January 26, 2020, 21:03:22 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 17
1
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« on: January 16, 2020, 07:14:11 AM »
To te obrazki z tekstem na początku nowej gry :P

2
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« on: January 13, 2020, 11:16:03 AM »
I'm not using game maker. It's written in c++, you can check code here if interested https://github.com/Tomash667/carpg .

3
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« on: January 11, 2020, 20:48:02 PM »
New year, new version :P On last day when i thought everything was ready for new release I found bug that could cause memory corruption and crash and random places. Hopefully this fixes some of reported crashes that I couldn't fix :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5 or older
+ continued storyline
+ pickable mage class
+ better aiming with bow
+ mana potion shortcut
+ allow player to use multiple abilities
+ loading abilities from files
+ new feat (magic adept), items: master wand, ring of mystic magic
+ moved quest "bandits collect toll" to scripts
+ changed some flora textures [Leinnan]
+ optimisations
+ scene manager improvements
+ updated to Visual Studio 2019
+ update libraries: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash or memory corruption when revisiting city between 1 and 9 days
- crash when clicking/removing shortcut at right time [Savagesheep/mishka]
- fixed drain spell crashing when casting unit is removed
- crash when using quickload in menu with console open and there is no save or failed to load
- removing keys in settings wasn't saved unless other keys were changed
- no mana regeneration for npc clerics
- crash on quest timeout "kill animals" when target location is cave or player visit forest for first time
- crash on quest timeout "camp near city"
- can't cast heal when something is between camera and player
- crash at world generation when failed to spawn location with artifact
- removed memory leak in cutscenes
- crash in save load panel when saves where changed manualy while playing
- running in side and attacking won't cause running attack
- missing floor/ceiling collider
- ai escape only to next room then stays
- crash when render initialization failed
- rare crash when spawning heroes in dungeon

4
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« on: January 11, 2020, 20:44:18 PM »
Nowy rok, nowa wersja :P Dodatkowo został naprawiony jeden poważny błąd który mógł się aktywować w dowolnym momencie po korupcji pamięci i spowodować crasha :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5 lub starszej
+ kontynuacja fabuły
+ można wybrać klasę mag
+ lepsze celowanie z łuku
+ skrót do miksturki many
+ obsługa wielu zdolności używanych przez gracza
+ wczytywanie zdolności z pliku
+ nowy atut (adept magii), przedmioty: różdżka mistrza, pierścień magii mistycznej
+ przeniesienie zadania "bandyci pobierają opłatę" do skryptów
+ podmiana niektórych tekstur roślinności [Leinnan]
+ optymalizacje
+ usprawnienia menadżera sceny
+ aktualizacja do Visual Studio 2019
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash lub korupcja pamięci po ponownym odwiedzeniu miasta po 1 do 9 dniach
- crash przy klikaniu/usuwaniu skrótu w odpowiednim momencie [Savagesheep/mishka]
- naprawiony crash gdy jednostka rzucająca wyssanie życia jest usuwana
- crash przy wczytywaniu gry w menu gdy otwarta jest konsola i nie ma zapisu lub nie udało się wczytać
- usuwanie klawiszy w sterowaniu nie zapisywało się jeśli nie zmieniono innych ustawień
- brak regenercji many u npc kleryków
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "zabij zwierzęta" gdy celem jest jaskinia lub gdy gracz odwiedzi las poraz pierwszy
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "obóz obok miasta"
- nie można rzucić leczenia jeśli coś jest pomiędzy kamerą a graczem
- crash przy generowaniu świata gdy nie udało się znaleźć miejsca dla lokalizacji z artefaktem
- usunięty wyciek pamięci przy cutscenkach
- crash przy na ekranie zapisu gdy podmieniało się zapisy w tle
- atak podczas biegnięcia w bok nie powoduje ataku w biegu
- brak fizyki podłogi/sufitu w budynkach
- ai ucieka tylko do następnego pokoju, potem stoi w miejscu
- crash gdy są błędy inicjalizacji rendera
- rzadki crash przy generowaniu bohaterów w podziemiach

