July 23, 2017, 02:38:42 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: [1] 2 3
1
News / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:44:54 AM »
Probably last patch version before 0.5, there is no bugs left :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 for versions 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ added code to prevent font loading failure on windows 10 [XNautPhD]
+ added code to turn off sound and music if initializing sound driver fails [XNautPhD]
+ update FmodEx library to newest version
- fixed new version dialog not showing up
- fixed ai not buying medium armor if they have none if this is their best skill
- fixed wrong displayed count for ground items with count > 255 in MP
- fixed memory leaks created in previous version
- fixed memory leak for bow animation and unit shape in create character panel
- fixed memory leaks in dialog window with checkbox
- fixed bandit archer have 10% change to carry two bows
- fixed potion or food not disappearing after consume when unit is killed for client
- fixed memory leak with loading armors from file
- fixed message box not showing on task bar
- fixed english translation typo for quest delivery letter
- fixed taking out bow when changing level cause bugs [Vinur_Gamall]
- fixed spawning goblins quest boss in random room when loading game after talking with innkeeper (pre 0.4 saves)
- fixed killing/breaking action of units using objects will make them stuck inside object
- fixed breaking action of units drinking/eating will cause item to stay in hand
- fixed message about not accepting pvp when client accepted pvp from server
- fixed ultra rare crash on create character panel [Vinur_Gamall]
- fixed bow animation on create character panel [Vinur_Gamall]

2
Newsy / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:42:50 AM »
Prawdopodobnie ostatnia wersja patchów przed 0.5, więcej bugów nie ma :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 dla wersji 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ dodana obsługa nieudanego wczytywania czcionek w windows 10 [XNautPhD]
+ dodana obsługa wyłączania dźwięku w przypadku błędów inicjalizacji sterownika dźwięku [XNautPhD]
+ aktualizacja biblioteki FmodEx do najnowszej wersji
- naprawione wyświetlanie komunikatu o nowej wersji
- naprawione ai nie kupował średniego pancerza gdy nie miał żadnego a był to najlepszy skill
- naprawiona zła wyświetlana ilość przedmiotów na ziemi w MP gdy było ich ponad 255
- naprawione wycieki pamięci z poprzedniej wersji
- naprawiony wyciek pamięci z animacji strzelania i fizyki w ekranie tworzenia postaci
- naprawiony wyciek pamięci w oknach dialogowych z checkboxem
- naprawiona szansa 10% bandyty łucznika na posiadanie dwóch łuków
- naprawione nie znikanie jedzonego przedmiotu gdy postać umiera w MP
- naprawione wycieki pamięci przy wczytywaniu pancerzy z pliku
- naprawione nie wyświetlanie ikony na pasku zadań gdy wyskoczył błąd
- naprawione literówki w zadaniu dostarczenia listu w angielskiej wersji
- naprawiony błąd gdy postać wyciąga łuk przy zmianie poziomu [Vinur_Gamall]
- naprawione pojawianie się bosa w losowym pokoju po wczytaniu w jednym zadaniu (zapisy z przed 0.4)
- naprawione zabijanie/przerywanie akcji jednostki powodowało uwięzienie w obiekcie
- naprawione przerywanie akcji jedzącej jednostki powodował pozostanie przedmiotu w dłoni
- naprawiona wiadomość o niezaakceptowaniu pvp gdy się to zrobiło
- naprawiony ultra rzadki crash na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiona animacja łuku na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]

3
Błędy / PRZENIESIONY: Font error?
« on: January 11, 2016, 08:58:49 AM »
Ten wątek został przeniesiony do Bugs.

http://carpg.pl/forum/index.php?topic=149.0

4
News / Patch version 0.4.10
« on: December 28, 2015, 21:14:34 PM »
Moar bug fixes, i wonder how many still waits to be fixed ::)

Download:
CaRpg 0.4.10 (102 MB)

