March 21, 2018, 11:43:01 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 14
1
Bugs / Reporting bugs
« on: January 03, 2018, 09:00:12 AM »
Thanks for reporting this.

2
Suggestions / Multiplayer Gameplay Suggestions
« on: December 12, 2017, 08:54:49 AM »
This must be some weird spam like this: http://carpg.pl/forum/index.php?topic=54.msg1140#msg1140

3
Thanks for reporting this bug :)

4
Bugs / No text
« on: October 26, 2017, 19:21:45 PM »
Here is something to test https://drive.google.com/file/d/0B-z2N384HmicSUswQWFYLTB0OE0/view?usp=sharing Just replace exe from 0.6.2 version with this. It should create directory with debug information about fonts (text parameters and bitmaps).

5
Bugs / No text
« on: October 16, 2017, 09:38:30 AM »
Thanks, there is no problem with loading fonts, maybe with creating font bitmaps, I will do some testing.

What windows language do you use?

Added issue here https://github.com/Tomash667/carpg/issues/206

6
News / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:39:38 AM »
New fast version due to serious bug in previous version (no items generated in chests).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ loading objects from file
- fixed crash when team npc want item from another team npc [MikelkCZ]
- fixed some object wrongly having colliders
- fixed building signs blocking player in city
- fixed invalid village hall mesh
- fixed invalid sign texture for food seller
- better redirecting to website
- fixed base animation played sometimes after drinking animation
- fixed not marking usable object as free when client stopped using, broken animation
- fixed opening/closing door not send between clients (only between client and server)
- fixed missing items in chests

7
Newsy / Patch 0.6.2
« on: October 08, 2017, 11:38:25 AM »
Nowa wersja na szybko z powodu poważnego błędu (brak przedmiotów wygenerowanych w skrzyniach).

Download:
CaRpg 0.6.2 (108 MB)


CaRpg patch 0.6/0.6.1->0.6.2 (1.4 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ wczytywanie obiektów z pliku
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie [MikelkCZ]
- naprawione nieprawidłowe kolizje dla niektórych obiektów
- naprawione kolizje gracza z znakami na budynkach
- naprawiony nieprawidłowy model wioskowego ratuszu
- naprawiona nieprawidłowa tekstura znaku sprzedawcy jedzenia
- lepsze przekierowanie na stronę
- naprawiona bazowa animacja czasami odtwarzana po animacji picia
- naprawione nieoznaczanie używalnych obiektów jako wolne gdy klient przestaje ich używać, zepsuta animacja
- naprawione przesyłanie informacji o używaniu drzwi pomiędzy klientami
- naprawiony brak przedmiotów w skrzynkach

8
Bugs / No text
« on: October 04, 2017, 17:17:38 PM »
Can you post log.txt here, thanks.

9
News / New version 0.6.1
« on: October 04, 2017, 17:15:32 PM »
:) I modified website to allow french translation of menu (using google translate :P), if there are any errors I will fix them.

10
Bugs / Known bugs
« on: October 03, 2017, 20:08:34 PM »
New known bugs in 0.6.1:
Quote
- can talk to unit that is exiting/entering building, talking will be done thru building anyway
- grass under moon well

Already fixed in next version:
- blocked path under building signs
- invalid food seller sign texture
- invalid village hall mesh
- invalid collisions with objects on wall (painting etc)?

Also here: https://github.com/Tomash667/carpg/issues?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Aissue%20is%3Aopen%20label%3Abug

11
Bugs / Crash after entering location
« on: October 02, 2017, 21:07:54 PM »
Fixed in 0.6.1 which can be now downloaded :)

12
Bugs / Odp: Crash after entering location
« on: October 01, 2017, 12:19:10 PM »
Yes it working :) Looks like it's crashing when one team member have item that other team member want to get in trade from them. I'll try to fix it shortly.

13
Bugs / Odp: Crash after entering location
« on: October 01, 2017, 11:58:09 AM »
Can you upload files from crashes folder somewhere? Thanks.

14
News / New version 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:10:01 AM »
Previous version was a bit late so in this month there are mostly fixes. New things are bookshelfs, reading books, gui changes and outside location rendering improvements.

