March 21, 2018, 11:43:21 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: [1] 2 3
1
News / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:39:38 AM »
New fast version due to serious bug in previous version (no items generated in chests).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ loading objects from file
- fixed crash when team npc want item from another team npc [MikelkCZ]
- fixed some object wrongly having colliders
- fixed building signs blocking player in city
- fixed invalid village hall mesh
- fixed invalid sign texture for food seller
- better redirecting to website
- fixed base animation played sometimes after drinking animation
- fixed not marking usable object as free when client stopped using, broken animation
- fixed opening/closing door not send between clients (only between client and server)
- fixed missing items in chests

2
Newsy / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:38:25 AM »
Nowa wersja na szybko z powodu poważnego błędu (brak przedmiotów wygenerowanych w skrzyniach).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ wczytywanie obiektów z pliku
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie [MikelkCZ]
- naprawione nieprawidłowe kolizje dla niektórych obiektów
- naprawione kolizje gracza z znakami na budynkach
- naprawiony nieprawidłowy model wioskowego ratuszu
- naprawiona nieprawidłowa tekstura znaku sprzedawcy jedzenia
- lepsze przekierowanie na stronę
- naprawiona bazowa animacja czasami odtwarzana po animacji picia
- naprawione nieoznaczanie używalnych obiektów jako wolne gdy klient przestaje ich używać, zepsuta animacja
- naprawione przesyłanie informacji o używaniu drzwi pomiędzy klientami
- naprawiony brak przedmiotów w skrzynkach

3
News / New version 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:10:01 AM »
Previous version was a bit late so in this month there are mostly fixes. New things are bookshelfs, reading books, gui changes and outside location rendering improvements.

Edit: Added patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Changes in patch 0.6.1:
Code: [Select]
- fixed crash when team npc want item from another team npc (MikelkCZ)
- better redirecting to website

Changes:
Code: [Select]
+ readable books
+ usable bookshelf
+ items rotation in inventory
+ sorting unit labels by distance
+ open location optimalizations
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap
- fixed invalid rumor texts in journal for some quests
- fixed summoning wolf on arena
- fixed allies declining/agreeing randomly to pvp after loading
- fixed units spawning randomly with worse items then they should have for their level
- fixed summoning wolf thru walls/door/arena
- fixed crash when summoned wolf inside wall
- fixed not working input with low fps, unit position exploding, wrong animations
- fixed missing unit animations that happen sometimes
- fixed saving & loading name/save name containing quotation mark
- fixed uneven generation of units in the inn/arena
- fixed missing message about near enemies for client when trying to leavel location

4
Newsy / Nowa wersja 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:07:46 AM »
Poprzednia wersja się trochę opóźniła więc ten miesiąc wykorzystałem głównie na poprawki. Z nowych rzeczy są biblioteczki, czytanie książek, zmiany w gui i optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji.

Edit: Dodany patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Zmiany w patchu 0.6.1:
Code: [Select]
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie (MikelkCZ)
- lepsze przekierowanie na stronę

Zmiany:
Code: [Select]
+ możliwość czytania książek
+ używalna biblioteczka
+ obracanie przedmiotów w ekwipunku
+ sortowanie tekstu jednostek według dystansu
+ optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji
- naprawiony nie działający tryb multiplayer z wersji 0.5
- naprawione brakujące animacje dla klientów w trybie multiplayer
- naprawiony crash i brakujące komunikaty dla 3+ graczy gdy klient traci połączenie pomiędzy wczytywanymi poziomami/światem
- naprawiony crash gdy nowy gracz dołącza do wczytywanej gry
- naprawiony crash i nieprawidłowe działanie lobby gdy jest wczytywana gra z 3+ graczami
- naprawiony crash przy alt-tabowaniu na samym początku inicjalizacji gry [Zettaton]
- naprawiony crash po zabicu złego bossa [Medarc]
- naprawiony błąd wczytywania klientów gdy serwer opuści grę na mapie świata a potem rozpocznie nową grę
- naprawiona komenda warp gdy jednostka używa obiektu
- naprawiony błąd z losowym wyświetlaniem kolorów przy atrybutach/umiejętnościach
- naprawione używanie komendy goto_map w budynku i powrót do tej samej lokacji
- naprawiona nieprawidłowa informacja że zostałeś wyrzucony zamiast informacji o wyłączaniu serwera
- naprawiony losowy crash przy wybieraniu łatwej walki na arenie
- naprawiony błąd z prawidłowym odtwarzaniem dźwięków areny w multiplayer
- usunięta szara obwódka wokół minimapy w podziemiach
- naprawione nieprawidłowe teksty plotek w dzienniku dla niektórych questów
- naprawione przywoływanie wilka na arenie
- naprawione losowe zgadzenie/odmawianie pvp przez npc po wczytaniu gry
- naprawione losowe generowanie jednostke z o wiele slabszymi przedmiotami niż ich poziom
- naprawione przywoływanie wilka za ścianą/drzwiami/na arenie
- naprawiony crash po przywołaniu wilka w środku ściany
- naprawione nie działająca obsługa klawiszy, eksplozja pozycji, nieprawidłowe animacje przy niskim fps
- naprawiony brak animacji postaci czasami
- naprawione zapisywanie i wczytywanie nazwy postaci/zapisu zawierającej cudzysłów
- naprawione nierównomierne generowanie jednostek w karczmie/na arenie
- naprawiony brak komunikatu o pobliskich wrogach przy próbie opuszczenia lokacji przez klienta