Patch:
CaRpg 0.4.10 for version 0.4 (1.2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ rewritten mp packet handling to log all errors and not to crash
+ while shooting player rotate slower
+ add logging of sound drivers
+ better synchronization of revealing locations on world map in multiplayer
- fixed bug where team member will ask for orc armor and will wear it [Leinnan]
- fixed white screen after starting new game (sometimes on ati gpu) [Zielu]
- fixed black glitches in character create screen on character (sometimes on ati gpu) [Zielu]
- fixed bug where new player joining spawned inside building but was marked as outside (he didn't have green name),
when he leave building server crashed
- fixed server crash when new player joins game and crash at loading [Leinnan]
- fixed possibility to spawn new player outside building level, for now new players spawn in front of building
- fixed crash at closing game when some dialog boxes where closed automaticaly (for example main quest info was shown but server closed)
- fixed bug where npc team member will disappear but will still be visible on minimap (happened when he was in bulding and you leave location but entered it
again without leaving) [DerpyBarns]
- fixed cheat 'killall' not working in multiplayer
- fixed Gorush change don't work for client in MP
- fixed possible client crash when unit casts spell in MP
- fixed electro spell in MP
- fixed standing inside arena won't work when it's your turn to fight
- fixed generating bugged labiryth (1.5% chance)
- fixed npc shout sound for client in MP
- fixed hair changing don't show for client in MP
- fixed bloody screen when using cheats to lower str/end of client in MP
- fixed broken say/whisper/server commands
- fixed bug that allowed units to cast non combat spells (raise/heal) at lower level
- fixed bug when dungeon would be generated without prison room
- press and release mouse outside slider will not stop it working [Vinur_Gamall]
- now after shooting bow you can instantly click again to wait for next shot, don't have to wait to end of animation
- fixed bugs when stunned while looting chest/corpse/trading/talking
- fixed that client after entering/exiting building will rotate on server side after warp
- fixed units invalid size after entering location until they move/animate
- fixed items scaling with unit size [Vinur_Gamall]
- fixed mipmaping problems with terrain
- fixed bug in journal when sometimes there was missing enter between entries
- fixed server crash after client failed to load (again!)
- fixed dialog for deliver news quest
- fixed retrive package quest not working for client
- fixed crash when finished quest rescue captive
- fixed target location not revealed for client in find artifact quest
- fixed crash when taking quest for king agent in multiplayer
- fixed using portal will kick client from game
- fixed antimagic buff not removed after travel
- fixed effects removed after using portal
- fixed quest journal not updated in lost bow quest for client
- fixed location not revealed for client in lost bow quest
- fixed journal message added twice for client in evil quest
- fixed crash when ai tries to walk to location outside dungeon map

5
Newsy / Wersja patch 0.4.10
« on: December 28, 2015, 21:13:27 PM »
Kolejna porcja łatania, ciekawe ile jeszcze tych bugów zostało  ::)

Download:
CaRpg 0.4.10 (102 MB)