Edit: Added patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Changes in patch 0.6.1:
Code: [Select]
- fixed crash when team npc want item from another team npc (MikelkCZ)
- better redirecting to website

Changes:
Code: [Select]
+ readable books
+ usable bookshelf
+ items rotation in inventory
+ sorting unit labels by distance
+ open location optimalizations
- fixed not working multiplayer from 0.5 version
- fixed missing moving animations for clients in multiplayer game
- fixed crashes and missing texts witch 3+ players on client getting disconnected between loading levels/world
- fixed crash on loading when new player joins loaded game
- fixed crashes and invalid working of lobby when loading game with 3+ players
- fixed crash when alt-tabbing at very start of initialization [Zettaton]
- fixed crash after killing evil boss [Medarc]
- fixed clients failed to load when server quit on worldmap and then start new game
- fixed using warp command when unit is using usable
- fixed player stats panel showing randomly colors for attributes/skills
- fixed using goto_map cheat inside buildings and returning to same location
- fixed incorrect message that player was kicked when server was closing
- fixed random crash when picking easy arena combat
- fixed sounds not playing correctly for arena in multiplayer
- remove gray outline around dungon minimap
- fixed invalid rumor texts in journal for some quests
- fixed summoning wolf on arena
- fixed allies declining/agreeing randomly to pvp after loading
- fixed units spawning randomly with worse items then they should have for their level
- fixed summoning wolf thru walls/door/arena
- fixed crash when summoned wolf inside wall
- fixed not working input with low fps, unit position exploding, wrong animations
- fixed missing unit animations that happen sometimes
- fixed saving & loading name/save name containing quotation mark
- fixed uneven generation of units in the inn/arena
- fixed missing message about near enemies for client when trying to leavel location

15
Newsy / Nowa wersja 0.6.1
« on: October 01, 2017, 10:07:46 AM »
Poprzednia wersja się trochę opóźniła więc ten miesiąc wykorzystałem głównie na poprawki. Z nowych rzeczy są biblioteczki, czytanie książek, zmiany w gui i optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji.

Edit: Dodany patch 0.6.1

Download:
CaRpg 0.6.1 (108 MB)


CaRpg patch 0.6->0.6.1 (1.3 MB)

Zmiany w patchu 0.6.1:
Code: [Select]
- naprawiony crash gdy npc w drużynie chce przedmiot od innego npc w drużynie (MikelkCZ)
- lepsze przekierowanie na stronę

Zmiany:
Code: [Select]
+ możliwość czytania książek
+ używalna biblioteczka
+ obracanie przedmiotów w ekwipunku
+ sortowanie tekstu jednostek według dystansu
+ optymalizacje renderowania otwartych lokalizacji
- naprawiony nie działający tryb multiplayer z wersji 0.5
- naprawione brakujące animacje dla klientów w trybie multiplayer
- naprawiony crash i brakujące komunikaty dla 3+ graczy gdy klient traci połączenie pomiędzy wczytywanymi poziomami/światem
- naprawiony crash gdy nowy gracz dołącza do wczytywanej gry
- naprawiony crash i nieprawidłowe działanie lobby gdy jest wczytywana gra z 3+ graczami
- naprawiony crash przy alt-tabowaniu na samym początku inicjalizacji gry [Zettaton]
- naprawiony crash po zabicu złego bossa [Medarc]
- naprawiony błąd wczytywania klientów gdy serwer opuści grę na mapie świata a potem rozpocznie nową grę
- naprawiona komenda warp gdy jednostka używa obiektu
- naprawiony błąd z losowym wyświetlaniem kolorów przy atrybutach/umiejętnościach
- naprawione używanie komendy goto_map w budynku i powrót do tej samej lokacji
- naprawiona nieprawidłowa informacja że zostałeś wyrzucony zamiast informacji o wyłączaniu serwera
- naprawiony losowy crash przy wybieraniu łatwej walki na arenie
- naprawiony błąd z prawidłowym odtwarzaniem dźwięków areny w multiplayer
- usunięta szara obwódka wokół minimapy w podziemiach
- naprawione nieprawidłowe teksty plotek w dzienniku dla niektórych questów
- naprawione przywoływanie wilka na arenie
- naprawione losowe zgadzenie/odmawianie pvp przez npc po wczytaniu gry
- naprawione losowe generowanie jednostke z o wiele slabszymi przedmiotami niż ich poziom
- naprawione przywoływanie wilka za ścianą/drzwiami/na arenie
- naprawiony crash po przywołaniu wilka w środku ściany
- naprawione nie działająca obsługa klawiszy, eksplozja pozycji, nieprawidłowe animacje przy niskim fps
- naprawiony brak animacji postaci czasami
- naprawione zapisywanie i wczytywanie nazwy postaci/zapisu zawierającej cudzysłów
- naprawione nierównomierne generowanie jednostek w karczmie/na arenie
- naprawiony brak komunikatu o pobliskich wrogach przy próbie opuszczenia lokacji przez klienta

Pages: [1] 2 3 ... 14