5
News / New version 0.5
« on: September 07, 2017, 21:28:41 PM »
There was long time without new version but finally it is here. Main changes: stamina, special actions per class (dash, bull's charge, animal ally), faster loading at startup and as usual fixed old bugs ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ player actions (rogue - dash, hunter - animal ally, warrior - bull's charge)
+ stamina - used by attacking, blocking
+ new items: cup, golden cup, golden bar, plate, sausage, soup, stew, fish, fish meat, healing herb, green herb, frying pan
+ new resource manager, loading when required (units, items, buildings, objects, textures, music) not on start of game, new pak format
+ loading spells, dialogs, unit, buildings from file
+ loading list of required entities from file
+ bow arrow speed depends on bow type & skill [Paradox Edge]
+ autowalk (key F)
+ support for missing textures and meshes for items loading
+ allow game start without sound drivers
+ removed main quest until it's more complete
+ support for transparent items
+ new commands forcequest, stun, refresh_cooldown
- fixed rare pathfinding crash inside city/village
- fixed world map not sent to clients randomly
- fixed last item not visible in controls change panel
- fixed orc gorush always picking shaman class for random
- fixed orc gorush never getting more healing potions as intendent
- fixed incorrect number of items generated for innkeeper and orc blacksmith
- fixed crash when entering cave/encounter with animals
- fixed crash when using $ in textbox
- fixed crash in ecounter deliver parcel when parcel was not in inventory
- fixed crash when loading game on worldmap and player is disconnected
- fixed rare crash when generating village
- fixed tournament heroes being generated in any city, not only chosen one
- fixed window focus bug
- fixed problems with cursor when window was far from center
- fixed "iron vain" typo
- fixed invalid player name
- fixed carried inventory weight effect on run speed
- fixed many animations speed affected by walk speed (drop item, pickup)
- fixed compability with pre 0.3 village hall broken in 0.4.20
- fixed fields texture in villages
- fixed item icon not using armor texture overrides (mithril, dragonscale)
- fixed objects around buildings from village spawning inside city townhall
- fixed journal blocking quicksave/quickload