Patch:
CaRpg 0.4.10 dla wersji 0.4 (1.2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ przepisana obsługa paketiów w mp aby logowała wszystkie błędy i nie crashowała
+ w czasie celowania celownik porusza się wolniej
+ dodane logowanie sterowników dźwięku
+ lepsza synchronizacja ujawniania lokalizacji na mapie świata w MP
- naprawiony błąd z proszeniem ai o orkowy pancerz i zakładanie go [Leinnan]
- naprawiony biały ekran po rozpoczęciu gdy (czasami na kartach ati) [Zielu]
- naprawione czarne paski na postaci na ekranie tworzenia (czasami na ati) [Zielu]
- naprawiony błąd gdy nowa postać dołączyła do gry i pojawiła się w budynku ale była zapisana jako na zewnątrz (nie miała zielonego nicku), po opuszczeniu
budynku crashowała serwer
- naprawiony crash serwera gdy nowy gracz dołącza do gry i zawiesi się na wczytywaniu [Leinnan]
- naprawiona możliwość pojawienia się nowej postaci w budynku ale za ścianą (tymczasowo postać pojawią się przy drzwiach)
- naprawiony crash przy wyłączaniu gry gdy okno dialogowe zostało zamknięte automatycznie (pvp/główny quest)
- naprawiony błąd z członkiem drużyny niewidocznym ale widocznym na minimapie [DerpyBarns]
- naprawiona niedziałająca komenda 'killall' w MP
- naprawiona zmiana klasy Gorush nie działająca w MP
- naprawiony potęcjalny crash gdy postać rzucała czar w MP
- naprawiony czar electro w MP
- naprawione niedziałające stanie w środku areny gdy jest twoja kolej na walkę (trzeba było stać przed drzwiami)
- naprawione generowanie zbugowanego labiryntu (1.5% szansy)
- naprawiony dźwięk okrzyku u klienta
- naprawiony brak zmiany kolorów włosów u klienta
- naprawiony czerwony ekran przy używaniu kodów do zmniejszenia siły/wytrzymałości u klienta
- naprawione zepsute komendy say/whisper/server
- naprawiona możliwość rzucania czarów nie bojowych na zbyt niskim poziomie
- naprawiony błąd z generowanie podziemi bez więzienia
- puszczenie myszki w sliderze przy tworzeniu postaci ma poprawny efekt [Vinur_Gamall]
- naprawione strzelanie z łuku, nie trzeba kliknąć po ataku, wystarczy kliknąć po strzale
- naprawione błędy gdy postać zostałą ogłyszona w czasie przeszukiwanie skrzyni/ciała, handlu/wymiany/dialogu
- naprawione obracanie się postaci w miejscu przy wejściu/wyjściu do/z budynku po stronie serwera
- naprawione nieprawidłowe skalowanie postaci po zmianie poziomu dopóki nie odtworzy się animacja
- naprawione skalowanie przedmiotów do rozmiaru postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiony mipmaping terenu
- naprawiony błąd w dzienniku przez który czasami nie było odstępu pomiędzy wpisami
- naprawiony kolejny crash serwera gdy klient się nie wczytał
- naprawione dialogi dla questa z roznoszeniem wieści
- naprawiony quest z odzyskaniem paczki dla klienta
- naprawiony crash po ukończniu questa uratuj zakładnika w MP
- docelowa lokalizacja jest ujawniana dla klienta w queści znajdź artefakt
- naprawiony crash gdy klient rozpoczynał quest z agentem króla
- używanie portalu nie spowoduje zawieszenie się klienta i wyrzucenie go z gry
- naprawione nie znikanie buffu antymagi po zmianie lokalizacji
- naprawione usuwanie buffów po użyciu portalu
- naprawione nie aktualizowanie się dziennika w queście z zgubionym łukiem u klienta
- docelowa lokalizacja jest ujawniana dla klienta w queście z zgubionym łukiem
- naprawione podwójne dodawanie wiadomości o zamknięciu portalu u klienta
- naprawiony crash gdy ai próbuje wędrować poza mapę w podziemiach