5
Suggestions / CaRpg for mobile
« on: January 08, 2020, 13:53:30 PM »
I'm not planing to make mobile version in near feature. But it's open source so anyone can make it :P

6
News / [EN] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:36:14 PM »
Who known when new version will be released so it makes no sense to keep patched bugs on github :P

Patch requires version 0.12, extract all files to same folder and overwrite existing items.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ MP packet logger
- crash when entering location when on leaving location team members was eating/drinking [Anonymous]
- longer waiting for clients that are slowly loading game [Leinnan]
- invalid calculations of when fast travel is available for clients
- improved take out/hide weapon animation

7
Newsy / [PL] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:34:00 PM »
Nowa wersja będzie nie wiadomo kiedy więc nie ma sensu trzymać załatanych bugów na githubie.

Patch wymaga wersji 0.12, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ logowanie pakietów MP
- crash przy wchodzeniu do lokalizacji jeśli przy wychodzeniu z poprzedniej członkowie drużyny jedli/pili [Anonymous]
- dłuższe czekanie na klientów u których gra powoli się ładuje [Leinnan]
- nieprawidłowe ustalanie kiedy możliwa jest szybka podróż u klienta
- poprawki do animacja wyjmowania/chowania broni

8
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: October 23, 2019, 16:31:21 PM »
Jak się crashuje to możesz kliknąć wyślij raport. Wyskakuje ci coś takiego? Tu akurat te zalogowane pakiety się nie przydadzą bo to nie problem na linii serwer <-> klient.

Co do tych wnęk to wydawało mi się że usunąłem wszystkie jak masz jakieś przykład to podeślij zapis to popatrzę jak się tam wygenerowało.

Chyba używałem tego ale mocno poprzerabiałem od tamtego czasu:
http://www.roguebasin.com/index.php?title=Dungeon-Building_Algorithm


9
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: October 13, 2019, 19:10:43 PM »
Testowałem z bratem MP i u mnie działał... :( Grałeś na linuxie?

Jak by się wam kiedyś nudziło to dodałem w trochę nowszej wersji logowanie pakietów. W configu trzeba dodać linijkę "packet_logger = 1" i wtedy przy każdym uruchomieniu zapisuje w "packets/log_DATA.bin" co zostało odebrane przez klienta.

https://drive.google.com/file/d/1Nw75RQ7VoaA5GFjsBWutXxiJtnjZHFUc/view?usp=sharing

Changelog:
Code: [Select]
+ MP packet logger
- crash przy wchodzeniu do lokalizacji jeśli przy wychodzeniu z poprzedniej członkowie drużyny jedli/pili [Anonymous]

10
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: October 01, 2019, 22:12:26 PM »
A masz może ten zapis 'saves/multi/2.sav'? Wczytałbym i może u mnie też się wywali.

11
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: September 30, 2019, 07:11:08 AM »
Dzięki za zgłoszenie, przyjże się temu.

12
News / Version 0.12 - cleric, mana, story
« on: September 22, 2019, 19:56:55 PM »
And here comes the next version 0.12, if it goes on then maybe something will come out of this game ??? Extra thanks for Ampped for reported errors.

CaRpg 0.12 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.4.20 or older
+ academy - can recruit beginner heroes there
+ start of storyline
+ new player class: cleric - healing spell
+ mana
+ fast travel (can be used inside safe locations by team leader to quickly return to map)
+ new skills: gods magic, concentration
+ new feats: strong aura, magic harmony
+ new items: magic crystal, mana potions, 10 magic rings, amulet of mana
+ decreased strength requirments for blunt weapons/axes
+ loading character classes from file
+ update libraries: FMod 1.10.14
+ improved version checking, using libcurl
- crash when mages at arena kill spectator [Ampped]
- crash when goblins steal old bow [Ampped]
- in multiplayer redoing character creation was resetting to standard inventory
- eating herbs have now correct animation and sounds
- door sounds was playing very rare when someone else used door in mp
- crash when player hit by electro spell quits game at same time
- client crash when loading game with electro effect
- crash when npc follows player and he quits
- crash when npc escapes towards player and he quits
- crash after loading game when npc wants something from player that not exists after loading
- some spells didn't use magic power to increase damage
- captive doesn't join arena combat
- can't give gold to summoned or temporary team members
- crash on give gold dialog box or kick confirmation when player quit
- fixed location entrance direction
- in multiplayer game removing team members don't shuffle order
- client after exiting multiplayer and starting singleplayer wasn't leader
- units rotation that stay in single place could change after leaving location
- black armor missing texture