6
Newsy / Nowa wersja 0.5
« on: September 07, 2017, 21:25:59 PM »
Dawno nie było żadnej nowej wersji ale w końcu jest. Z główny zmian: wytrzymałość/stamina, specjalne akcje per klasa (pęd, bycza szarża, zwierzęcy sojusznik), szybsze wczytywanie na początku no i standardowo naprawione stare bugi.  ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ specjalne akcje (łotrzyk - zryw, łowca - zwierzęcy sojusznik, wojownik - bycza szarza)
+ wytrzymałość - używana do atakowania, blokowania
+ nowe przedmioty: kielich, złoty kielich, talerz, kiełbasa, zupa, gulasz, surowa ryba, ryba, leczące ziele, zielone ziele, patelnia
+ nowy menadżer zasobów, wczytywanie gdy potrzeba a nie na początku gry (jednostki, przedmioty, budynki, obiekty, tekstury, muzyka), nowy format pak
+ wczytywanie z pliku zaklęć, dialogów, jednostek, budynków
+ wczytywanie listy wymaganych encji z pliku
+ szybkość strzały zależy od umiejętności i rodzaju łuku [Paradox Edge]
+ automatyczne chodzenie (domyślnie klawisz F)
+ obsługa brakujących tekstur i modeli dla przedmiotów w trakcie wczytywania
+ możliwość włączenia gry bez głośników/słuchawek
+ tymczasowo usunięty głowny quest dopóki nie jest ukończony
+ przezroczyste przedmioty
+ nowe komendy konsoli forcequest, stun, refresh_cooldown
- naprawiony rzadki crash podczas wyszukiwania ścieżek w mieście/wiosce
- naprawiony błąd z losowym nie wysyłanie mapy świata do klientów
- naprawiony brak widoczności ostatniego elementu na liście sterowania
- ork gorush nie zawsze wybiera losowo szamana
- ork gorush ma więcej miksturek gdy awansuje
- naprawiona nieprawidłowa liczba przedmiotów wygenerowana u handlarzy
- naprawiony crash przy wchodzeniu do jaskini/losowego spotkania ze zwierzętami
- naprawiony crash przy używaniu $ w polach tekstowych
- naprawiony crash przy braku paczki podczas spotkania w queście z dostarczaniem paczki
- naprawiony crash serwera gdy gracz opuści grę podczas wczytywania mapy świata
- naprawiony rzadki crash przy generowaniu wioski
- naprawiony błąd z generowanie uczestników turnieju w innych miastach niż docelowe
- naprawiony błąd z wykrywaniem że okno gry jest aktywne
- naprawione problemy z kursorem gdy okno jest przesunięte
- naprawione nieprawidłowe imie gracza
- naprawiony wpływ obciążenia na szybkość biegu i niektóre animacjie (wyrzucanie, podnoszenie przedmiotów)
- naprawiona niekompatybilność z wioskami z przed wersji 0.3
- naprawione tekstury pola w wioskach
- naprawione generowanie obrazków przedmiotów które mają inne tekstury (mithrilowe)
- naprawione generowanie obiektów z wioski w środku ratusza
- naprawione blokowanie szybkiego zapisu/wczytywanie przez otwarty dziennik

7
News / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:44:54 AM »
Probably last patch version before 0.5, there is no bugs left :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 for versions 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ added code to prevent font loading failure on windows 10 [XNautPhD]
+ added code to turn off sound and music if initializing sound driver fails [XNautPhD]
+ update FmodEx library to newest version
- fixed new version dialog not showing up
- fixed ai not buying medium armor if they have none if this is their best skill
- fixed wrong displayed count for ground items with count > 255 in MP
- fixed memory leaks created in previous version
- fixed memory leak for bow animation and unit shape in create character panel
- fixed memory leaks in dialog window with checkbox
- fixed bandit archer have 10% change to carry two bows
- fixed potion or food not disappearing after consume when unit is killed for client
- fixed memory leak with loading armors from file
- fixed message box not showing on task bar
- fixed english translation typo for quest delivery letter
- fixed taking out bow when changing level cause bugs [Vinur_Gamall]
- fixed spawning goblins quest boss in random room when loading game after talking with innkeeper (pre 0.4 saves)
- fixed killing/breaking action of units using objects will make them stuck inside object
- fixed breaking action of units drinking/eating will cause item to stay in hand
- fixed message about not accepting pvp when client accepted pvp from server
- fixed ultra rare crash on create character panel [Vinur_Gamall]
- fixed bow animation on create character panel [Vinur_Gamall]

