March 22, 2018, 04:54:54 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: 1 [2] 3 4 ... 14
16
News / New version 0.5
« on: September 28, 2017, 08:08:35 AM »
From now there will be monthly updates, so only 3 days left for new version.

17
Bugs / Re: Crash on startup 0.5
« on: September 21, 2017, 21:36:02 PM »
I managed to fix that :) It was happening when using alt-tab/alt-enter at very start of initialization.

Here is bugfix patch version 0.5.1: https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicaExRWUVCalJOem8/view?usp=sharing

Changes:
Code: [Select]
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap

18
Bugs / Re: Crash on necromancer boss kill, cleric quest end
« on: September 21, 2017, 21:35:05 PM »
Thanks, fixed that. Here is bugfix patch version 0.5.1: https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicaExRWUVCalJOem8/view?usp=sharing

Changes:
Code: [Select]
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap

19
Bugs / Crash on startup 0.5
« on: September 20, 2017, 08:18:59 AM »
Can you upload files from crashes dir? From logs i see that you were alt-tabbing from fullscreen on loadscreen? I'll test it.

20
News / New version 0.5
« on: September 07, 2017, 21:28:41 PM »
There was long time without new version but finally it is here. Main changes: stamina, special actions per class (dash, bull's charge, animal ally), faster loading at startup and as usual fixed old bugs ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ player actions (rogue - dash, hunter - animal ally, warrior - bull's charge)
+ stamina - used by attacking, blocking
+ new items: cup, golden cup, golden bar, plate, sausage, soup, stew, fish, fish meat, healing herb, green herb, frying pan
+ new resource manager, loading when required (units, items, buildings, objects, textures, music) not on start of game, new pak format
+ loading spells, dialogs, unit, buildings from file
+ loading list of required entities from file
+ bow arrow speed depends on bow type & skill [Paradox Edge]
+ autowalk (key F)
+ support for missing textures and meshes for items loading
+ allow game start without sound drivers
+ removed main quest until it's more complete
+ support for transparent items
+ new commands forcequest, stun, refresh_cooldown
- fixed rare pathfinding crash inside city/village
- fixed world map not sent to clients randomly
- fixed last item not visible in controls change panel
- fixed orc gorush always picking shaman class for random
- fixed orc gorush never getting more healing potions as intendent
- fixed incorrect number of items generated for innkeeper and orc blacksmith
- fixed crash when entering cave/encounter with animals
- fixed crash when using $ in textbox
- fixed crash in ecounter deliver parcel when parcel was not in inventory
- fixed crash when loading game on worldmap and player is disconnected
- fixed rare crash when generating village
- fixed tournament heroes being generated in any city, not only chosen one
- fixed window focus bug
- fixed problems with cursor when window was far from center
- fixed "iron vain" typo
- fixed invalid player name
- fixed carried inventory weight effect on run speed
- fixed many animations speed affected by walk speed (drop item, pickup)
- fixed compability with pre 0.3 village hall broken in 0.4.20
- fixed fields texture in villages
- fixed item icon not using armor texture overrides (mithril, dragonscale)
- fixed objects around buildings from village spawning inside city townhall
- fixed journal blocking quicksave/quickload

21
Newsy / Nowa wersja 0.5
« on: September 07, 2017, 21:25:59 PM »
Dawno nie było żadnej nowej wersji ale w końcu jest. Z główny zmian: wytrzymałość/stamina, specjalne akcje per klasa (pęd, bycza szarża, zwierzęcy sojusznik), szybsze wczytywanie na początku no i standardowo naprawione stare bugi.  ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ specjalne akcje (łotrzyk - zryw, łowca - zwierzęcy sojusznik, wojownik - bycza szarza)
+ wytrzymałość - używana do atakowania, blokowania
+ nowe przedmioty: kielich, złoty kielich, talerz, kiełbasa, zupa, gulasz, surowa ryba, ryba, leczące ziele, zielone ziele, patelnia
+ nowy menadżer zasobów, wczytywanie gdy potrzeba a nie na początku gry (jednostki, przedmioty, budynki, obiekty, tekstury, muzyka), nowy format pak
+ wczytywanie z pliku zaklęć, dialogów, jednostek, budynków
+ wczytywanie listy wymaganych encji z pliku
+ szybkość strzały zależy od umiejętności i rodzaju łuku [Paradox Edge]
+ automatyczne chodzenie (domyślnie klawisz F)
+ obsługa brakujących tekstur i modeli dla przedmiotów w trakcie wczytywania
+ możliwość włączenia gry bez głośników/słuchawek
+ tymczasowo usunięty głowny quest dopóki nie jest ukończony
+ przezroczyste przedmioty
+ nowe komendy konsoli forcequest, stun, refresh_cooldown
- naprawiony rzadki crash podczas wyszukiwania ścieżek w mieście/wiosce
- naprawiony błąd z losowym nie wysyłanie mapy świata do klientów
- naprawiony brak widoczności ostatniego elementu na liście sterowania
- ork gorush nie zawsze wybiera losowo szamana
- ork gorush ma więcej miksturek gdy awansuje
- naprawiona nieprawidłowa liczba przedmiotów wygenerowana u handlarzy
- naprawiony crash przy wchodzeniu do jaskini/losowego spotkania ze zwierzętami
- naprawiony crash przy używaniu $ w polach tekstowych
- naprawiony crash przy braku paczki podczas spotkania w queście z dostarczaniem paczki
- naprawiony crash serwera gdy gracz opuści grę podczas wczytywania mapy świata
- naprawiony rzadki crash przy generowaniu wioski
- naprawiony błąd z generowanie uczestników turnieju w innych miastach niż docelowe
- naprawiony błąd z wykrywaniem że okno gry jest aktywne
- naprawione problemy z kursorem gdy okno jest przesunięte
- naprawione nieprawidłowe imie gracza
- naprawiony wpływ obciążenia na szybkość biegu i niektóre animacjie (wyrzucanie, podnoszenie przedmiotów)
- naprawiona niekompatybilność z wioskami z przed wersji 0.3
- naprawione tekstury pola w wioskach
- naprawione generowanie obrazków przedmiotów które mają inne tekstury (mithrilowe)
- naprawione generowanie obiektów z wioski w środku ratusza
- naprawione blokowanie szybkiego zapisu/wczytywanie przez otwarty dziennik

22
Bugs / Reporting bugs
« on: September 06, 2017, 08:59:28 AM »
Everything is finished for new version but i found bug when testing... random crashing inside city/village. It was reported before but now i managed to reproduce it. I don't want to push new version until it's fixed.