6
News / Version 0.4
« on: October 20, 2015, 22:20:47 PM »
Finally there is something for new version ???

Download:
CaRpg 0.4 (102 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ new armor types (padded, hide, scale, splint), high quality armors, magical armor
+ new skills (long blade, short blade, axe, blunt, medium armor)
+ new attributes (inteligence, wisdom, charisma)
+ perks
+ reworked character creation screen, multiplayer lobby character picking
+ new music/sounds [Vinur_Gamall]
+ rogue backstab bonus works for bows now
+ better camera, can rotate around character
+ moved from vs2008 to vs2013
+ setstat command
+ improved quests timeout handling
+ citizens will tell about near locations only once in one dialog
- fixed port config not working [dookey]
- fixed heavy armor skill used to calculate dexterity when wearing light armor
- fixed bow attack speed being changed by weapon skill not bow
- fixed canceling editing character change appearance anyway
- fixed missing quest updates in MP
- clicking on end dialog with weapons taken won't cause attack [Vinur_Gamall]
- fixed rare crash when entering city/village
- fixed bug in crazies quest: saving after taking stone will cause quest to not progress further
- fixed rare heap corruption after generating city roads
- fixed generating grills in corridors [Minister of Death]
- fixed crash when leaving village, loading on map with saves from < 0.3 [Minister of Death]
- fixed compatibility with old saves , village hall model was replaced by new one that not fit [Minister of Death]
- fixed creating server after loading mp game cause to have character from previous save
- fixed crash when loading with quest generated items [Medarc]
- fixed crash when quest with camp timed out (retrive package, camp near city, stolen artifact) [Medarc]
- fixed client credit and free days showing invalid values after loading
- fixed duplicating last item in inventory for fallowers
- fixed dialog choices not being cleared after loading when talking
- fixed keeping cheats from other game after loading
- fixed camp not being removed while traveling on map if it was last visited location
- [Rescue captive] fixed captive dying before talking
- [Rescue captive] captive now disappear when quest timeouts, not when locations resets
- [Rescue captive] fixed crash when accepted quest after loading
- [Wanted] fixed entering first time location after loading won't spawn target
- [Wanted] fixed crash when target is in team on timeout
- [Wanted] fixed crash on timeout when target leaved area
- [Deliver letter] fixed invalid letter name after loading
- [Sawmill] fixed generated woodcutters ai leaks
- [Sawmill] fixed lumberjack visuals not saved properly
- [Gorush] fixed clearing camp not working after loading (after asking where it is but before entering)
- [Gorush] fixed generating orc leader inside locked room
- [Golems on road] fixed posibility to skip drinking animation
- [Golems on road] fixed crash when not disallow old mage to join party and he leaves
- [Evil] fixed dialog after closing all portals (tells where to go when you are already there)
- fixed blood lighting in dungeons
- fixed ai going to inn disappear
- fixed ai exiting village at old gates position
- fixed tearing near light with high fps
- fixed bug with ai team member getting warped to useable object [Minister of Death]
- fixed player unit not being removed when player crashed on loading world

(this emote should be at begining but something get broken and it's on post end)

