April 06, 2020, 16:29:42 PM

Post reply

Warning: this topic has not been posted in for at least 60 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Subject:
Message icon:

Attach:
(Clear Attachment)
(more attachments)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 192KB, maximum individual size 128KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Verification:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Vinur_Gamall
« on: February 04, 2015, 09:39:16 AM »

Good job. Game is still improving, making even more fun from playing it. And all is for free! Keep working on it!
Posted by: Tomashu
« on: January 31, 2015, 12:21:44 PM »

Więcej naprawionych błedów.

Download:
Patch wymaga posiadania wcześniejszej wersji, 0.2.2x
CaRpg 0.2.23 (1.24 MB)
Zmiany:
Code: [Select]
- naprawiony crash w MP w czasie wczytywania zapisu [Leinnan]
- naprawione działanie okrzyku u klienta
- naprawione brakujące animacje gdy postać coś mówi
- naprawiony brak animacji w MP po odtworzeniu animacji
- usunięto kilka małych wycieków pamięci
- poprawki w gui
- po zabiciu gracza trucizną nie wstaje on po jakimś czasie [Minister of Death]
- naprawiony błędny stan tarczy gdy postać zostanie pobita blokując
- naprawione popsute stan broni u klienta gdy zostanie pobity chowając/wyjmując broń
- naprawiona możliwość używania okna rozmów na mapie świata
- naprawiony rzadki crash po wejściu do lokacji związany z generowaniem skrzyni [Minister of Death]
- naprawione crashe po wczytywaniu gry spowodowane przez wykonywane w czasie zapisywania akcje klienta [Minister of Death/Leinnan]
- naprawione nie przerywanie przez ai używanie obiektu [Minister of Death]
- naprawione blokowanie się ai członków drużyny gdy użyją obiektu podążając z graczem [Minister of Death]
- naprawione nie używanie przez ai jedzenia i picia gdy siedzą [Minister of Death]
- naprawiony rzadki crash gdy ginie postać strzelająca z łuku
- po walce ai nie stoi w miejscu przez dłuższy czas (dotyczy głównie miasta)
- naprawione używanie kowadła trzymając broń w ręce [Minister of Death]
- naprawiony spawn jednostek w studni [Minister of Death]
- magowie nie wolą używać łuku [Minister of Death]
- naprawione odtwarzane dźwięku u klienta mimo że jest wyłączony w czasie ataku wrogów
- naprawiony crash gdy wróg bez broni zabija klienta zdala od hosta
- naprawiona animacja wrogów po ataku u klienta gdy nie używają broni
- nie można sprzedawać miksturek u sprzedawcy jedzenia, nie można sprzedawać jedzenia/picia u alchemika [Minister of Death]
- naprawiona fizyka lady w karczmie [Minister of Death]
- naprawiona animacja trenujących ai
- komenda "killall 3" nie crashuje u klienta
- naprawione animacje silnego ataku przez ai u klienta
- nie można używać komendy speed w MP

Podziękowania dla poszukiwaczy błędów:
Code: [Select]
darktorq
fire
Minister of Death
Paradox Edge
thebard88
Zinny