23
Bugs / Reporting bugs
« on: August 16, 2017, 13:00:34 PM »
This bug is probably fixed in new version that will be available in this month. Sorry for waiting.

24
Discussions / Is this game dead?
« on: May 12, 2017, 16:19:34 PM »
It is zombie until there will be update :(

25
Pomysły / Kamera
« on: May 09, 2016, 08:45:41 AM »
1. Ok
2. Można patrzeć do tyłu i obracać (domyślnie klawisz V)
3. To by wymagało sporej zmiany sterowania

26
Support / Broken Fonts
« on: April 30, 2016, 10:52:06 AM »
Thanks!

There is now new version available, it contains this fix and some more :)

27
News / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:44:54 AM »
Probably last patch version before 0.5, there is no bugs left :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 for versions 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ added code to prevent font loading failure on windows 10 [XNautPhD]
+ added code to turn off sound and music if initializing sound driver fails [XNautPhD]
+ update FmodEx library to newest version
- fixed new version dialog not showing up
- fixed ai not buying medium armor if they have none if this is their best skill
- fixed wrong displayed count for ground items with count > 255 in MP
- fixed memory leaks created in previous version
- fixed memory leak for bow animation and unit shape in create character panel
- fixed memory leaks in dialog window with checkbox
- fixed bandit archer have 10% change to carry two bows
- fixed potion or food not disappearing after consume when unit is killed for client
- fixed memory leak with loading armors from file
- fixed message box not showing on task bar
- fixed english translation typo for quest delivery letter
- fixed taking out bow when changing level cause bugs [Vinur_Gamall]
- fixed spawning goblins quest boss in random room when loading game after talking with innkeeper (pre 0.4 saves)
- fixed killing/breaking action of units using objects will make them stuck inside object
- fixed breaking action of units drinking/eating will cause item to stay in hand
- fixed message about not accepting pvp when client accepted pvp from server
- fixed ultra rare crash on create character panel [Vinur_Gamall]
- fixed bow animation on create character panel [Vinur_Gamall]

28
Newsy / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:42:50 AM »
Prawdopodobnie ostatnia wersja patchów przed 0.5, więcej bugów nie ma :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 dla wersji 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ dodana obsługa nieudanego wczytywania czcionek w windows 10 [XNautPhD]
+ dodana obsługa wyłączania dźwięku w przypadku błędów inicjalizacji sterownika dźwięku [XNautPhD]
+ aktualizacja biblioteki FmodEx do najnowszej wersji
- naprawione wyświetlanie komunikatu o nowej wersji
- naprawione ai nie kupował średniego pancerza gdy nie miał żadnego a był to najlepszy skill
- naprawiona zła wyświetlana ilość przedmiotów na ziemi w MP gdy było ich ponad 255
- naprawione wycieki pamięci z poprzedniej wersji
- naprawiony wyciek pamięci z animacji strzelania i fizyki w ekranie tworzenia postaci
- naprawiony wyciek pamięci w oknach dialogowych z checkboxem
- naprawiona szansa 10% bandyty łucznika na posiadanie dwóch łuków
- naprawione nie znikanie jedzonego przedmiotu gdy postać umiera w MP
- naprawione wycieki pamięci przy wczytywaniu pancerzy z pliku
- naprawione nie wyświetlanie ikony na pasku zadań gdy wyskoczył błąd
- naprawione literówki w zadaniu dostarczenia listu w angielskiej wersji
- naprawiony błąd gdy postać wyciąga łuk przy zmianie poziomu [Vinur_Gamall]
- naprawione pojawianie się bosa w losowym pokoju po wczytaniu w jednym zadaniu (zapisy z przed 0.4)
- naprawione zabijanie/przerywanie akcji jednostki powodowało uwięzienie w obiekcie
- naprawione przerywanie akcji jedzącej jednostki powodował pozostanie przedmiotu w dłoni
- naprawiona wiadomość o niezaakceptowaniu pvp gdy się to zrobiło
- naprawiony ultra rzadki crash na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiona animacja łuku na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]

29
Support / Broken Fonts
« on: April 28, 2016, 08:42:44 AM »
Thats good but bad too :P It shouldn't require to turn on firewall to play game. I'll try to fix it in next versions.
Can you post log, I'm still curious about one thing. Thanks!

30
Support / Broken Fonts
« on: April 27, 2016, 11:21:57 AM »
Here is new version to try https://www.dropbox.com/s/n19ul299r9eh5nm/carpg_patch_4_12.zip?dl=0
I added that when sound failed to initialize it will turn off sound & music but will not crash.

For opening font try this: http://superuser.com/questions/957907/unable-to-install-fonts-on-windows-10
Maybe this will fix issue with adding font resource, maybe not. But it's stupid to turn firewall to start game. I added fallback to don't use this font file (it will use some default font like Arial).

Show your log, Thanks for checking :)

Pages: 1 [2] 3 4 ... 14