8
Newsy / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:42:50 AM »
Prawdopodobnie ostatnia wersja patchów przed 0.5, więcej bugów nie ma :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 dla wersji 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ dodana obsługa nieudanego wczytywania czcionek w windows 10 [XNautPhD]
+ dodana obsługa wyłączania dźwięku w przypadku błędów inicjalizacji sterownika dźwięku [XNautPhD]
+ aktualizacja biblioteki FmodEx do najnowszej wersji
- naprawione wyświetlanie komunikatu o nowej wersji
- naprawione ai nie kupował średniego pancerza gdy nie miał żadnego a był to najlepszy skill
- naprawiona zła wyświetlana ilość przedmiotów na ziemi w MP gdy było ich ponad 255
- naprawione wycieki pamięci z poprzedniej wersji
- naprawiony wyciek pamięci z animacji strzelania i fizyki w ekranie tworzenia postaci
- naprawiony wyciek pamięci w oknach dialogowych z checkboxem
- naprawiona szansa 10% bandyty łucznika na posiadanie dwóch łuków
- naprawione nie znikanie jedzonego przedmiotu gdy postać umiera w MP
- naprawione wycieki pamięci przy wczytywaniu pancerzy z pliku
- naprawione nie wyświetlanie ikony na pasku zadań gdy wyskoczył błąd
- naprawione literówki w zadaniu dostarczenia listu w angielskiej wersji
- naprawiony błąd gdy postać wyciąga łuk przy zmianie poziomu [Vinur_Gamall]
- naprawione pojawianie się bosa w losowym pokoju po wczytaniu w jednym zadaniu (zapisy z przed 0.4)
- naprawione zabijanie/przerywanie akcji jednostki powodowało uwięzienie w obiekcie
- naprawione przerywanie akcji jedzącej jednostki powodował pozostanie przedmiotu w dłoni
- naprawiona wiadomość o niezaakceptowaniu pvp gdy się to zrobiło
- naprawiony ultra rzadki crash na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiona animacja łuku na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]

9
Błędy / PRZENIESIONY: Font error?
« on: January 11, 2016, 08:58:49 AM »
Ten wątek został przeniesiony do Bugs.

http://carpg.pl/forum/index.php?topic=149.0

10
News / Patch version 0.4.10
« on: December 28, 2015, 21:14:34 PM »
Moar bug fixes, i wonder how many still waits to be fixed ::)

Download:
CaRpg 0.4.10 (102 MB)

Patch:
CaRpg 0.4.10 for version 0.4 (1.2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ rewritten mp packet handling to log all errors and not to crash
+ while shooting player rotate slower
+ add logging of sound drivers
+ better synchronization of revealing locations on world map in multiplayer
- fixed bug where team member will ask for orc armor and will wear it [Leinnan]
- fixed white screen after starting new game (sometimes on ati gpu) [Zielu]
- fixed black glitches in character create screen on character (sometimes on ati gpu) [Zielu]
- fixed bug where new player joining spawned inside building but was marked as outside (he didn't have green name),
when he leave building server crashed
- fixed server crash when new player joins game and crash at loading [Leinnan]
- fixed possibility to spawn new player outside building level, for now new players spawn in front of building
- fixed crash at closing game when some dialog boxes where closed automaticaly (for example main quest info was shown but server closed)
- fixed bug where npc team member will disappear but will still be visible on minimap (happened when he was in bulding and you leave location but entered it
again without leaving) [DerpyBarns]
- fixed cheat 'killall' not working in multiplayer
- fixed Gorush change don't work for client in MP
- fixed possible client crash when unit casts spell in MP
- fixed electro spell in MP
- fixed standing inside arena won't work when it's your turn to fight
- fixed generating bugged labiryth (1.5% chance)
- fixed npc shout sound for client in MP
- fixed hair changing don't show for client in MP
- fixed bloody screen when using cheats to lower str/end of client in MP
- fixed broken say/whisper/server commands
- fixed bug that allowed units to cast non combat spells (raise/heal) at lower level
- fixed bug when dungeon would be generated without prison room
- press and release mouse outside slider will not stop it working [Vinur_Gamall]
- now after shooting bow you can instantly click again to wait for next shot, don't have to wait to end of animation
- fixed bugs when stunned while looting chest/corpse/trading/talking
- fixed that client after entering/exiting building will rotate on server side after warp
- fixed units invalid size after entering location until they move/animate
- fixed items scaling with unit size [Vinur_Gamall]
- fixed mipmaping problems with terrain
- fixed bug in journal when sometimes there was missing enter between entries
- fixed server crash after client failed to load (again!)
- fixed dialog for deliver news quest
- fixed retrive package quest not working for client
- fixed crash when finished quest rescue captive
- fixed target location not revealed for client in find artifact quest
- fixed crash when taking quest for king agent in multiplayer
- fixed using portal will kick client from game
- fixed antimagic buff not removed after travel
- fixed effects removed after using portal
- fixed quest journal not updated in lost bow quest for client
- fixed location not revealed for client in lost bow quest
- fixed journal message added twice for client in evil quest
- fixed crash when ai tries to walk to location outside dungeon map