7
Newsy / Wersja 0.4
« on: October 20, 2015, 22:17:25 PM »
Nowa wersja :o W końcu się pogoniłem i ją dokończyłem.

Download:
CaRpg 0.4 (102 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ nowe rodzaje pancerzy (przeszywnica, skóra, zbroja łuskowa, zbroja paskowa), pancerz wysokiej jakości, magiczny pancerz
+ nowe umiejętności (długie ostrze, krótkie ostrze, topór, broń obuchowa, średni pancerz)
+ nowe atrybuty (inteligencja, mądrość, charyzma)
+ perki
+ zmieniony ekran tworzenia postaci
+ nowe dźwięki/muzyka [Vinur_Gamall]
+ bonus łotrzyka do ciosu w plecy działa dla łuku
+ lepsza kamera, można obracać wokół postaci
+ konwersja projektu z vs2008 do vs2013
+ komenda setstat
+ ulepszony obsługa upływu czasu questa
+ mieszkańcy nie powtarzają się podczas pytania o okoliczne lokalizacje
- naprawiona obsługa portu w konfiguracji [dookey]
- naprawione obliczanie zręczności (dla lekkiego pancerza sprawdzało ciężki)
- naprawione obliczanie szybkości strzelania z łuku (używało umiejętności walki bronią zamiast łuku)
- naprawione anulowanie edycji postaci które zmianiało postać
- naprawione brakujące aktualizacje questów w MP
- kliknięcie na opcji dialogowej nie spowoduje już ataku gdy trzyma się broń [Vinur_Gamall]
- naprawiony rzadki crash przy wchodzeniu do miasta/wioski
- naprawiony błąd w queście z szaleńcami, po zdobyciu kamienia i zapisaniu nie było postępów
- naprawione rzadki crash przy generowaniu dróg w mieście
- naprawione generowanie kratek w korytarzach [Minister of Death]
- naprawiony crash przy wchodzniu do wioski z wersji < 0.3 [Minister of Death]
- naprawiona kompatybilność ze starymi zapisami w których karczma ma inny rozmiar
- teraz po założeniu gry w mp nie mamy wybranej postaci z poprzedniej gry
- naprawiony crash po wczytaniu gry z questowymi przedmiotami [Medarc]
- naprawiony crash gdy skończy się czas na wykonanie zadania z obozem [Medarc]
- naprawione złe wartości kredytu/wolnych dni po wczytaniu
- naprawione duplikowanie przedmiotów w ekwipunku npc na ostatnim miejscu
- naprawione nie czyszczenie opcji dialogowych po wczytaniu
- naprawione nie czyszczenie kodów po wczytaniu
- naprawione nie znikanie obozu jeśli jest ostatnią lokalizacją jaką się odwiedziło pomimo upływu czasu
- [Uratuj porwanego] naprawione błędy gdy porawny zginie przed rozmową
- [Uratuj porwanego] porwany znika gdy minie czas na questa
- [Uratuj porwanego] naprawiony crash gdy zaakceptuje się questa po wczytaniu
- [List gończy] naprawione nie generowanie celu po wczytaniu
- [List gończy] naprawiony crash gdy cel jest w drużynie gdy minie czas
- [List gończy] naprawiony crash gdy cel opuści lokalizację
- [Dostarcz list] naprawiona zła nazwa listu po wczytaniu
- [Tartak] naprawiony wyciek pamięci po wygenerowaniu drwali
- [Tartak] naprawione nie zapisywanie wyglądu Artura Drwala
- [Gorush] naprawiony brak postępu po oczyszczeniu obozu jeśli się wczytało pomiędzy informacją o obozie a zapytaniu gdzie jest
- [Gorush] naprawione generowani przywódca orków w zamkniętym pomieszczeniu do którego to on ma klucz
- [Golemy na drodze] nie można już pomijać animacji picia
- [Golemy na drodze] naprawiony crash gdy nie przyjmie się starego maga do drużyny i opuści lokalizację
- [Zło] naprawiony zły dialog po zamknięciu wszystkich portali
- naprawione złe oświetlenie krwii w podziemiach
- naprawione znikanie npc którzy poszli do karczmy (ale tylko questowo)
- naprawione opuszczanie miasta przez npc w miejscu starych bram zamiast dojście do zielonej strefy
- naprawiony tearing przy dużym fps przy światłach w podziemiach
- naprawiony błąd z teleportowaniem członka drużyny do używalnego obiektu [Minister of Death]
- poprawne usuwanie postaci gdy gracz zcrashuje przy wczytywaniu mapy świata

Trzeba dodać coś ciekawego bo robienie nudnych rzeczy jest nudne.

8
News / Open Source
« on: May 25, 2015, 08:12:40 AM »
Source code is now available to anyone interested on github https://github.com/Tomash667/carpg

Everything is ready to compile for Visual Studio 2013. There is no game data included.

If someone want help creating this game then I invite ::)

9
Newsy / Open Source
« on: May 25, 2015, 08:09:15 AM »
Od teraz kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na githubie https://github.com/Tomash667/carpg

Wymagany jest Visual Studio 2013, wszystko powinno być gotowe do zkompilowania. Nie ma tam danych gry.

Jeśli ktoś jest zainteresowany tworzeniem tej gry to zapraszam  ::)

10
News / Version 0.3
« on: May 16, 2015, 15:58:19 PM »
New version :o Unfortunately, mainly graphic changes and fixed errors.
Ignore this text about beta version near number in menu, I forget to turn it off.

