- pasek hp w multiplayer źle się aktualizuje po pokonaniu postaci [BottledByte]
- magiczny kryształ nie przywraca many [BottledByte]
- zryw/bycza szarża pozwalał przechodzić przez niskie obiekty i powodował zaklinowanie się gracza [Lemiczek, BottledByte]
- podczas dodawania notatki na mapie świata klawisze 1,2,3 zmieniały zakładkę w dzienniku [Lemiczek]
- nieprawidłowa synchronizacja terenu przy utracie pakietów [BottledByte]
- crash gdy w konsoli poda się za długą liczbę [BottledByte, Lemiczek]
- można używać przedmiotów podczas animacji upadania lub leżąc na ziemi [BottledByte]
- crash klienta przy rozłączaniu przy zmianie poziomu w podziemiach
- brak animacji ust podczas mówienia u klientów
- popsute lobby gdy próbuje dołączyć osoba z nieprawidłową sumą kontrolną danych [BottledByte]

15
Discussions / Got Anything To Do?
« on: March 17, 2020, 11:26:04 AM »
I never used discord much but here is something https://discord.gg/pKKBUg8 :P

Pages: [1] 2 3 ... 18