11
Newsy / Wersja patch 0.4.10
« on: December 28, 2015, 21:13:27 PM »
Kolejna porcja łatania, ciekawe ile jeszcze tych bugów zostało  ::)

Download:
CaRpg 0.4.10 (102 MB)

Patch:
CaRpg 0.4.10 dla wersji 0.4 (1.2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ przepisana obsługa paketiów w mp aby logowała wszystkie błędy i nie crashowała
+ w czasie celowania celownik porusza się wolniej
+ dodane logowanie sterowników dźwięku
+ lepsza synchronizacja ujawniania lokalizacji na mapie świata w MP
- naprawiony błąd z proszeniem ai o orkowy pancerz i zakładanie go [Leinnan]
- naprawiony biały ekran po rozpoczęciu gdy (czasami na kartach ati) [Zielu]
- naprawione czarne paski na postaci na ekranie tworzenia (czasami na ati) [Zielu]
- naprawiony błąd gdy nowa postać dołączyła do gry i pojawiła się w budynku ale była zapisana jako na zewnątrz (nie miała zielonego nicku), po opuszczeniu
budynku crashowała serwer
- naprawiony crash serwera gdy nowy gracz dołącza do gry i zawiesi się na wczytywaniu [Leinnan]
- naprawiona możliwość pojawienia się nowej postaci w budynku ale za ścianą (tymczasowo postać pojawią się przy drzwiach)
- naprawiony crash przy wyłączaniu gry gdy okno dialogowe zostało zamknięte automatycznie (pvp/główny quest)
- naprawiony błąd z członkiem drużyny niewidocznym ale widocznym na minimapie [DerpyBarns]
- naprawiona niedziałająca komenda 'killall' w MP
- naprawiona zmiana klasy Gorush nie działająca w MP
- naprawiony potęcjalny crash gdy postać rzucała czar w MP
- naprawiony czar electro w MP
- naprawione niedziałające stanie w środku areny gdy jest twoja kolej na walkę (trzeba było stać przed drzwiami)
- naprawione generowanie zbugowanego labiryntu (1.5% szansy)
- naprawiony dźwięk okrzyku u klienta
- naprawiony brak zmiany kolorów włosów u klienta
- naprawiony czerwony ekran przy używaniu kodów do zmniejszenia siły/wytrzymałości u klienta
- naprawione zepsute komendy say/whisper/server
- naprawiona możliwość rzucania czarów nie bojowych na zbyt niskim poziomie
- naprawiony błąd z generowanie podziemi bez więzienia
- puszczenie myszki w sliderze przy tworzeniu postaci ma poprawny efekt [Vinur_Gamall]
- naprawione strzelanie z łuku, nie trzeba kliknąć po ataku, wystarczy kliknąć po strzale
- naprawione błędy gdy postać zostałą ogłyszona w czasie przeszukiwanie skrzyni/ciała, handlu/wymiany/dialogu
- naprawione obracanie się postaci w miejscu przy wejściu/wyjściu do/z budynku po stronie serwera
- naprawione nieprawidłowe skalowanie postaci po zmianie poziomu dopóki nie odtworzy się animacja
- naprawione skalowanie przedmiotów do rozmiaru postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiony mipmaping terenu
- naprawiony błąd w dzienniku przez który czasami nie było odstępu pomiędzy wpisami
- naprawiony kolejny crash serwera gdy klient się nie wczytał
- naprawione dialogi dla questa z roznoszeniem wieści
- naprawiony quest z odzyskaniem paczki dla klienta
- naprawiony crash po ukończniu questa uratuj zakładnika w MP
- docelowa lokalizacja jest ujawniana dla klienta w queści znajdź artefakt
- naprawiony crash gdy klient rozpoczynał quest z agentem króla
- używanie portalu nie spowoduje zawieszenie się klienta i wyrzucenie go z gry
- naprawione nie znikanie buffu antymagi po zmianie lokalizacji
- naprawione usuwanie buffów po użyciu portalu
- naprawione nie aktualizowanie się dziennika w queście z zgubionym łukiem u klienta
- docelowa lokalizacja jest ujawniana dla klienta w queście z zgubionym łukiem
- naprawione podwójne dodawanie wiadomości o zamknięciu portalu u klienta
- naprawiony crash gdy ai próbuje wędrować poza mapę w podziemiach