Download:
CaRpg 0.3 (1.24 MB)

Patch:
Patch 0.3, wymaga wersji 0.2.2X (6.7 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ drawing glow around target
+ normal mapping
+ shader cache
+ specular / specular mapping
+ better lighting inside buildings
+ new walls, towers, gate (Leinnan)
+ new village buildings, inn, village house (Leinnan)
+ new objects around buildings (Leinnan)
+ new city/village generator
+ grass / fields
+ new hero names
+ options to turn off vsync
+ can change screenshot extension
+ translated language pick dialog
+ Ctrl + V in console
+ better pathfinding
+ ai fallowing player don't avoid stepping on grass in city
- fixed dungeon texture uv
- enemies spawn further from player team [Docucat]
- opening doors by ai in building don't crash
- fixed blockade for joining other versions
- fixed generating objects blocking path in dungeon
- fixed memory leaks when loading game with missing player
- fixed bug when unit eat something when changing level and can't do anything
- fixed displaying gossip text as dialog
- fixe rare crash when entering location

11
Newsy / Wersja 0.3
« on: May 16, 2015, 15:56:32 PM »
Nowa wersja  :o Niestety głównie zmiany graficzne i naprawione błędy.
Zignorujcie napis że to beta, zapomniałem tego wyłączyć.

Download:
CaRpg 0.3 (1.24 MB)

Patch:
Patch 0.3, wymaga wersji 0.2.2X (6.7 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ oznaczanie celu rysuje otoczkę
+ normal mapping
+ cache shaderów
+ specular / specular mapping
+ lepsze oświetlenie w budynkach
+ nowe mury i brama zrobione przez Leinnana
+ nowe budynki w wioskach (Leinnan)
+ obiekty wokół budynków (Leinnan)
+ nowy generator wiosek/miast
+ trawa / pola
+ nowe imiona dla bohaterów
+ możliwość wyłączenia vsync
+ ustawienia rozszerzenia dla zrzutów ekranu
+ przetłumaczony tekst okna wyboru języka
+ Ctrl + V w konsoli
+ lepsze wyszukiwanie ścieżek
+ ai podążając za graczem nie stara się unikać trawy w mieście
- naprawione uv tekstur w podziemiach
- wrogowie generują się dalej od drużyny, drużyna nie generuje się za blisko krawędzi lasu [Docucat]
- otwieranie drzwi przez ai w budynku nie crashuje
- naprawiona blokada dołączania od serwerów z inną wersją
- naprawione generowanie obiektów blokujących drogę w podziemiach
- usunięte wycieki pamięci przy wczytywaniu gdy brak jednego z graczy przy wczytywaniu
- naprawiony błąd z zajętą postacią gdy jadła coś w czasie zmiany poziomu
- naprawione gadanie przy plotkach o dacie dodania
- usunięty rzadki crash przy wchodzeniu do lokalizacji

12
News / Patch version 0.2.23
« on: January 31, 2015, 12:24:02 PM »
More bugs fixed.

Download:
Patch requires previous version, 0.2.2x
CaRpg 0.2.23 (1.24 MB)
Changes:
Code: [Select]
- fixed crash in MP after loading game [Leinnan]
- fixed yell for client
- fixed missing animation when character say something
- fixed missing animation for client after end of animation
- fixed some small memory leaks
- small gui fixes
- after killing player/npc with poison he will never stand up [Minister of Death]
- fixed unit still using shield after standing up if it was using it before falling
- fixed weapon status for client when he fall when taking/hiding weapon
- fixed ability to use chat box on world map
- fixed rare crash when entering location associated with chests generation [Minister of Death]
- fixed many crashes when loading mp game where client is doing something at time of saving [Minister of Death/Leinnan]
- fixed not stopping using objects by team members [Minister of Death]
- fixed not eating or drinking by npc when sitting [Minister of Death]
- fixed rare crash when unit dies when using bow
- fixed ai standing for long time after fight doing nothing in cities
- fixed ability to use anvil when holding other item [Minister of Death]
- fixed units spawning inside well [Minister of Death]
- fixed mages using bows instead of wands [Minister of Death]
- fixed playing attack sounds for client when sound is turned off
- fixed crash when weaponless enemy kills client far from host sight
- fixed npc animations for client after attacking
- alchemist don't buy food/drink, food seller don't buy potions [Minister of Death]
- fixed counter physics inside inn [Minister of Death]
- fixed animation of training ais
- fixed command "killall 3" crashing for client
- fixed animations of ai power attacks for client
- can't use "speed" command in MP

