September 21, 2018, 20:10:44 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: 1 ... 13 14 [15]
211
Błędy / Zgłaszanie błędów
« on: June 03, 2014, 17:00:28 PM »
Przed zgłoszeniem błędu sprawdź czy ktoś już go nie zgłosił w temacie "Znane błędy".

Przy dodawaniu pamiętaj że im więcej podasz informacji tym lepiej, jeśli go nie zdołam naprawić to na nic twoje zgłoszenie. Co robiłeś gdy to się wydarzyło, single/multiplayer. Jeżeli potrafisz odtworzyć ten błąd zapisując się przed nim i dodając tu ten zapis to będzie dużo łatwiej go naprawić. Możesz też dodać plik log.txt.

Jeśli gra się zawiesiła to dodaj plik crash.dmp.

Pages: 1 ... 13 14 [15]