12
News / Version 0.4
« on: October 20, 2015, 22:20:47 PM »
Finally there is something for new version ???

Download:
CaRpg 0.4 (102 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ new armor types (padded, hide, scale, splint), high quality armors, magical armor
+ new skills (long blade, short blade, axe, blunt, medium armor)
+ new attributes (inteligence, wisdom, charisma)
+ perks
+ reworked character creation screen, multiplayer lobby character picking
+ new music/sounds [Vinur_Gamall]
+ rogue backstab bonus works for bows now
+ better camera, can rotate around character
+ moved from vs2008 to vs2013
+ setstat command
+ improved quests timeout handling
+ citizens will tell about near locations only once in one dialog
- fixed port config not working [dookey]
- fixed heavy armor skill used to calculate dexterity when wearing light armor
- fixed bow attack speed being changed by weapon skill not bow
- fixed canceling editing character change appearance anyway
- fixed missing quest updates in MP
- clicking on end dialog with weapons taken won't cause attack [Vinur_Gamall]
- fixed rare crash when entering city/village
- fixed bug in crazies quest: saving after taking stone will cause quest to not progress further
- fixed rare heap corruption after generating city roads
- fixed generating grills in corridors [Minister of Death]
- fixed crash when leaving village, loading on map with saves from < 0.3 [Minister of Death]
- fixed compatibility with old saves , village hall model was replaced by new one that not fit [Minister of Death]
- fixed creating server after loading mp game cause to have character from previous save
- fixed crash when loading with quest generated items [Medarc]
- fixed crash when quest with camp timed out (retrive package, camp near city, stolen artifact) [Medarc]
- fixed client credit and free days showing invalid values after loading
- fixed duplicating last item in inventory for fallowers
- fixed dialog choices not being cleared after loading when talking
- fixed keeping cheats from other game after loading
- fixed camp not being removed while traveling on map if it was last visited location
- [Rescue captive] fixed captive dying before talking
- [Rescue captive] captive now disappear when quest timeouts, not when locations resets
- [Rescue captive] fixed crash when accepted quest after loading
- [Wanted] fixed entering first time location after loading won't spawn target
- [Wanted] fixed crash when target is in team on timeout
- [Wanted] fixed crash on timeout when target leaved area
- [Deliver letter] fixed invalid letter name after loading
- [Sawmill] fixed generated woodcutters ai leaks
- [Sawmill] fixed lumberjack visuals not saved properly
- [Gorush] fixed clearing camp not working after loading (after asking where it is but before entering)
- [Gorush] fixed generating orc leader inside locked room
- [Golems on road] fixed posibility to skip drinking animation
- [Golems on road] fixed crash when not disallow old mage to join party and he leaves
- [Evil] fixed dialog after closing all portals (tells where to go when you are already there)
- fixed blood lighting in dungeons
- fixed ai going to inn disappear
- fixed ai exiting village at old gates position
- fixed tearing near light with high fps
- fixed bug with ai team member getting warped to useable object [Minister of Death]
- fixed player unit not being removed when player crashed on loading world

(this emote should be at begining but something get broken and it's on post end)