13
Newsy / Wersja 0.12 - kapłan, mana, fabuła
« on: September 22, 2019, 19:54:48 PM »
I oto nadchodzi kolejna wersja 0.12, jak tak dalej pójdzie to może coś z tego będzie ??? Podziękowania dla Ampped za kolejne zgłoszone błędy.

CaRpg 0.12 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.4.20 lub starszej
+ akademia - można tam rekrutować początkujących bohaterów
+ zalążek fabuły
+ nowa klasa gracza: kapłan - czar uleczenia
+ mana
+ szybka podróż (może być użyta przez przywódcę w bezpiecznej lokalizacji by szybko powrócić na mapę świata)
+ nowe umiejętności: magia bogów, koncentracja
+ nowe atuty: silna aura, harmonia many
+ nowe przedmioty: magiczny kryształ, miksturki many, 10 magicznych pierścieni, amulet many
+ obniżone wymagania siły dla broni obuchowych/toporów
+ wczytywanie klas postaci z pliku
+ aktualizacja bibliotek: FMod 1.10.14
+ usprawnione sprawdzanie wersji, wykorzystywanie biblioteki libcurl
- crash gdy magowie zabiją na arenie przez barierkę jednego z widzów [Ampped]
- crash gdy gobliny zabierają stary łuk [Ampped]
- zmiana postaci w trybie multiplayer resetowała ekwipunek postaci
- jedzenie ziół ma teraz poprawną animację i dźwięki
- dźwięk drzwi był bardzo rzadko odtwarzany w mp gdy ktoś inny korzystał z drzwi
- crash gdy gracz trafiony czarem piorun w tej samej chwili wyjdzie z gry
- crash klienta po wczytaniu gry z efektem pioruna
- crash gdy npc podąża za graczem a on wyjdzie z gry
- crash gdy npc ucieka do gracza a on wyjedzie z gry
- crash po wczytaniu gry gdy npc chciał coś od gracza którego nie ma po wczytaniu
- obrażenia od niektórych czarów były źle liczone i nieuwzględniało magicznej siły
- porwany nie dołącza do walki na arenie
- nie można dawać złota przywołanym jednostkom i tymczasowym członkom drużyny
- crash przy oknie dialogowym dawania złota/wyrzucania gdy gracz wyjdzie z gry
- poprawiony kąt wchodzenia do lokalizacji
- usuwanie członków drużyny w multiplayer nie zmienia kolejności drużyny
- klient po wyjściu z gry multiplayer i rozpoczęciu singleplayer nie był przewódcą drużyny
- obrót jednostek które stoją w miejscu zmieniał się w trakcie opuszczania lokalizacji
- brakująca tekstura czarnego pancerza

14
Bugs / Re: Crash - item enhance
« on: August 15, 2019, 11:12:22 AM »
I don't understand what you mean by enhancing items? There is nothing like this in this game...

15
News / [EN] Patch 0.11.1
« on: August 12, 2019, 18:32:29 PM »
There were some bugs so specially for this occasion new patch, greetings for Savagesheep :-X

Patch requires version 0.11, files should be extracted to same directory replacing existing files.
CaRpg patch 0.11.1 (2 MB)

Code: [Select]
- crash on animals encounter [Savagesheep]
- crash when new player joins loaded multiplayer game [Savagesheep]
- crash prevention when loading multiplayer game for quest items [Savagesheep]
- crash when enemy cast drain and misses hitting melee or bow targets [Savagesheep]
- fixed attacking peaceful orcs cause attack from citizens
- units collision shape was slightly higher then it should be
- fixed starting resolution of 800x600
- running LAN server was visible on list of servers

Pages: [1] 2 3 ... 17