Thanks to bug seekers:
Code: [Select]
darktorq
fire
Minister of Death
Paradox Edge
thebard88
Zinny

13
Newsy / Wersja patch 0.2.23
« on: January 31, 2015, 12:21:44 PM »
Więcej naprawionych błedów.

Download:
Patch wymaga posiadania wcześniejszej wersji, 0.2.2x
CaRpg 0.2.23 (1.24 MB)
Zmiany:
Code: [Select]
- naprawiony crash w MP w czasie wczytywania zapisu [Leinnan]
- naprawione działanie okrzyku u klienta
- naprawione brakujące animacje gdy postać coś mówi
- naprawiony brak animacji w MP po odtworzeniu animacji
- usunięto kilka małych wycieków pamięci
- poprawki w gui
- po zabiciu gracza trucizną nie wstaje on po jakimś czasie [Minister of Death]
- naprawiony błędny stan tarczy gdy postać zostanie pobita blokując
- naprawione popsute stan broni u klienta gdy zostanie pobity chowając/wyjmując broń
- naprawiona możliwość używania okna rozmów na mapie świata
- naprawiony rzadki crash po wejściu do lokacji związany z generowaniem skrzyni [Minister of Death]
- naprawione crashe po wczytywaniu gry spowodowane przez wykonywane w czasie zapisywania akcje klienta [Minister of Death/Leinnan]
- naprawione nie przerywanie przez ai używanie obiektu [Minister of Death]
- naprawione blokowanie się ai członków drużyny gdy użyją obiektu podążając z graczem [Minister of Death]
- naprawione nie używanie przez ai jedzenia i picia gdy siedzą [Minister of Death]
- naprawiony rzadki crash gdy ginie postać strzelająca z łuku
- po walce ai nie stoi w miejscu przez dłuższy czas (dotyczy głównie miasta)
- naprawione używanie kowadła trzymając broń w ręce [Minister of Death]
- naprawiony spawn jednostek w studni [Minister of Death]
- magowie nie wolą używać łuku [Minister of Death]
- naprawione odtwarzane dźwięku u klienta mimo że jest wyłączony w czasie ataku wrogów
- naprawiony crash gdy wróg bez broni zabija klienta zdala od hosta
- naprawiona animacja wrogów po ataku u klienta gdy nie używają broni
- nie można sprzedawać miksturek u sprzedawcy jedzenia, nie można sprzedawać jedzenia/picia u alchemika [Minister of Death]
- naprawiona fizyka lady w karczmie [Minister of Death]
- naprawiona animacja trenujących ai
- komenda "killall 3" nie crashuje u klienta
- naprawione animacje silnego ataku przez ai u klienta
- nie można używać komendy speed w MP

Podziękowania dla poszukiwaczy błędów:
Code: [Select]
darktorq
fire
Minister of Death
Paradox Edge
thebard88
Zinny