13
Newsy / Wersja 0.4
« on: October 20, 2015, 22:17:25 PM »
Nowa wersja :o W końcu się pogoniłem i ją dokończyłem.

Download:
CaRpg 0.4 (102 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ nowe rodzaje pancerzy (przeszywnica, skóra, zbroja łuskowa, zbroja paskowa), pancerz wysokiej jakości, magiczny pancerz
+ nowe umiejętności (długie ostrze, krótkie ostrze, topór, broń obuchowa, średni pancerz)
+ nowe atrybuty (inteligencja, mądrość, charyzma)
+ perki
+ zmieniony ekran tworzenia postaci
+ nowe dźwięki/muzyka [Vinur_Gamall]
+ bonus łotrzyka do ciosu w plecy działa dla łuku
+ lepsza kamera, można obracać wokół postaci
+ konwersja projektu z vs2008 do vs2013
+ komenda setstat
+ ulepszony obsługa upływu czasu questa
+ mieszkańcy nie powtarzają się podczas pytania o okoliczne lokalizacje
- naprawiona obsługa portu w konfiguracji [dookey]
- naprawione obliczanie zręczności (dla lekkiego pancerza sprawdzało ciężki)
- naprawione obliczanie szybkości strzelania z łuku (używało umiejętności walki bronią zamiast łuku)
- naprawione anulowanie edycji postaci które zmianiało postać
- naprawione brakujące aktualizacje questów w MP
- kliknięcie na opcji dialogowej nie spowoduje już ataku gdy trzyma się broń [Vinur_Gamall]
- naprawiony rzadki crash przy wchodzeniu do miasta/wioski
- naprawiony błąd w queście z szaleńcami, po zdobyciu kamienia i zapisaniu nie było postępów
- naprawione rzadki crash przy generowaniu dróg w mieście
- naprawione generowanie kratek w korytarzach [Minister of Death]
- naprawiony crash przy wchodzniu do wioski z wersji < 0.3 [Minister of Death]
- naprawiona kompatybilność ze starymi zapisami w których karczma ma inny rozmiar
- teraz po założeniu gry w mp nie mamy wybranej postaci z poprzedniej gry
- naprawiony crash po wczytaniu gry z questowymi przedmiotami [Medarc]
- naprawiony crash gdy skończy się czas na wykonanie zadania z obozem [Medarc]
- naprawione złe wartości kredytu/wolnych dni po wczytaniu
- naprawione duplikowanie przedmiotów w ekwipunku npc na ostatnim miejscu
- naprawione nie czyszczenie opcji dialogowych po wczytaniu
- naprawione nie czyszczenie kodów po wczytaniu
- naprawione nie znikanie obozu jeśli jest ostatnią lokalizacją jaką się odwiedziło pomimo upływu czasu
- [Uratuj porwanego] naprawione błędy gdy porawny zginie przed rozmową
- [Uratuj porwanego] porwany znika gdy minie czas na questa
- [Uratuj porwanego] naprawiony crash gdy zaakceptuje się questa po wczytaniu
- [List gończy] naprawione nie generowanie celu po wczytaniu
- [List gończy] naprawiony crash gdy cel jest w drużynie gdy minie czas
- [List gończy] naprawiony crash gdy cel opuści lokalizację
- [Dostarcz list] naprawiona zła nazwa listu po wczytaniu
- [Tartak] naprawiony wyciek pamięci po wygenerowaniu drwali
- [Tartak] naprawione nie zapisywanie wyglądu Artura Drwala
- [Gorush] naprawiony brak postępu po oczyszczeniu obozu jeśli się wczytało pomiędzy informacją o obozie a zapytaniu gdzie jest
- [Gorush] naprawione generowani przywódca orków w zamkniętym pomieszczeniu do którego to on ma klucz
- [Golemy na drodze] nie można już pomijać animacji picia
- [Golemy na drodze] naprawiony crash gdy nie przyjmie się starego maga do drużyny i opuści lokalizację
- [Zło] naprawiony zły dialog po zamknięciu wszystkich portali
- naprawione złe oświetlenie krwii w podziemiach
- naprawione znikanie npc którzy poszli do karczmy (ale tylko questowo)
- naprawione opuszczanie miasta przez npc w miejscu starych bram zamiast dojście do zielonej strefy
- naprawiony tearing przy dużym fps przy światłach w podziemiach
- naprawiony błąd z teleportowaniem członka drużyny do używalnego obiektu [Minister of Death]
- poprawne usuwanie postaci gdy gracz zcrashuje przy wczytywaniu mapy świata

Trzeba dodać coś ciekawego bo robienie nudnych rzeczy jest nudne.

14
News / Open Source
« on: May 25, 2015, 08:12:40 AM »
Source code is now available to anyone interested on github https://github.com/Tomash667/carpg

Everything is ready to compile for Visual Studio 2013. There is no game data included.

If someone want help creating this game then I invite ::)

15
Newsy / Open Source
« on: May 25, 2015, 08:09:15 AM »
Od teraz kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na githubie https://github.com/Tomash667/carpg

Wymagany jest Visual Studio 2013, wszystko powinno być gotowe do zkompilowania. Nie ma tam danych gry.

Jeśli ktoś jest zainteresowany tworzeniem tej gry to zapraszam  ::)

Pages: [1] 2 3