14
News / Patch version 0.2.22
« on: January 24, 2015, 17:05:19 PM »
New version, only bug fixes now ::)

Download:
Patch requires previous version, 0.2.20
CaRpg 0.2.22 (1.19 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ can change console key
+ can exit city while tournament
- fixed crash when getting gold when player and npcs take credit [Minister of Death]
- fixed client hang when entering location [thebard88]
- fixed missing physics of chair
- fixed wrong texture in bandits stash
- fixed wrong player visuals for client when not picked hair/mustache/beard [Leinnan]
- fixed too small radius of particles
- fixed talking to enemies when invisible
- fixed missing Jozan [Minister of Death]
- fixed killing citizens by one hit not aggregating people [Minister of Death]
- fixed crash after giving potion of clear mind to mage [Minister of Death]
- fixed bugs and typos in english dialogs
- fixed missing old mage dialogs when entering location
- fixed not translated inventory title [Zinny]
- fixed items not respawning in city
- fixed bug when holding weapon, trying to use potion will make character start hiding weapon, canceling that will cause inability to use items [Minister of Death]
- fixed bug like above but when client do that will cause problems for server
- fixed crash when there less then two people on tournament or contest
- fixed inability to exit city after winning tournament [fire]
- fixed ai bugs after loosing at arena
- fixed bug when unit was knocked when taking/hiding weapon, will block ai actions
- fixed bug when waiting for day of tournament will warp all heroes, including team members, in front of arena, units from inn was invisible [fire]
- fixed crash when asking gossip (will tell about not existing locations) [Minister of Death]
- fixed spell thunderbolt moving thru walls
- fixed breaking synchronization in mp when canceling taking/hiding weapon to fast

Thanks to bug seekers:
Code: [Select]
darktorq
fire
Minister of Death
Paradox Edge
thebard88
Zinny

15
Newsy / Wersja patch 0.2.22
« on: January 24, 2015, 17:02:45 PM »
Nowa wersja, same naprawione błędy, aż dziwne że jeszcze tyle ich się znalazło ::)

Download:
Patch wymaga posiadania wcześniejszej wersji, 0.2.20
CaRpg 0.2.22 (1.19 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ można zmienić klawisz konsoli
+ można opuścić miasto w czasie trwania zawodów
- naprawiony crash przy dostawaniu złota jeśli gracz a po nim npc wezmą kredyt [Minister of Death]
- naprawione zawieszanie w mp przy wchodzeniu do lokacji [thebard88]
- naprawiona brakująca fizyka krzesła
- naprawiona zła tekstura w skrytce bandytów
- naprawiony zły wygląd klienta u serwera gdy wybrał zerowe włosy, wąsy lub brodę [Leinnan]
- naprawiony zły zasięg rysowania cząsteczek
- nie można rozmawiać z wrogami będąc niewidzialnym
- naprawiono znikającego Jozana [Minister of Death]
- naprawiono zabijanie mieszkańców jednym strzałem nie agregowało [Minister of Death]
- naprawiony crash po daniu miksturki oczyszczenia umysłu magowi [Minister of Death]
- naprawione angielskie dialogi
- naprawione brakujące dialogi starego maga po wchodzeniu do lokacji
- naprawiony nie przetłumaczony test w ekwipunku gracza [Zinny]
- przedmioty w mieście odnawiają się
- naprawiony błąd: gracz mając wyciągniętą broń zleca wypicie miksturki, gdy chowa broń przerywa akcję, nie można wykonywać żadnych akcji w ekwipunku
- naprawiony błąd podobny do tego powyżej ale multiplayer gdy klient zleca wypicie miksturki mając wyciągniętą broń, powoduje problemy z ekwipunkiem u serwera
- naprawiony crash gdy w zawodach biorą udział mniej niż 2 osoby
- naprawiony brak możliwości opuszczenia miasta po wygranych zawodach [fire]
- naprawione błędy ai po walce na arenie
- naprawiony błąd gdy postać została pobity w czasie chowania/wyjmowania broni, miała wyjętą broń ale nie była w trybie walki, blokowało to akcję ai
- naprawiony błąd gdy jest dzień zawodów przenosiło bohaterów przed arenę, w tym członków drużyny, postacie przeniesione z karczmy były niewidzialne [fire]
- naprawiony crash podczas pytania o plotki [Minister of Death]
- czar piorun nie przechodzi już przez ściany
- naprawiony brak synchronizacji broni jeśli gracz za szybko przerwie wyjmowanie/chowanie broni

Podziękowania dla poszukiwaczy błędów:
Code: [Select]
darktorq
fire
Minister of Death
Paradox Edge
thebard88
Zinny

Pages: [1] 2 3